fredag 24 april 2009

Identitet bortom hjärnan

Expressen gör en spinoff på DN:s artikel om kön som beteendemönster och intervjuar vävnadsspecialisten och neurobiologen Annica Dahlström.

Med sitt "könet sitter i din hjärna" anknyter forskaren snarare ihop med mitt tidigare inlägg (nya fönster) om dr Ian Stevenson och reinkarnationen än med genderspekulationerna, om än enbart på det materiella plan till vilket dagens mainstream-vetenskap avpassat sina metoder.


Rönen om att män och kvinnor faktiskt har skilda vävnadsstrukturer i hjärnan är en idé helt i linje med dr Stevensons upptäckt, att svåra traumata som orsakar en kropps död återkommer som partiella missbildningar på individens nästa kropp i själavandringsförloppet.

Tanken är enkel, och f.d. fysikprofessorn Amit Goswami har med sin gode vän läkaren Deepak Chopra beslutat ta västvärlden med storm och återintroducera den österländska tanken (som redan Rupert Sheldrake relanserade på 1980-talet): att själen bär ett blueprint för sina fysiska värdkroppar.

Denna "subtila kropp" är och förblir förstås utom räckhåll för vetenskapen som den för närvarande definierat sig själv, men Goswami argumenterar för att modern kvantfysik gjort det antika konceptet högintressant.


En själ som företrädesvis väljer feminina liv alstrar därmed ett omgivande "kött" (inkl. hjärna) med viss strukturell prägel på exakt samma sätt som ett brutalt avslut på föregående liv lägger till en till detta formförlänande blueprint. Kroppen är verkligen i radikal bemärkelse ett uttryck för PSYKETS måleriska förmåga!

"Mind over matter"

...är bara ett av de många kända uttryck svensken saknar i sitt eget språk, och avsaknaden indikerar en tillsvarande omedvetenhet, kunskapslucka.


Det vill säga, det här är den simplistiska betraktelsen: att själar som fått smak på fart och fläkt väljer maskulina kroppar och tider och kulturer som främjar deras framfart, och omvänt för kvinnor som tar spärn mot manlig framfart, riggar frizoner och vårdar livet. Men till detta kommer ytterligare faktorer, som negativt karma - det faktum att själar kan välja bistra lektioner för att balansera upp snedsteg i sitt förgångna.

Vid en tidpunkt, där sinnet söker famna den osynliga komplexiteten bakom den värld som kan beskådas, börjar svindeln. Mitt favoritcitet är från den judiska rabbinismen: "När människan tänker, då skrattar Gud." Det är helt enkelt inte givet människans intellekt att förstå hela historien.

De antika kinesiska naturfilosoferna var inne på samma idé för över 2.000 år sedan: "Vad har naturen för behov av ängslig omsorg? Med en enda operation fullbordar hon tjugo individers planer. Vad har naturen för behov av ängslig omsorg?"

Kineserna såg att naturen tycktes slå tjugo flugor i en smäll, vilket fick dem att postulera TAO - ett gigantiskt blueprint som reglerade livet på en nivå av komplexitet vi aldrig kommer att kunna ta till oss.

Ur perspektivet av negativ dharma - en negativ målsättning med sitt enskilda eller kollektiva självförverkligande - tycks hela det genderneurotiska västerlandet lida av ett svårt kollektivt karma.

Genderdiskussionerna påminner om att våra på senare århundraden alltmer godtyckliga och subjektivistiska kulturvärderingar är i upplösningstillstånd. Alltför många röster, alltför många "vetenskaper" - och ingen som, sedan religionen dragits i smutsen och misstänkliggjorts, kan leverera Den Stora Bilden av vad människan är, och vilken ordning hon primärt tillhör. (Pst...en ordning mellan djuren och änglarna.)

För även om den manliga och kvinnliga hjärnans vävnadsstrukturer ännu är intakta, vad hjälper det om det är skräp med Resenärerna, om själarna börjat "wobbla"...? En känd historiker (minns inte längre namnet) har varnat för att kulturer nått vägs ände när de börjar uppvisa "a failure of ideation" - när deras kreativa nytänkande inte längre producerar hållbara föreställningsvärldar.

Lyckligtvis pågår utanför det biokemiskt orienterade (och svårt "wobblande") Sverige ett storartat arbete på att bygga grundvalen för mänsklighetens nästa övergripande helhetsbild.

Kika på den hedervärde fadern till systemteori, femfaldige Sorbonne-doktorn (jo, det det var auktoritetsargumentet!), ungraren Ervin Laszlo? Han har brutit ut i ett kopiöst författarskap på äldre dagar, och levererar synbarligen minst en bok om året från en utblick på andra sidan av det paradigmskifte många av oss ännu har att få sikte på.Ervin Laszlo:
hedersknyffel och -doktor


Också Laszlo har insett att den uråldriga indiska filosofin förefaller erbjuda den grundbild vetenskapen (inte minst kvantfysiken) är på väg mot.

Förhållandet är väl värt en reflektion! Det var inte många årtionden sedan svenska Lutherhjälpen skulle rädda indierna från deras elände. Nu visar det sig att indierna - bakom det enda vi haft intelligens nog att titta på: den relativt oviktiga ytan av yttre välstånd - förvaltat ett TANKEGODS som inspirerar världens främsta tänkare att bygga en helt ny(-gammal) människobild. I den bilden kommer förvisso neurofysiologerna också att få vara med, som en betydande fotnot.

Jag läser just franske indologen Alain Daniélous "While The Gods Play" från 1985. Inget ont om tyske Walther Eidlitz "Guds lek" (skriven på svenska) från ett årtionde tidigare, men fransmannens inblick i och förklaring av den indiska Samkhya-filosofin är i en klass för sig. (Böckerna är dock inte utbytbara, för Danéloiu beskriver shaivismens och Edilitz vaishanismens vitt skilda perspektiv på Samkhya-filosofin!)

Det är inte förvånande att västerlandets kvantfysik ständigt fingrar på österlandet för att få ny inspiration!

Före västerlandet fanns det andra kulturer som hittade Livets grundgestalt, och om mänskligheten nu känner sig hågad att ta ett varv till - den här gången via berättelsen om DNA - välan! Du är människa och spinner nya myter och förtränger de gamla, så länge det känns angeläget för dig.

____

Relaterat inlägg: Rationella män, irrationella kvinnor, om en studie av skillnader mellan de två typerna av hjärna vilken gav undertecknad ett annat tillfälle att lyfta fram livets ockulta eller fördolda sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar