torsdag 17 december 2009

Klimatförändringen = Justeringar i VärldssjälenPå klimatkonferensen i Köpenhamn kan man vara säker att "hårda" forskardata och grafer med interpolationer ligger till grund för diskussionerna och inte synska rapporter om framtiden.

Men 2012-haussen gör att nätet alltmer fylls med de smaskigaste förutsägelserna från trancemediet Edgar Cayce. Fastän tagen ur sin kontext börjar det här påståendet bli riktigt begripligt för den samtida jordbon:
Even many of the battlefields of the present [1941] will be ocean, will be the seas, the bays, the lands over which the new order will carry on their trade as one with another.

Problemet är bara att det inte är smältande polarisar som lägger vissa av Andra världskrigets krigskådeplatser under vatten, utan en komplicerad serie av geologiska händelser som, det medges, Cayces datering i trance, misslyckades fånga extakt. Visserligen är hans förutsägelser nu synliga, men de borde ha nått längre. Förändringen (marginell får antas) av jordaxelns lutning är snart ett årtionde försenad, med den förflyttning av världshaven det skulle innebära (ruskigt scenario!).

Utifrån tidningsuppgiften nu på morgonen om en jordbävning som fortplantades till ett stort område i södra Europa, vaknade tankarna till liv, särskilt som en vulkan står redo för ett utbrott i Filippinerna. Någon annan som noterat att ett geologiskt inträffande på jorden alltid inom några dagar åtföljs av ett annat på ett helt annat ställe på jorden? Planeten är verkligen ett sammanhängande system!

Lokaliseringen av jordbävningen "väster om Gibraltar" för tankarna till Platons placering av Atlantis bortom Herkules stoder (Gibraltar sund)! Nej, glöm det - bara en fri association...

*****

Jag hittade "profeten" Cayce vid 19 och han gjorde mig till livslång pessimist angående jordens och mänsklighetens öde men samtidigt så väldigt glad eftersom den odödliga själen inordnades i ett större system där jorden bara är en av stationerna! 

(Drygt ett kvarts sekel senare bekräftades min ungdomliga dragning från jorden när jag upptäckte den exakta indiska astrologin. Från att ha haft dominanta planetära placeringar i Jordelementet fråntogs jag nu all strävan mot detta element - ett "predikament" mitt horoskop delade med Edgar Cayces. Är det så att lika barn dras till varandra?)

Vad beträffar de årtal som Cayce i trance påstod bara var approximationer (därför att "objektiv tid" inte är absolut utan kan "dras ut" eller "komprimeras" beroende på vilka de närvarande aktörerna är), kan jag tolerera hans inexakta årtal eftersom han uppvisade en häpnadsväckande förmåga att med "röntgenblick" gräva sig ner i marken och identifiera olika jord- eller minerallager.


1971/2004


Hans båda söner skrev lite om det i "The Outer Limits of Edgar Cayce" men fokuserade där (för balansens skull) sin fars misslyckanden i jakten på olja i Texas. (Ja, hela boken handlar enbart om tillfällen då Cayces förmåga klickade.) 

Den spännande (och mest kompletta) biografin av Sidney Kirkpatrick berättar mer om dessa Edgars bortkastade år under Depressionen, då han lånade sin tranceförmåga till vilka projekt som helst för att försörja sin familj, och (enligt prästen Harmon Bro som studerade mediet under dennes sista levnadsår) faktiskt förlorade sin exceptionella gåva under en period till följd av inre konflikter över det "ovärdiga" i att använda talangen i enbart monetära syften. (Bristen på "Jord" igen!) 

Cayce var, vill det synas, en ofattbart komplex och hyperkänslig varelse på alla medvetandenivåer. "Samvete" ut i varje kroppslig cell. (samvete = sama veda = gemensamt vetande = anima mundi, Världssjälen)

Jag har på nätet sett hans namn kopplas samman med "indigobarnen" ett nytt buzzword i samma klass som "blomsterbarnen" från 60-talet. Ett amerikanskt begrepp förstås - här i potatis-Sverige saknas färgseende helt, ja förutom den politiska höger-vänsterskalan då (blå/röd) och den fascistbruna1 färgen från Sverigedemokrater som inte pallar den enorma "ena värld" som Cayces förutsägelse visualiserade och därigenom kanske åkallade.

_____
1. Den jordbruna kulören skymtar faktiskt i vårt nationalhoroskop via nationalsjälens - Månen - disponent Mars i materialisten och lokalmyllans tecken Oxen. Under ytan är svensken alltjämt ett teutoniskt folk, precis som danskarna - enligt deras horoskop - i än högre grad är.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar