onsdag 4 februari 2009

De ytliga

Sitter och ögnar igenom sinologen Arthur Waleys förnämliga 1930-talsöversättning av Konfucius tankar om livet, och noterar några ord som drabbar samtiden hårt...

Mästaren sade: Den riddare vars hjärta klappar för Vägen men som skäms för att bära sjabbiga kläder eller äta grov föda är inte värd att kalla till rådslag.

Konfucius Analekter, bok 4 maxim 9

Mästaren sade: De vars mått och åtgärder dikteras enbart av passlighet vållar ständigt missnöje.

maxim 12


Som jag läser maxim 4.12 är det ett rungande underkännande av pragmatismen. Kineserna hade en generellt högre intelligens än att nöja sig med flata förslag bara för att de verkade fungera för stunden.

Den här kulturen kände också ett TAO, en dold världsordning som informerade det yttre skenet (jfr kristendomens LOGOS/Ordet). Om ytan saknade integration med djupet, då går det som Konfucius befarar - hyckleriet blir en livsstil:


Mästaren sade: Den nobla människan gör sig lika stort besvär med att uppdaga vad som är rätt som den ringa människan gör sig för att finna ut vad som är lönsamt.

maxim 16

Mästaren sade: Med män som höjt sig över det genomsnittliga slaget kan man tala om än högre ting. Men med män som befinner sig under det genomsnittliga slaget är det lönlöst att tala om saker som går bortom dem själva.

maxim 19

Det var högre i tak innan otyglad egocentrisk subjektivism blev ett honnörsord. "Jag känner..." Sluta överbetona känslan. Se klart istället.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar