onsdag 23 december 2009

Dödahavsrullarna - en översikt

Smithsonian Museum sammanfattar dispyterna över vad bebyggelsen vid Döda havet egentligen var ämnad för. Egentligen inget nytt, men jag fastnar för beskrivningen av platsens ointresse för västerlänningar. Några förbipasserande 1800-talseuropéer såg bara ruinerna av ett fort. Inget att skriva hem om.

Men i Edgar Cayces hypnostillstånd framkom historien om den lilla pojken Jesus tidiga undervisning i dessa byggnader. Åtminstone vid den här tiden hade byggnaderna funktionen av en klosterliknande skola, hävdade klärvoajanten.

Historiskt material han kan ha känt till - han var dock själv kristen - var korta omnämnanden hos några senantika historier om en religiös sekt som kallades esséerna. En av dem nämner kort att esséerna höll till i närheten av salthavet, men inte någon mer specifik angivelse.

Eftersom Cayce själv dog i januari 1945 fick han aldrig uppleva fyndet av Dödahavsrullarna i grottorna i närheten av ruinerna. Men jag förmodar att han log i sin himmel.Bokförlaget Robert Larson gjorde 1978 den goda gärningen att översätta och utge "Edgar Cayce & Dödahavsrullarna" av Glenn Kittler (en i en serie pockets om Cayce som Warner Brooks gav ut 1970). Innehållet är idag något daterat eftersom religionsforskningen nu vet mer om rullarna.

Parallellerna, sedan alla texter från öknen publicerats, stärker Cayces trancebeskrivningar mer än Kittler kunnat ana. Att gruppen var både astrologer och frenologer var bara ett tomt påstående som kanske reflekterade ockultismen i Cayces samtid, men båda metoderna för att skilja "folk från fä" har bekräftats av rullarna.

Var Hitler, som använde rasbiologiska argument sin utrotning av judarna, själv en återfödd jude som en gång förvägrats medlemskap pga en alltför klen ande och nu surat i två årtusenden? En del karma tar lång tid att gå varvet runt...

Seriöst, Cayce namngav faktiskt ett tidigare liv för Hitler eller en historisk gestalt i vars "mönster" han menade att nu Hitler verkade. Detta var innan världen fattat vilket monster diktatorn var. Hitler hade i ett tidigare liv varit den judiska kungen Jehu, känd från Bibeln för att ha ställt till med ett blodbad. Kusligaste förutsägelsen jag sett!

Cayces många trancerapporter om Jesus tid, vilka Kittlers bok långt ifrån uttömt, är en av de mest spännande sidorna av hans mediala förmåga.

Två andra pockets (troligen inte längre i tryck) i samma ämne är:
  • Anne Read - Edgar Cayce on Jesus and His Church (1970, Warner)
  • Jeffrey Furst - Edgar Cayce's Story of Jesus (1968 / 1976 Medallion)
Den senare är extremt löst hopfogad, men värdet ligger i att den innehåller mängder av långa citat från Cayces dialoger (och några riktigt esoteriska tranceföredrag).

Värdet av en sådan bok var större innan stiftelsen Association for Research and Enlightenment (ARE) började sälja det samlade trancematerialet på CD-ROM (där förvisso merparten består av medicinska tranceläsningar för enskilda människor).

Hitler som Jehu nämns i sista delen av Robert Krajenkes trilogi om Edgar Cayce och Gamla testamentet, "Man The Messiah: God's Plan Fulfilled" (1974). Jag fick aldrig tag på första och andra delen, pocketserien var redan utgången när jag först blev medveten om den säregne Cayce.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar