fredag 11 september 2009

Tidigare liv-regressioner i blåsväderTyvärr ett steg tillbaka för detta fascinerande ämne. Israel förbjuder auktoriserade hypnotisörer att utföra tidigare liv-regressioner men lämnar fältet fritt för kvacksalvare! Man tror knappt sina öron.

Källa (nytt fönster)
*****
Gammalt boktips i repris. Ett och annat om hypnos för den som vill lägga upp 700 kronor på en bok som skickar skeptikerna längst in i skamvrån och får dem att stanna där tills de vidgat sitt vetande lite mer!

Den tyngsta boken f.n. i tryck om 100 år av västerländskt sopande under mattan av fynd som - när man börjar titta närmare på dem - visar att epifenomenalismen ("hjärnan producerar medvetande") redan har falsifierats. Inte minst hypnosen noteras vara en ingång till medvetandets mysterier.

Författad av idel erfarna äldre personer ledda av psykiatern och f.d. AI-forskaren Edward F. Kelly. Denne dömer i ett av bokens mest djuplodande kapitel helt ut projektet med artificiell intelligens och menar det vara något av det mest hybrisartade vetenskapen företagit sig.

Han är inte den ende som suckat över idiotin att tro medvetandet kan återskapas via datateknologi - den analytiska filosofen Kenneth M. Sayre är en annan som slösade bort årtionden av sitt liv med de materialististiska reduktionisternas våta dröm. Symptomatiskt ägnar sig Sayres numera hellre åt Platon - västerlandets andre reinkarnationsfilosof (matematikern Pytagoras var den förste)!Ett annat lästips - fast det håller sig på dagjagets sida - är sagde Sayres "Belief & Knowledge". Något för den som vill spänna sin logiska skärpa mot ett aktstycke ren analytisk filosofi.

Jag vet inte vad som fick mig att köpa den här och än mindre hur jag kom igenom den i upplevelsen av att ha förstått innehållet! Något med att lära känna sin fiende, tror jag. Det var innan jag insåg att Sayre också var djup beundrare av Platon och gissningsvis rörd av hans idealistiska budskap om en värld bortom denna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar