lördag 5 december 2009

Först i fantasin och sen i döda verkligheten

Ett kul forskningsexperiment som kanske har konsekvenser för frågan om Själens natur. Djuppsykologen James Hillman i de gamla nyplatonikernas efterföljd, predikade i flera år om människans psyke (själ) som en immateriell alstrare av föreställningar.

I linje med den filosofiska idealismen är alltså psykets föreställningsförmåga eller föreställande verksamhet den egentliga verkligheten - att vi har en materiell värld "där ute" är bara följden av en extremt fortskriden vanebildning, ett slentrianmässigt synsätt å Själens sida. (Individerna är små, små perspektiv i allt större Själar, nu stavade med versal. En enskild själ kan inte passera förbi den större Själens självförståelse, däremot kan sändebud från andra Själar/Världar nå oss inne i vår bubbla av Föreställning.)

ScienceDaily återger experimentet som motsäger den materialistiska vetenskapen, att allt som händer i medvetandet måste först ha importerats via kroppens fem yttre sinnen. Men fyndet visar istället, om jag får tolka resultatet en smula, att "själens inre kontemplation" av vissa föreställningar sedan leder till externa resultat av förbättrad kvalitet. "Mind over Matter", kanske. Eller, "Tänk, och du är det!"

Vad om mänskligheten började visualisera sig som kapabel att levitera? Skulle tyngdlagen försvinna då, och med den allt vi trodde vi visste om "solid materia"? Mänskligheten kanske når dit under sin evolution, eller också blir det en naturlig egenskap hos en senare livsform, en som inte primärt ser sig själv i termer av materia...

*****


Missa inte att DS också har en intressant äldre nyhet på samma tema i länklistan invid. Nämligen den här om hur aktiva föreställningar modifierar inkommande yttre sinnesdata. Väl ingen nyhet, egentligen... (Repet som blir till en orm i halvmörkret - fast det kanske snarare är en indikation på arketypernas realitet eftersom det intrycket inte hade föregåtts av medvetet fantiserande.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar