torsdag 17 februari 2011

Kriget i de nya medierna: Harmageddons start


"Vi kommer att få se mer av denna kamp om vems materialet är, enligt Ester Pollack (docent i journalistik)." (DN)

And, as there is the wavering of those that would enter as emissaries, as teachers, from the throne of life, the throne of light, the throne of immortality, and wage war in the air with those of darkness, then know ye the Armageddon is at hand. (Edgar Cayce)


Vid 20 var jag mäkta förundrad över synskhetens fakticitet, men storögdheten har med årtiondenas gång bedarrat. Fenomenet funnit sin plats i en världsbild som med råge passerar samtidens inskränkta materialism. 

Eftersom nu subatomära partiklar visar sig korrelerade i hastigheter över ljusets (kommuniktion via en "femte dimension"), förvånar det att svenskarna fortfarande kraxar och går in i spasmer över religionernas värld, där utsagor kan hittas som i allt väsentligt liknar den nya fysikens fynd.

Att sekter som de ateistiska Humanisterna (innan de fokuserade en generellt religionshatisk attityd) spred desinformation som att parapsykologin inte redovisat några positiva rön (trots många intressanta fynd med början i dr Rhines enkla studier) är bara alltför typiskt det här landets idiosynkrasier.

På en helt annan nivå av trohet mot den faktiska verkligheten är man om man tar den dokumentation av "det paranormala fenomenet" som finns på allvar, och därifrån söker fundera över dess mening och betydelse.

Jag har länge haft uppfattningen att USA:s mest kända synska ("psychic") person, Edgar Cayce, alluderade till det informationssamhälle som ännu inte tagit form då han dog tidigt 1945, men som fortfarande i min barndom beskrevs som etermedierna - att vara i etern, i radio/tv-utsändning. [1]

Jag kommer att tänka på Cayces berömda profetia från 1932 om ett framtida "krig i luften" när jag läser DN-artikeln om hur politikerna söker tysta misshagliga sanningar via journalistiken genom att själva ta kontroll över det som förr kallades "etermediet". Eftersom makten alltid sökt monopolisera informationen är det nya i kråksången just associationen mellan etern och det nyligen uppkomna "nätet".

Nätet, för den med någon känsla för samtida kosmologiska funderingar, tjänar verkligen som en bra sinnebild i vår fenomenvärld för den eter eller akasha som i den gamla indiska världsbilden anses vara ett femte element, ett vilande grundsubstrat vari alla tankar och gärningar i den fyrdimensionella världen (de fyra elementens värld) registreras för senare "återanvändning".

Etern har således en viktig funktion i det som kallas "karma" - hur vi tenderar att möta vårt förflutnas gärningar senare i livet (eller i ett nästföljande). En underhållande modern bok, som jag nämnt tidigare, är femfaldige hedersdoktorn vid Sorbonne, Ervin Laszlo som i "Science and the Akashic Field" (Inner Traditions 2004) söker integrera den antika tanken med nya rön inom vetenskapen.

Minns att vi också har Wikileaks för den globala versionen av Reinfeldts patetiska försök att styra informationen som han själv vill ha den. Är det en slump att Julian Assange faktiskt hade informationen på svenska datorer då våldtäktsmålet dök upp? Är Sverige ett "svart hål" ur den andliga världens perspektiv - är det genom det här landet mörkrets krafter verkar särskilt?

Apropå Regeringen Reinfeldts allt tydligare odemokratiska, näranog antikristliga framtoning, kopplade synske Edgar Cayce just kriget i luften som ett förebud till Harmageddon, vilket skulle innebära att vi kanske har något på gång i vår tid. Ja, det har nog de flesta räknat ut redan, men jag tror inte de här välfärdsslaktarna i Nya Moderaterna riktigt förstår vilken historisk roll de spelar. Historien kommer inte att minnas dem som "the good guys"...

*****

Intet nytt under solen, och jag hittade nyligen närapå samma text i Dödahavsrullarna som kom ur Cayces hypnos 1932, i hans berömda Harmageddon-profetia. Här är nyckelpassagen:
...the earth shall be broken up in divers places - and then shall be proclaimed - through the spiritual interception in the hearts and minds and souls of those that have sought His way - that His star has appeared, and will point [pause] the way for those that enter into the holy of holies in themselves.  (Hela tranceföredraget)

Detta låter sig jämföras med den Dödahavsrulle som bland annat kallas "Kairodokumentet" därför att den hittades i en synagoga i Kairo i slutet av 1800-talet. Dess närmare härkomst kunde identifierades först efter fyndet av gömman med rullar vid Döda havet, där fler fragment av samma text hittades. Men då var Cayce redan död.
"A 'Book of Remembrance' will also be written out for those God-Fearers that reckon His [God's] Name, until God will reveal Salvation [Yesha'] and Justification [Zedakah] to those that feared His Name."

Cayce förmedlar alltså budskapet att "andlighet ska träda emellan i hjärta, intellekt och själ hos de som har sökt Hans väg. De kommer att direkt att få saker utpekade för sig eftersom de nått centrum inom sig själva.

Rullarna säger att icke-judar ("De Gud-fruktiga") också kommer att skrivas in i Minnets bok eller Hågkommelsens Bok. Den boken är förstås en metafor för grundsubstratet "eter" (snarare än luftelementet).

Jag noterar hur Cayce i trance använder exakt samma upprepning två gånger som Dödahavsrullen, avrundningen upprepar en tanke från strax innan:

"Enter the holy...in themselves" blir
"Those that feared His Name [in themselves]."

Bara några år innan sin död uppgav Edgar Cayce i trance att han i ett tidigare liv varit Lukas (Lucius Septimus), läkaren som skrev Lukas evangelium i den kristna Bibeln! [2] Han var alltså i det livet en icke-jude, men tillhörde de "Gud-fruktiga" som anslöt sig till den judiska gruppen. Det är för dessa Dödahavsrullarna har särskilda regler.

Givet själen Cayces egen bakgrund blir det därför särskilt gåtfullt vad det var för "ande" som tog över hans talorgan! Den deklarerade sig högtravande som ängeln Halali-El - och profetian låter väldigt judisk eller esséisk...

Riktigt kusligt blir det när man slår upp det hebreiska halal (I:et är troligen en böjningsform av något slag - jag kan inte hebreiska. EL betyder förstås "Herre"). För halal betyder inte bara "lysa" eller "glänsa" utan också en "skrytmåns".

Var det en ande som "berömde sig av sin Herre" och lämnade en ledtråd genom sitt hebreiska namn? Eller var det en "lögnande" som likt en trickster släppte en ledtråd om detta?

Ingen bok om Edgar Cayce har nämnt att någon undersökte vad ängelns namn betydde, men familjen Cayce bestämde sig efter diskussion för att avböja andens vilja att hjälpa till under seanserna, vilket den godtog. Halali-El hördes aldrig ifrån något mer via Cayces stämband.

Apropå besatthet redogör flera Cayce-biografier om ett tillfälle då en skådespelare identifierade sig via den självhypnotiserade Cayce. Det intressanta här var att ingen ännu visste att skådespelaren nyligen avlidit!

Tydligen såg den avlidnes ande från "andra sidan" ett "öppet språkrör" i Edgar Cayce och tog tillfället i akt att ge sin syn under en frågestund som hade med synskhet att göra men absolut inget alls med skådespelarkonsten!

Med den här minispaningen på gamla semitiska ord vad det omdebatterade tv-programmet HALAL-TV för några år sedan betydde: det handlade om att "stoltsera" med den muslimska särarten! Minsta lilla språkspaning ger spännande ny förståelse.

_____

  1. Jämför engelskans "on the air", "to air a radio show" och så vidare - frågan om luftelementets förhållande till eterelementet är en stötesten i filosofi- och vetenskapshistorien, och inte ens klassicisten Peter Kingsley lyckades trots en historisk-lingvistisk utvikning helt lösa frågan i sin "Ancient Philosophy, Mystery, And Magic" (Oxford 1995).

    Gott hopp om ökad klarhet ges dock genom pågående läsning av "The Shape of Ancient Thought" (Allworth Press 2002), ett mastodontverk där historikern Thomas McEvilley jämför den grekiska tanken genom distinkta jämförelser med det antika Egyptens, Mesopotamiens och Indiens filosofier.

  2. Edgar Cayce lät hustrun Gertrude ställa uppföljningsfrågor efter att denna förvånande uppgift dykt upp sent i livet, efter fyllda 60 om varför ett så viktigt tidigare liv för en som varit kristen sedan barnåren inte alls nämnts av "källan". Svaret inifrån den "sovande Cayce" var att han varit alltför moraliskt instabil för att kunna motta den informationen i yngre år. Han skulle ha blivit egoistiskt uppblåst! Och det, kan förmodas, skulle ha skadat hans planerade ödesväg. Vår inre daimon eller andesjäl vet bättre än vi vad som kan sägas och inte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar