torsdag 10 februari 2011

Olika tider sammanflätade

Ännu en fantastisk artikel från brainwaving.com som sätter sinnet i brand - om man gillar science fiction och tidsresor!

"Physicists S. Jay Olson and Timothy C. Ralph from the University of Queensland have shown that it’s possible to create entanglement between regions of spacetime that are separated in time but not in space, and then to convert the timelike entanglement into normal spacelike entanglement."

Egentligen är implikationerna troligen större än "bara" tidsresor. Efter bara några rader tänkte jag, "Japp. Nu börjar västerlandet äntligen förstå sig på karma, och hur den som skriver dessa ord kan ha ett "kvantsammanflätat" förhållande till åtminstone en annan författare som levde för många hundra år sedan."

Komplexiteten är i själva verket så enorm att det är många tidigare inkarnationer som samverkar till det som manifesteras här och nu.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar