tisdag 15 september 2009

Sömnen

Jag har givit upp försöken att förklara för ufo-entusiaster att det finns något sådant som en psykisk realitet och att den inte motsäger den fysiska världen. Men det finns ju alltjämt många människor som heller aldrig har accepterat det faktum att ljuset har den dubbla naturen av vågrörelse och partikel...

Det är en av den mänskliga existensens förunderligheter att en person kan leva ett långt och lyckligt liv utan att en enda gång bli medveten om medvetandets realitet, och dess förmåga att gå bortom den omedelbart fysiska nivån. I dödsögonblicket, kommer tiden då att släppa sitt grepp tillräckligt länge för att dessa personer ska inse vad de hade missat?

Varje aktiv (forskar-)åtgärd i avsikten att interagera med ufo-fenomenet måste ta i beaktande dess förmåga att ta kontroll över vittnenas perceptioner och förändra deras psykiska verklighet.

Ord och inga visor från Jacques Vallee, astronom, dataexpert och involverad i det amerikanska försvarets utvecklande av Arpanet. Under tre årtionden också ufolog. Citat från boken "Encounters" (1990, s. 152,. min översättning)

Samtidigt kampanjar hemma i Sverige vissa organisationer mot varje form av "övernaturliga" fenomen och väsen, fast med den dubbla logiska standarden, den kluvna tungan, som säger att om människan skulle upptäcka något hon idag inte i sin vildaste fantasi kan föreställa sig, ja är det också en del av naturen. Naturligtvis, men när detta händer, har dessa organisationer inte redan förlorat all trovärdighet i vilket deras egentliga ärende än är?

De antika kineserna hade en utmärkt syn: inget kan existera utom TAO, eftersom detta tao är den yttersta förklaringen till allt, dess norm och metod. Tao är såldes det ultimata begreppet - begreppens begrepp - och inte alls olikt en del matematikers våta dröm att hitta den perfekta matematiska formeln som elegant förklarar allt.

Men inom ramen för den här abstrakta totalitetsprincipen - kalla den gärna Gud - noterade kineserna observant att det också fanns många märkliga existensplan, bland annat gudar och demoner, andevarelser med och utan kropp.

Jacques Vallees böcker om ufo-upplevelser i vårt tid påminner om att folksägner och religioner frusit och förevigat mänsklighetens många möten i forntiden med angränsande livsformer som inte är av det slag vi i dag menar med levande varelser.

Västerlandets materialism blev en tvångströja som hindrar oss från att se hur mycket mer det finns "där ute" och dess mest påstridiga förespråkare är, som jag antytt tidigare, troligen människor i djup fruktan. Man ska inte underskatta känslolivets förmåga att attrahera tankemönster och ideologer som tjänar till att skänka skydd mot osäkerheten.

Men i och med detta har man slagit in en kil i psyket, och som de gamla judiska mystikerna sade, förlorat hjärtats integritet. En människa utan integritet hör man genast på dess tal, dess kluvna tunga. Sådana människor söker helgardera sig i varje steg.

I det antika Kina noterade lokala ämbetsmän sakligt och torrt i liggaren när spöken och annat otyg noterats i trakten. Antikens människor hade inte så mycket materiella ting att tjocka igen sina sinnen med utan levde i en gemenskap med en natur som var öppnare. Varför de tog notis om sådant, var för att de likt alla antika kulturer var mycket mer insiktsfulla i vad psykologen Carl Jung kallade synkroniciteter.

Vi känner dem som "varsel" eller "omen". I modern tid har en hel vetenskap kring tydor skapats: semiotik kallas den, men den har ingen aning om hur djupa rötter den egentligen har. Mening är själva urstoffet allt är byggt av! Redan Jesus hånade sin samtid för att folk hade blivit avtrubbade och tappat förmågan att avläsa tecknen i tiden.

Arma nihilister som måste fabricera meningar att "tro på" för att ta sig genom sitt liv, likt psykopaten i varje skede kontrollerar sitt eget rollspel - och ofta kollapsar in i sin egen fabricerade värld så han börjar tro på charaden! Jacques Vallees illmariga fundering över dessa som inte kan uppleva skillnaden mellan medvetande och rumsliga ting skönmålar emellertid förhållandet.

Nihilisten vinner sin upplevelse av lycka utan en Gud, utan änglar och andevarelser en trappa upp, bara genom att krympa sig själv och sin interaktion med verkligheten. Han kan mäta lika högt i intelligens och resonera lika skarpt som någon, men han har helt enkelt pålagt sig en tvångströja, en hysteriskt ogillande Censor. Huva, vilket monster att bjuda in på insidan!

Jag betecknar denna Censor med samma namn Jesus gav honom. Det är denna världens röst, denna världens herre nihilisten har internaliserat - ett andeväsen vi också känner som Djävulen. Humanism som enbart förankras i människan själv, är en falsk mänsklighet som lämnar hennes andliga nivå obeaktad.

Djävulen är en bländverkens och förljugenhetens mästare och det är troligen därför det globala ufo-fenomenet beter sig så märkligt. Det byter form hela tiden, det har sin upprinnelse i en psykisk dimension som är helt oberoende av människan tafatta tänkande. Som Charles Fort, anomali-jägaren, sade: "I believe we are someone's property."

Vi människor känner knappt till något om våra närmaste grannar! De kan stå här och ockupera samma fysiska yta som vi själva just nu, men i en annan dimension! Och de kan, som Vallee säger, förändra våra perceptioner så att vi verkligen inte kan se någon mening i de religiösa människornas tal - religionen som i en del fall har bevarat kunskaper om dessa varelser och har praktikter för att hantera en del oönskade möten mellan världarna (se t.ex. Katolska kyrkans exorcister).

Visst finns det anledning att tala om att ständigt pågående krig mellan olika intressen i världar bortom människans! Universum sjuder av verksamhet.


*****

PS. På temat flera väsen som ockuperar samma (psykiska) rum är jag fascinerad över frågan vilka förnimmelser som kan härröra från egna tidigare liv och vilka "hågkomster" som är pseudominnen förorsakade av en annan andes närvaro. Jag har en upplevelse av en känd tysk poet som, om man var ovaksam, skulle kunna misstas för ett tidigare liv-minne. Den rövarhistorien ska jag kanske berätta vid ett annat tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar