söndag 18 mars 2012

Plotinus, den romerske filosofen

I proportion till den sanning med vilken den kännande fakulteten känner, når den identifikation med objektet för dess kunskap.

The Enneads - III.8 .7 Nature, Contemplation,
and The One


Konstant och operativt ord här är Sanning. Omvänt, innebär avsaknaden av sannfärdighet i en människas intellekt ett främlingskap inför det betraktade, dvs. en bristande empati och ett mardrömslikt oförstånd, inte olikt en del svenska politikers av idag.

Plotinus är en tänkare vars beskrivning av Visionen skulle göra Fredrik Reinfeldt mörkrädd för sig själv, mannen som varnat för faran av visioner.

De judiska asketerna i Dödahavsöknen som lanserade Jesus på den historiska arenan, hade ett mycket speciellt förhållande till Sanningen, tvåhundra år före Plotinus. Om Sanningens ande noterade de krasst, att alla inte är utvalda av Den.
 
Läs Plotinus!

Enneaderna finns förtjänstfullt i trycket i dess klassiska engelska översättning på Larson Publications tack vare en vis svensk-amerikan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar