lördag 5 december 2009

Tysk romantik om den brutala naturen

Kanske kollar den här bloggens läsare också upp nytillkomna rubriker på min astroblogg Sideriska siktet. För de som inte gör det finns två sammanhängande inlägg som lika gärna kunnat tillhöra den här bloggen - ämnet filosofi närapå dominerar över de astrologiska iakttagelserna. Del 1 utgörs av idéhistoriens fader Arthur Lovejoy, från vilken länkas till del 2 - om den tyske romantiske naturfilosofen Friedrich von Schelling.

Ganska grundläggande information eftersom avsikten ytterst ändå var att stämma av de båda herrarnas snarlika tonläge med det som respektive horoskop vittnar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar