fredag 11 februari 2011

Reinfeldt i fängelsegropen (ett återbesök)

Den kinesiska visheten upphör aldrig förvåna. Eller ska vi hellre tala om Platons Former - den eviga filosofin bor ju i en tidlös värld bortom vår varifrån den kan nedstiga och anta lokal förklädnad.

Då statsminister Reinfeldt inte kunde regera i egen majoritet utan hamnade i beroendeställning till vågmästarna Sverigedemokraterna, syntes detta som en perfekt uppfyllelse av hans personliga kinesiska årsomen för 2011. I detta beskrevs hans livssituation som extremt kringskuren, som ett år från att 2010 ha varit "nedstörtad i fängelsegropen" (ingen egen majoritet) till ett nytt år av "vandrande i futtigheter".

Symboliken från 2010, fast efter bäst före-datum passar som hand i handske när Reinfeldt nu skandaliseras inför världen av Assanges försvarare. Ännu bättre är 2011-temat om en "vandrare i futtigheter". Den sinnebilden kan också gälla för Assange eftersom han nu dragits in i Reinfeldts sfär.

Jag ber hågade läsare studera de tidigare inläggen här nedan och fascineras av hur rätt Platon hade för 2.300 år sedan. Vi är bara levande sinnebilder av en annan, högre verklighet. Animationer av tillvarons distinkta lagar.

Det är denna högre verklighet Reinfeldt nu dagligen förbrutit sig mot sedan han vann valet 2006. Nu har verkligheten hunnit ifatt honom. För det som här händer i Assange-affären är naturligtvis den gudomliga naturens rättvisa som indikerar att måttet börjar bli rågat för den reinfeldtska demonteringen av det som en gång var ett socialt mönsterland.

Vi lär, ofta smärtsamt, känna oss själva genom de speglingar universum själv sänder tillbaka! Ibland kommer speglingarna underligt vinklade men det beror i så fall på att vi redan från början valde att bosätta oss i Lustiga huset. 

I Reinfeldts fall kan vi kalla svartbygget för Täby-mentaliteten, den ringa människans egoistiska privatism. En obsolet filosofi, givet allt vi idag vet om hur världen är beskaffad, ontologiskt. Utformningen av vår sociala miljö kan inte bryta mot verklighetens egna regler, som moderaternas politik gör. Då kommer sådana här "karmiska" effekter. 

(Fördjupning: den grekiska stoicismens världsbild, harmonia och sympatheia-begreppen.)

Om Reinfeldt, småsaker, dröjsamhet och fängelser:

Statsministerns kräftgång (årsomen 2011)

Dröjsamma ledare (kinesisk protopsykologi) (2010-12-14, apropå självmordsbombaren i Stockholm city)*****
I pressen:

DN, SvD, AB: Assanges advokat till angrepp mot Reinfeldt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar