onsdag 11 februari 2009

När också Nobelpristagare vittnar om själavandringen...

Dr Walter Semkiw väntar med trumfkortet till sist i sin sällsamma studie av hur själar reinkarnerar i grupp och hur ledande personer från Amerikanska Revolutionen i vår tid tycks ha återvänt till USA för att, hävdar han, bistå Amerika i övergången till det postmaterialistiska samhället. ("Return of the Revolutionaries", 2003)

Inte ens en så välkänd andlig sökare som Shirley MacLaine ville, fast hon samtyckte till publiceringen av hennes identitet under revolutionen, citeras som uttrycklig anhängare till just den identifikationen. Tacka för det, hon var en av ledarna (då i manlig kropp) bakom Bank of America, men dog själv utfattig och i nesa!

Några sådana baktankar om huruvida affirmationen av egna, tidigare liv kan komma att skada ens nuvarande karriär har nu inte Kary Mullis, Nobelpristagaren i kemi 1994, när dr Semkiws efterforskningar (brukandes bl.a. just Shirley MacLaines kända trancemedium Kevin Ryerson) gav vid handen att Mullis var den revolutionäre amerikanen Benjamin Rush 200 år tillbaka i tiden.
Mullis stöttar helhjärtat dr Semkiw i dennes agenda: att få slut på de mänsklighetens småaktigheter som uppstår genom okunnighet om att vi är reinkarnerande själar som ömsom är vita, ömsom svarta, ömsom kristna och ömsom araber. Och så en del liv i urspårad ateism förstås...

När mänskligheten fattar att de biologiska processerna på jorden bara är del i ett ännu större skeende som mänskligheten känt till tidigare (och presenterat i mer eller mindre mytisk form i religionernas värld), faller plötsligt rasism och religionskrig bort som helt irrelevanta.


*****

Det är därför fullständigt kontraproduktivt för Björn Ulvaeus och övriga 9 september-traumatiserade sekularister att i lönndom gå och förfasa sig över muslimer, extremister eller andra, för på detta sätt närmast garantera sig sitt nästa liv just som muslim och gärna då på en tid och plats i historien där muslimerna trakasseras av en annan intressegrupp. För här är en hemlighet: Du blir det du fruktar!

Eftersom själar grupperar i gigantiska sällskap, kan man leka med idén om gigantiska själsomflyttningar mellan liven. Hela grupper av Västeuropas befolkning idag, de som njutit välfärdens sista år, kommer att återfinnas som beduiner i någon stenöken om, säg, 100 år! I ett sådant framtidsscenario kommer Björn Ulvaeus förstås att vara stammens speleman, för själen ärver både de goda och dåliga sidor den förvärvar i varje enskilt människoliv!

Detta är inte att kasta skit på den nomadiska livsstilen, utan bara ett försök att inskärpa att varje samhälle och individ därinom har ett oförytterligt ansvar för hur man tänker kring sin medmänniska och andra kulturer!

Det finns helt enkelt inte plats för det illa maskerade hånleende man så ofta sett Humanisternas ordförande Sturmark kosta på sig närhelst religionen förs på tal. Varje attityd kommer med en kostnad och en karmisk reaktion beroende på om attityden är i harmoni med livets högre lagar. Om dessa lagar kan inte naturvetenskapen uttala sig pga. själva det sätt den avgränsat det område den söker uttala sig om.

*****

Genom åren har jag via ett starkt intresse för astrologin (grundat i ett tidigare liv som babylonisk stjärntydare) sett samma mönster: det är bara den absoluta toppen av intelligentian som klarar av att se bortom samtidens relativisering eller t.o.m. förringande av de förfäder som hjälpte till bygga vår nuvarande kunskapsnivå, och kanske t.o.m. se att antikens tänkare hade ett bättre grepp om Sakens natur än vi!

Flygingenjören och snillet Arthur M. Young - helikopterns uppfinnare - var en sådan man: stadigt förankrad i samtidens vetenskapliga synsätt och dock större. En hängiven astrolog!

Under det här tunna elitskitet finns ett gigantiskt segment av rätt klyftiga men desto fler genomsnittliga individer som ingen av dem orkar eller har kapacitet att bedöma enskilda frågor.

Istället gömmer de sig bakom konsensus och rapar upp den bekännelse som är vår samtids förbannelse: den politiskt korrekta skepticismen som bygger på ett helt oreflekterat accepterande att vår tid skulle vara så mycket mer "upplyst" än föregående generationer.


(Tanke: för varje landvinning, inom t.ex. genforskningen, trängs annan kunskap bort. En individ eller kultur har bara så mycket "arbetsminne" till sitt förfogande. Men hur bedömer man graden av framsteg hos en människa som vunnit hela världen men förlorat sin själ? Särskilt som en sådan individ inte ens längre märker att hon tappat en väsentlig del av sig själv på vägen... Västerlandets psykiska illamående och kroppsfixering är ett tydligt tecken på att den mediokra massan inte längre förfogar över en fungerande själ...)

*****

Kary Mullis sorterar naturligtvis under den minoritet som förstår tillräckligt mycket av livets sammanhang för att inte falla för scientistiska plattityder. Därmed är han också uttalat positiv till den astrologiska modellen, ehuru den inte är strikt vetenskaplig.

Dr Semkiw noterar att Mullis är en minst sagt frisk fläkt inom sin disciplin, en rebell och uppstickare i naturvetenskapen. I detta tycks han ha ärvt ett personlighetsdrag, inte i första hand via sin genuppsättning, utan från sig själv i ett tidigare liv i Europa då han startade ett stort tumult inom kyrkan.

Nobelpristagaren Mullis bejakar tanken på att han var Martin Luther i ett liv som föregick det som Benjamin Rush!
"Det finns mer mellan himmel och jord än du någonsin drömt om i din filosofi, Horatius!"

Shakespeare

_____

Länkar:

Mullis självbiografi (i nytt fönster) hos Nobelprisstiftelsen

Dr Semkiws "kampanjsajt" vid lanseringen av hans bok.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar