onsdag 30 december 2009

På den tiden politiker var kultiverade
Ett tittfönster in i Kinas historia öppnades just: fyndet av generalen och härskaren Cao Caos grav. En klassisk filosof-konung som skulle ha glatt Platon att höra om.

*****

Kombinationen militär/politisk makt synas i I Ching, Förvandlingarnas bok, kapitel sju. Här t.ex. kriterierna eller förutsättningarna för en krigares makttillträde:

Den stora hövdingen (generalen) innehar Himmelens mandat.
Han öppnar upp [den belägrade] staden och mottar Huset.
De ringa människorna skall icke göras bruk av.

En slags sensmoral kring slutskedet av ett krig kan tyckas En illvillig undertext skulle vara: segrarna skriver historien. Men I Ching sysslar inte med västerländsk illvilja och partisanskap, utan diskuterar utifrån evigt giltiga naturlagar. 

Den som mottagit Himmelens mandat är också fullständigt medveten om den enorma skillnaden mellan folk och få i populationen och påminns här bara om att inte sjabbla bort segern från Himmelen med medioker personalrekrytering (för den efterföljande tiden av konsolidering). 

I Chings världsbild är en meritokratins världsbild, väsensfrämmande för den svenska jämlikhetsgyttjan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar