torsdag 22 januari 2009

Rationella män, irrationella kvinnor


Ny vetenskaplig forskning visar att män, men inte kvinnor, klarar att hantera sin sinnesrelaterade respons på mat.

Kvinnors hjärnor "skenar", män har fast hand om sina. Om man lämnar därhän att materialister mäter på ett materiellt substrat (det är det som gör dem till materialister) och besinnar vad detta fynd egentligen handlar om...

...uttrycker sig den antika tanken om en skillnad mellan den RATIONELLA MANNEN och den IRRATIONELLA KVINNAN. Fast på ett biologistiskt, bokstavsplatt sätt.

Forskare "mytologiserar" de också, men tar fynden som att de kommer från "materien" istället för från sina psyken, där idén att "mäta verkligheten" ju faktiskt först uppstod... Eller som John Lennon sjöng, "keep on playing your mind games"...

Fynden rimmar i vilket fall med den senatika nyplatonismens idé om mannen som närmare knuten till den "rationella själen" (som gränsar mot den platonska Idévärlden, den rena Intelligensens värld) och kvinnan som uttryck för den "lägre", "irrationella själen" - kvinnor identifierar sig med sina fem sinnen.


Och Guds söner (svävande över jorden) fann jordens döttrar fagra, och äktade dem...


Första Mosebok

Inom esoteriska riktningar hittas ofta föreställningen att den i sig androgyna själen kan alternera mellan liv i manlig och kvinnlig kropp. Själen ANVÄNDER det biologiska könet (och deras respektive, kulturbundna beteendemönser och attityder) för att balansera ut sig!

Även om hypnoterapeuten Michael Newtons tusentals utförda hypnosregressioner ger vid handen att själar tenderar att föredra antingen den ena eller den andra sortens kropp.

Det skulle vara spännande att se PET-scans gjorda på en manskropp som härbärgerar en själ med mycket aktivt kvinnligt stoff (eller vice versa), typ en transsexuell. Med den läggningen förstår jag alltför starka själsminnen av tidigare liv i kvinnokroppar (eller det omvända), vilka från det undermedvetna stör anpassningen till det presenta.

I den symptombilden ska man troligen också finna en skäligen rigid eller obstinat personlighetstyp, inflexibel och låst i attityderna, vilket förklarar varför omställningen till en ny värdkropp i detta liv blev ett problem.

En PET-scan av en dylik natur skulle säkert visa att den mannens hjärnfotografier visar stor inkontinens gentemot sinnesvärlden av den typ kvinnornas hjärnor i detta test gav prov på.


Den torra (kontinenta) själen är den bästa.


Herakleitos, 400-talet fvt

Vilket macho han var, denne stränge Logos-filosof från Mindre Asien! Helt klart informerad om österlandets läror.

Tankarna går också till det sensationella Thomasevangeliet, hittat i en egyptisk åker 1945 och som visat sig vara den äldsta tradition om Jesus vi nu äger. Här framtonar bilden av en visdomslärare som förstått hur världen fungerar. Högre medvetande ("himmelriket") når man först, säger han, när manligt kvittats mot kvinnligt - dvs först sedan själens utbalansering är ett faktum.

Den här korta samlingen med 114 jesusord helt utan ramberättelse avslutas på samma tema:


Simon Petrus sade till dem, "Låt Maria (Magdalena) lämna vår grupp, för kvinnor är inte värdiga Livet." Jesus sade, "Skåda! Jag skall vägleda henne och göra henne manlig så att också hon kan bli en levande ande, lik er män. För varje kvinna som gör sig till en man, kommer att träda in i himmelens kungadöme."

Och det är knappast drag eller transsexualism Jesus talar om här! Det är här den västerländska kulturen sviker alla människor/själar som reinkarnerar med störningar i sitt undermedvetna, för dessa kunskaper om vad människan är - "en rullande sten" (judisk metafor för en reinkarnerande själ) - sopades under mattan för länge sedan.

Transsexualitet blir den psykopatologiska fantasi som själen tar till när inte längre kunskapen om vad människan är finns tillgänglig. Det är samma typ av "mytologisering" som den vetenskapen sysslar med när den tror det faktiskt är i hjärnorna kvinnors bristande förmåga att distansera sig från sina sinnesrelaterade fantasier sitter.

Jesus visste uppenbarligen mycket om ting vi inte längre känner till:


"It's all in the Mind."PS. Ett äldre forskarrön som stämmer med ovanstående modell: Gay män mer benägna till ätstörningar. Här skulle man då kunna tänka sig just själar med en predisposition för feminina liv, på tillfällig utflykt i en manlig kropp. Genast börjar den kroppen visa upp "kvinnliga" beteendemönster och psykosomatiska symptom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar