onsdag 4 februari 2009

De döda

De döda vet inte att de är döda. Och vi vet det inte heller. Apropå Expressens artikel om att ledningen på ett brittiskt sjukhus fick problem med en mörk skugga i korridorerna och tvingades kalla på en andeutdrivare.

Logion 11b ur Thomasevangeliet, den äldsta samling jesusord som existerar:

Jesus sade: De döda är inte vid liv, och de levande skall inte dö. Under de dagarna då du åt vad som dött var, gjorde du att det fick liv. När du är i ljuset, vad tänker du då göra? På dagen du var en, blev du två. Men när du blir två, vad gör du då?1

Forskare lutar nu åt att detta är ursprunglig muntlig tradition som nedtecknades cirka år 50 i Syrien. Traditionen bevarade sitt fäste i Egypten där Thomasevangeliet grävdes fram ur en åker 1945 - en världssensation kristendomen ännu inte fullt ut fattat.

Numreringen av de 114 uttalandena är godtyckligt utförd av de tidiga forskarna, och det är inte klart var i texterna det ska vara nytt stycke. kanske är "På dagen..." en helt separat utsaga. Det är uppenbart att den som samlade dessa jesusord grupperade dem utifrån ibland rätt ytliga likheter, som ett nyckelord som återkommer i 2-3 uttalanden i rad.

Den äkte Jesus var en MYSTERIELÄRARE! Och han kallade sina samtida för "döda", "kadaver" och liknande! Likt Fantomen var han hård mot de förhärdade, de vars själar ruttnat och inte längre "levandegjorde" hela människan.

Den här attityden förklarar också hans hat mot dem som dyrkar pengar - Mammon eller Satan, den här världens idol. Spår av den här hållningen dröjer kvar även i de "godkända" fyra evangelierna. Hans mission var en terapeuts - att föra de "druckna" tillbaka till medvetande om vad slags varelser de var.

Religionsforskningen, som nu nått ganska långt i uppnystandet av vem den historiske Jesus var, har naturligtvis inte missat elitsekten av mediterande munkar i Döda havet.

I deras skrifter finns det gott om förmaningar till Ljusets barn, nämnda några enstaka gånger i Nya testamentet. Innan Dödahavsrullarna hittades 1947 hade ingen kunnat ana att termen var mer än blomsterspråk, att den pekade rakt mot en extremt asketisk rörelse.

Men i samma texter finns också förbannelser över Satans barn, materialisterna. Är det någon mer än jag som ser sammanhangen här? Kristendomen kastrerade och målade över den sanne Jesus med en tintad version. "Jesus kramar barnen." "Jesus håller det gulliga lammet." "Jesus hade bara kärlek på sitt program..."

Notabelt är att de ursprungliga "thomaskristna" mottagarna av Jesus läror helt tycks ha ignorerat att mästaren avrättades. Sånt är livet. Det viktiga var de läror han hann förmedla. Och läran tycks ha varit: vinn inte världen för att i samma ögonblick förlora din själ!

_____

1.
Den ursprungliga översättningen från koptiska till engelska av en fackman:

The dead are not alive, and the living will not die. During the days when you ate what is dead, you made it come alive. When you are in the light, what will you do? On the day when you were one, you became two. But when you become two, what will you do?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar