tisdag 21 december 2010

Stadsministerns kräftgång (Omen 2011)

101228: DN söker besvärja den mörknande framtid genom att citera ännu en av dessa helt ointressanta opinionsundersökningar där en overklig entitet benämnd "folket" förklarar sitt förtroende för statsministern. Jag säger bara: Stockholmssyndromet. Den verkliga bilden presenterade jag nyligen i detta inlägg. Som folkets huvud är det statsministerns personliga omen för 2011 som indikerar vart Sverige är på väg.

*****

Till och med i högerorganet SvD anas en kritisk ton till statsministerns jultal. Kanske i tanken om att fylla en landsfaders kostym höll han det från ursvenska Skansen, men var enligt retorikexperten tydlig bara när det handlade om pengar - ett ämne min astrologiska parallellblogg noterat är så ytterligt engagerande för Reinfeldts astrologiska soltecken Kräftan, en symbol som ur spår indikerar lidelsefullt begärsdrivna naturer som inte ser längre än till de närmast sörjande.

Jag har sagt det tidigare: Reinfeldts vilja att krossa varje spår efter ett tidigare idédrivet socialdemokratiskt gemenskapstänkande - att jämföra med Kräftans i jämförelsen simpla biologisk-primitiva klaninstinkt - är inte så mycket resultatet av hans ideologiska övertygelse som en neurotisk tvångsföreställning.

Problemet är att Sverige inte på mycket länge haft någon kontakt med den så kallade visheten eftersom dess världsbild är materialistisk-sekulär och därmed per definition måste sjunga värdesubjektivismens lov och vägra tala i termer av en objektiv morallag. Så har emellertid alltid gjorts i vishetskulturer, den gamla kinesiska t.ex., vilken förmådde se det mänskliga samhället som enbart ett speciellt uttryck av Naturen i vid bemärkelse. 

Apropå den misslyckade självmordsbombaren återkom Reinfeldt just till sin urvattnade värdesubjektivism, dold bakom patenterat falska ord om att Sverige skulle utgöra ett "öppet" samhälle. Det säger den mest slutna landsledare jag någonsin sett i samtid eller via journalfilm! 

(Den bepansrade Kräftans tecken representerar instinkten att sluta sig och verka enbart genom attityd, och går inte att föra ett intellektuellt samtal med en attityd! Därför är Reinfeldts Nya Moderaterna det "enda" arbetarpartiet.)

*****

Det är lite av en chock se resultatet när jag nu följer upp en trend bloggen påbörjat, att då och då ta stickprov på ledare via det deterministiska kalendersystem från Kinas Mingdynasti som verkligen ger ansikte åt tanken om "inget nytt under solen".

Enligt den här modellen återkommer allt redan efter sextio år, då den kinesiska kalenderns tolv jordiska "grenar" ympats på de tio himmelska "stammarna". Alltför esoteriskt språkbruk för att gå in på och raskt över över till statsministerns 2011 som börjar vid vintersolståndet 2010.

Det kinesiska kalendersystemet tycks veta exakt var Reinfeldt befinner sig i livet, veta vilket motiv han brottas med vid ingången till 2011. Och man kan argumentera för att Reinfeldts omen i högre grad än Konungens är det öde - på gott eller ont - som svenska folket deltar i. De har ju valt sagde statsminister som förlängningen av, representationen för, sin egen mognad, intellektualitet, et cetera.

Är vi, som den samtliga antika vishetskulturer hävdade, språkrör för Världssjälen, var och en efter vår egen förmåga, bör statsministerns jultal betraktas som ett uttryck för de formativa krafter som följer honom som hans ödesskugga - vart han än går, omöjlig att skaka av sig.
För en kommentar till den övergripande situationen av "Eld (alert observation) vandrar över bergssluttningen" och hur Reinfeldt vid ingången till 2011 liknas vid en fattig vandrare (retorikexperten: skulle ha behövt manus för sitt jultal till folket!), se min engelska kommentar här

(Några försmädliga grammatiska fel rättade inför publiceringen, därav dagens datum som "senast ändrad".)

För som inte vill fördjupa sig i symbolens sex linjer och hur dessa perspektiv bygger upp en "3D-förståelse" av den fattiga vandrarens problematiska sits, kan här kort noteras några punkter.

Vandraren/främlingen som sprängde sig själv i luften har uppenbarligen berört Reinfeldt så att han ägnade inträffandet en del utrymme. Hexagram LÜ (Vandraren) handlar redan på bokstavsnivån om hur människor i främmande land måste bete sig.

I allmänhet måste man betrakta vishetstexter som metaforer, men här är således redan den literala betydelse relevant. Och något mer arketypiskt talande än Främlingen är svårt att föreställa sig! Det är därför invandrare blir syndabockar om och om igen genom historien.

Att frånkänna Reinfeldt själv varje del i baslinjens bristfälligheter och enbart se ominat som del av den omvärld han pekar mot, vore att missa vishetskulturernas djupa förståelse av individen som en projektor av just en så rik eller fattig omvärld som hon har det inom sig att visualisera (på själens nivå).

I den mån Reinfeldt verkligen representerar det svenska folket, dess fokus eller rättare sagt patologiska fokus på invandrare inom landets gränser, och hans årsomen illustrerar denna externa aspekt av statsministern, är betyget på svenskarna inte vackert! 

För svenskarna är också gäster eller vandrare i den stora värld som den eviga visheten håller i blickfånget, och som kläddes i ord av några nu glömda men remarkabla kinesiska filosofer och naturforskare. 

Och, säger då domslutet, har svenskarna sjunkit till den beklagansvärda nivå där de småaktigt hänger upp sig på ringa ting och, än värre, beter sig frivolt - t.ex. ritar bilder som upplevs som ett hån av 1½ miljard av världens människor - då har Ödet valt ut dem att bli mottagare till Katastrofen.

Grattis svenskar, ni gjorde det. Den sekulära demonen i era själar födde Terroristen på er egen hemmaplan. Detta står klart i Reinfeldts omen för 2011 vilket även - i den mån ni delar hans ringhet - är ert årsomen.

Det här är inte Reinfeldt ledare nog att förstå, en produkt av en ringa konsumtionskultur som han är, men vi talar om att livet styrs efter helt andra lagar än de heliga Marknadskrafter han högaktar över allt annat.

Bäva måtte den ringa människa som vandrar i sådan intellektuell fattigdom och med så lite vishet att hon inte ens förstår när hon gjort sig till Guds fiende.

*****

Mer om jultalet i DN som nämner delen om Reinfeldts typiska Kräft-ämne, skydd mot överfall - att jämföra med hur det kinesiska ominat ser på den saken: ingen drabbas av Katastrofen om man inte dessförinnan förbrutit sig mot universums givna spelregler. 

I indisk filosofi drivs reinkarnationsprocessen just av karma - gärningar som ligger till grund för den framtid som pö om pö tar form i den takt vi tänker och handlar. Den sekulära civilisationen är så lågt sjunken att vi nu tvingas lära oss denna grundläggande läxa från början igen, genom att miljön spårar ur!

*****

Se även de astrologiska studierna:

samt det äldsta inlägget i ämnet

Se även Reinfeldts oförmåga att tala till unga öron i Aftonbladet.
 
Expressen citerar Reinfeldt, "Han [LÜ, Främlingen] hatar vår frihet." Värt att analysera en stund på ett djupare plan än det Reinfeldt avsåg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar