lördag 26 september 2009

Rum-tiden och Översjälens insynSvenskens, dvs, den socialrealistiska materialistens väg är bara medvetslöst pladder om där inte finns någon som upplever ur ett annat perspektiv än den "intersubjektiva väv" i den materialistiska, själlösa version som svenskarna oreflekterande har anslutit sig till. I Sverige regerar fortfarande Skinners behaviorism där olika biokemiska signalsystem interagerar utan att det finns någon hemma!

Att vi dock är medvetna om det vi säger indikerar att det finns en dimension som går rakt på tvären med de predeterminerade strömmen eller väven.
Nyckelordet är: "gå på tvären".

Den sataniska planen har lyckats, när en människa välter den upprättstående pålen (erigerad fallos) och hävdar att allt bara är plattmark och sociala "möten och relationer" (fittor hela bunten). Sådant har feminismens mål varit och fastän orättvisa väl ska bekämpas, har feminismen fötts och verkat i en kontext vars mål också har varit att utelämna livets djupare, religiösa dimensioner. Före det biologiska livet, hävdas numera, fanns intet medvetande.


Att de som med eller utan feministiska förtecken förnekar hierarkin, djupdimensionen, är döende själar i detta liv, är inte bara en åsikt utan har stöd i tillvarons egen beskaffenhet. Men hur livet är beskaffat kan vi bara se via bilder och lögnare älskar att måla bilder där vitala ingredienser saknas! De som söker sanningen målar av nödvändighet lite mer komplexa bilder eftersom psyket strävar efter så goda representationer som möjligt.

Titta här på flygingenjören och filosofen Arthur M. Youngs redogörelse för hur Einsteins relativitetsteori (rum-tiden) har en oväntad slutknorr (återanvänder här ett stycke ur ett äldre inlägg).
Perhaps the greatest contribution of the theory of relativity is that is adds a new dimension to the known physical universe. This dimension is not time, despite the impression we may have received from popular accounts of time as the fourth dimension. Rather, it is what Eddington calls phase.

Eddington goes on to show that, beginning with the ordinary physical universe represented as a sphere, when we include phase we widen the universe in another dimension perpendicular to space-time.


An additional factor of 3/4 must be introduced to stabilize the scale. To get the higher dimensional universe (the Einstein hypersphere), we multiply the volume of the three-dimensional sphere by two factors, 2PI and 3/4:

2PI x 3/4 x (4/3)PI R^3 = 2PI^2R^3

The phase dimension, an uncertainty of 2PI, describes the maximum possible range of angle, 360°. It is a circle. And I would add it is also a cycle, the cycle of action, and stands in place of time.

http://siderisk.blogspot.com/2009/07/arthur-m-young-geniet.html

Young påpekar att Einsteins bild av rum-tid-kontinuumet toppas av en femte dimension som "går på tvären", och som inte alls har med tiden att göra, utan istället kan representeras som en cirkel eller cykel (som zodiaken). Varje varv är ett arbetsmoment, en livsuppgift, en inkarnation på jorden. Det står just nu någon och tittar på dig där du slussas fram genom tid och rum, men denna Någon tittar på dig ur en högre, femte dimension - en annan FAS. Och gudarna vet hur det ser ut därifrån!

Denna Någon är givetvis Gud, men innan vi egentligen har rätt att uttala det Namnet, kan vi kalla denna Någon för ens eget bättre Jag, "Översjälen". Detta är ens egen Övervakare i livet (inte att förväxla med psykets internaliserade överjag som driver en att bara läsa och prata "pk" åsikter). Men Översjälen kan inte direkt ingripa i "vår" fyrdimensionella värld så länge vi är enbart barn av världen, dvs håller tid och rum för att vara den sannaste och yttersta verkligheten.


Dock finns det medvetandetillstånd där dörrar öppnas och vi "här" åtminstone får en glimt av Översjälen eller hur den femtedimensionella aspekten av vårt ontologiska Vara skulle kunna te sig.
Precis som Gud sägs vara beskaffad, överblickar vår Översjäl hela vår fyrdimensionella rum-tid i ett enda svep eller ögonkast!

Detta är varför teleologi är en korrekt utgångspunkt för resonemang och evolutionsläran en Satans blufflära. För om vår rum-tid ligger inbäddad i en högre ordning, en femte dimension, betyder det att vi själva (vårt "bästa jag") redan är döda och står vid "utgången" och tittar in på det liv vi levde under vårt givna namn.
När du kan identifiera dig med den tanken, då har du brutit dig fri från den råtthjärna som har hållit dig på mattan i kanske årtionden och det plattmarksperspektiv det innebär att vara slav under tidsbegrerppet!

Det som beskrivs i denna tråd är det inte många på jorden förunnat att få tänka kring. Faktiskt tycks matematiker, som har de bästa hjärnorna, inte heller alltid så intresserade av att fatta den stora bilden. Dessa är då också offer för den banalitetens ondska som består i att låna ut sin sinneskärpa till vilket ovärdigt partiprogram eller arbetsuppgift som helst.

Fast det livsuppdraget är då - förstås - helt i linje med det stycke rum-tid deras födelsehoroskop djupfrusit och signalerat. För horoskopi beaktar den femte dimensionen. Astrologin är Översjälens sätt att kommunicera in i det lilla slutna system som är mänsklighetens fyrdimensionella upplevelse av värld och tidsförlopp! Med den femte dimensionen kan man åter börja överväga Platons "arketyper" eller "former" och se dem i ett nytt ljus.

*****

"Satans blufflära", sade jag. Naturligtvis är evolutionen sann i tiden, för dem som saknar intelligensen att förnimma eller klart se hur Einsteins/Eddingtons femte dimension upphäver Tidens absolutitetsanspråk.
För de som agerar helt ur det femtedimensionella medvetandet är istället Kreationismen självklar. Det är deras naturliga status att vara gudar!

Det är ingen slump att hitta anhängare till Intelligent Design bland extremt högutbildade amerikaner (underförstått: "som borde veta bättre"). De tillhör det privilegierade fåtal som kan greppa diskussionen från det mänskliga vetandets absoluta framkant.

Det är ett mått på vilket u-land Sverige är, som presenterar ID som simpel ultrakonservativ högervärdering. (Jag förstår inte själv denna framkant, men har en intuitiv aning som jag söker "transponera" till svensk "genomsnittsmentalitet".)


Detta är då Sveriges dom över sig själv, att trots att vi har så många "ingenjörer" och "matematiker" här, inte någon förstår på vilken tankehöjd den här diskussionen egentligen försiggår. Det är en tankehöjd som inte är olika "gudars" sätt att vara och titta ner på myrorna till människor. Någonstans slutar slavarna och deras herrar att tala samma språk, och slavarna får lita på ("tro") att deras herrar vill dem väl.
Exkurs. Problemet är att det slavarna anser vara gott är en konstruktion av samma förstånd som inte greppar högre sanningar. Slavarna känner sig därför ofta snuvade på sitt goda och därpå den felaktiga slutsatsen att det inte finns någon högre värld som "besvarar böner". Nej, tacka för det. Slavarna vet ju inte ens vad som är bäst för dem, så de har bett om fel saker.

Om detta handlar de platoniserande texterna Alkibiades I & II i Platons samlade verk. Den bästa bönen är snarlik den kristna "Ske Din vilja", dvs underkastelse inför den predeterminerade harmonin. Men för detta krävs gnosis, insikt om att man köpte den här resan för just de händelser som ligger planterade längsmed det fulla varvet.
För den som upplever hela rum-tiden (universums liv från början till slut) borde det vara den enklaste sak i världen att intervenera på valfritt ställe i rum-tid-väven och förbättra sakernas ordning! Men på den nivån finns också originalet till det vi kallar sanning och moral. Därför ingriper en femtedimensionell varelse inte överilat i den fyrdimensionella rum-tid-väven.

Hur mycket underhållning handlar inte om vådan av sådana ingrepp i den lägre världens ontologi! Minns bara serien av "Tillbaka till framtiden"-filmer och hur Michael J. Fox fick det trassligare och trassligare ju mer han for runt och började möblera om i tingens givna ordning!
Tyvärr hänger jag inte med mig själv här, för jag är varken matematiker eller 100%-ig 5D-varelse.
:-)

_____

PS. Ett hugskott till. Skulle svenskens hat mot myndighetens insyn (integritetsparanoian) kunna härledas till att vårt sekulära samhälle drivit så långt bort från den korrekta verkligheten att gudshatet fortsätter att verka men nu överfört på alla de myndigheter och ipred-lagar som gör livet surt för den lilla inautentiska skärva av Personen (Översjälen) som kallas ego?

Svensken i gemen är i så fall i krig med sin egen femtedimensionella aspekt. "Ur fas" med sin grundbult är ju normaltillståndet för tid-rummet till att börja med, men här talar vi om ett folk i extrem förnekelse och projektiv demonisering av sitt eget individuella och kollektiva syndafall. Luther har väl aldrig haft mer rätt än i fallet svenskarna!

Minns att Luther också via sina skriftstudier återupptäckte den antika och korrekta ståndpunkten att vår fria vilja är en illusion det syndigt fallna egot odlar för att dölja sitt faktiska tillstånd av att ha halkat utanför "loopen" (Youngs cirkel av aktivitet, andesjälens perspektiv)!

Må fler söka sitt individuella Centrum och vinna färdbiljetten till de goda liven! Bortsett från att de på så sätt också gör mer för den sociala väven än t.o.m. de diskbänksrealister som menar sig vara proffs på denna, deras enda verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar