måndag 14 september 2009

Svensk andlighet förr


Förpackad som en kort pdf-fil på den svenska delen av nätet hittade jag en påminnelse om att med samma frenesi som Humanisterna numera sökt men inte lyckats reducera befolkningens intelligens och kanalisera dess intresse till enbart den metod som kallas empirisk och de studieobjekt denna riktar sig mot, utkämpade vid sekelskiftet 1800/1900 det motsatta lägret, spiritismen, en strid mot den själlösa materialism som då börjat breda ut sig.

Carl A Carleson (1881 – 1940) reste vid 24 års ålder till Amerika. I avsikt att avslöja spiritismen som ett rent bedrägeri, besökte han 1921, i New York, mediet Cecil M. Cook och hennes förening T Stead's Memorial Centre. Vid detta möte fick han tala svenska med sina döda närstående genom direktröst. Denna upplevelse förändrade Carlesons liv, som helt kom att präglas av spiritism. Året därpå knöt han kontakt med Sir Arthur Conan Doyle, som besökte New York för en serie föredrag i Carnegie Hall.

http://www.ramsbergsgarden.se/pdf/sv.%20moderna%20spiritualistiska%20historia.pdf

Tillsammans med den "Irreducible Mind" (Kelly & Kelly et al.) som jag tidigare rekommenderat följer en välgjord CD-ROM som digitalt återskapar F.W.H. Myers klassiska genomgång från 1903 av s.k. paranormala fenomen, "Human Personality and the Survival of Bodily Death".

Myers hade en metodisk medvetenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt till det spiritistiska fenomenet, och har kartlagt ett ämne många av idag inte ens i sin vildaste fantasi kan föreställa sig! Fenomen som fullständigt lämnar den förkrympta världsbild "empirikerna" försöker pådyvla andra under förespeglingen att detta är "folkvett".

Jag ska viska en hemlig formel: Materialism = Fruktan.

Notera hur formeln smyger bakom de antika föreställningarna om Saturnus som negativ resistens och den materiella världens tillblivelse genom kontraktion. I fruktan drar sig tinget samman, förtätas och får en urskiljbar yttergräns. De gnostiska myterna innehåller fantasifullt utvecklade berättelser i platonsk stil. Detta är då "syndafallet".

Från och med nu existerar materaliserade, avgränsade ting som börjar värna sitt och slåss mot alla som påstår att de egentligen är lösligare strukturer än de tror. Naturligtvis är ande och materia naturliga komplementpar i den fallna människans ärthjärnestora konception.

Kinesisk filosofi var min första tonårskärlek och nog är den härlig ändå, där den vägrar att dikotomisera. För utöver Yin och Yang - mörker och ljus - introducerar den också rörelsen så att allt som varit vitt tids nog kommer att te sig svart. I en sådan verklighet duger det inte att förskansa sig bakom någon stelbent definition av vad som är förnuftigt. Man akterseglas tämligen omgående.

Dock är taoismen inte värderelativistisk i vår kulturs mening! Stämmer det att civilisationen rör sig från öst till väst (och i väst dör pga korruption eller allmän livsleda) kan man förstå att drakmotivet och ljus/mörker-dualismen kan spåras från Kina och västerut genom Persien och in i Palestina där en ideologiskt livaktig rörelse i runt år 0 producerade en mäktig andlig ledargestalt, Jesus.

Basen för hans program - fast kristendomen nu gjort allt för att släta över den saken - var en tydlig lära om Ljusets och Mörkrets oförsonliga antagonism men också ömsesidiga beroende. För det är Ljuset och Mörkrets andar som tillsammans spinner den här världen intill den Yttersta dagen, då Mörkret och materialistmen har ätit upp sig själv, och endast Ljuset återstår.

Jag skulle vilja föreslå att Jesus verkliga budskap var: "Se till att dö innan du dör!" Jag tycker mig märka att även poeten och singer-songwritern Leonard Cohen kan ha varit inne på samma tanke ("Suzanne" från hans debutalbum: "Now, Jesus was a sailor...")

Faktum är att de första kristna var rabiata anti-materialister och gick så långt att de vägrade röra vid pengar. För penningen var en av Mörkerandens - djävulens - bästa sätt att snärja själen. Genom att börja tänka dikotomt - i termer av "mer" eller "mindre" - hoppades djävulen kunna snärja svaga själar och begränsa deras intelligens. Precis som han i dessa dagar sänt ut falska ljusänglar i namnet av den sekulära humanismen för att lära oss "väga" och "mäta" allt och förneka allt som inte kan bedömas på detta sätt.

Den västerländska dualism som tog sin början i Descartes filosofi om medvetande (icke-spatiellt) och materia (rumslig utsträckning) har beröringspunkter med de gamla kineserna, Platon, gnostikerna och de "vanliga" kristna...

Kanske har Descartes fått oförtjänt mycket skit för att han postulerade ett "tvåvärldssystem". All erfarenhet tyder på att det finns en andlig komponent i livet och ingen vet om den ytterst upplöser sig i en monism. Men när barns minnen av tidigare liv kan verifieras, som dr Ian Stevenson lyckats med, vet man åtminstone en sak som direkt falsifierar hela neurologins grundantagande: minnen lagras INTE i hjärnan!

Så där står väst: på ruta noll igen. Med ett enormt bygge av kunskap och teknisk utrustning helt och hållet baserad på antagandet om materiell monism. Vår vetenskap har knappt vuxit ur kindergarten än...


_____

PS. Som vanligt söker jag avdramatisera vokabulärer från skilda discipliner genom att blanda dem i samma text. Inget land behöver lära sig att tänka utanför sin egen nomentklatura mer än Sverige. Vi är plågsamt självgoda i det vi drar in alla fenomen i vår egen begreppsapparat och begår våld på företeelser vi just därför inte har den minsta aning om vad de är. Damaged on delivery! Vi är kort sagt bufflar, närapå idioter i vår rationalism.

Ljusänglar finns och falska sådana också. I vår tid kallar vi dem bara något annat. För att få grepp om deras djupare ontologiska status måste vi dock bli medvetna om att det är vår begreppsliga begränsning som avgör vad vi kan se och inte någon inneboende begränsning i verkligheten själv. Här är Humanisternas stora brott mot livet: att arrogant ha försökt diktera rationalitetens villkor (se mitt blott-motto).

Ufologen Jacques Vallee som jag f.n. läser, säger ungefär samma sak på sitt alltid utmärkta sätt:


My own conjecture, which deviates considerably from the accepted dogma among UFO believers, is that we are dealing with a yet unrecognized level of conscioussness, independent of man but closely linked to the earth.


Vallee - Confrontations (1990, s.99)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar