lördag 31 mars 2012

Inte en talskrivare inom synhåll


Humanisterna demoniserade i media?

Humanisterna (läs: ordföranden Sturmark) är en lättstött skara. De vet troligen med sig att det är något fel på en rörelse som predikar humanism men tillåter sig själv en hatisk attityd mot homo religiosis - den djupaste delen av det mänskliga sentimentet och den enda basen för tal om människans storhet..

De lär inte kunna upprätta sitt - i den egna upplevelsen - skadade anseende genom aktstycken som det SvD publicerat. Jag kommer inte ens igenom första stycket förrän jag åter finner mig fundera om ateister (vilket Humanisterna är) kan vara en lägre stående underart till Människan.

Det skulle alltså vara den underlägsne som slåss mot den överlägsna religiösa människan, som enligt sociologiska studier visat sig vara en lyckligare och mer socialt integrerad individ än den sekulariserade särlingen.

"I vissa fall har osakligheterna utvecklats till excesser i vilda fantasier och grova anklagelser som är verklighetsfrämmande men ändå obehagliga."

Sade någon argumentation via tautologier? Det går att analysera denna tokskap från Humanisterna både länge och väl i försöken att frigöra en meningsfull utsaga, men jag avstår. Sekten bevisar än en gång att det inte går att bygga en rörelse på hat och förakt mot oliktänkande. En parasit eller vampyr som inte alstrar något eget gott, hamnar alltid i snömos av ovan skådad typ.

Varför det stinker Sturmark om den här obegripligt emotiva meningen, framgår tydligt om man besinnar tendenserna till diktatoriskhet i kombination med paranoida drag i ordförandens födelsehoroskop. Ett skolexempel på den ateistiska människan så neurotisk att hon inte förmår samlad sitta ner och verkligen förstå skälen som talar för vi är här, just idag, till följd av Intelligens och inte turbulent svart kaos. 

Man måste känna med dessa sorgliga varelser som inte uppnått mentalitet ännu. Frågan är varför medierna ens bryr sig om dem. Humanisterna är ju bara ett tragiskt skämt. Ett barmhärtighetsmord, dvs. att avböja att publicera deras skräp, vore det bästa. Som det nu är, förspiller många viktig lästid på rent skräp.

Läs Platon istället. Sådant bildar. För att inte tala om hans romerske uttolkare Plotinus (200-talet). Romarens analys av själen och evigheten ligger ljusår bortom vad Humanisterna i sin irrationella affekt är kapabla att greppa. T.o.m. jag, utan några låsta attityder, har svårt att följa en av västerlandets största och mest sublima andar i hans extremt organiserade tankeflykter. 

Det är symptomatiskt att Plotinus aldrig nämns i Sverige. Det är alltför lågt i tanketaket i detta land, vars intresse mer tycks ligga åt att konsumera verkningslösa läkemedel. Den verklighetsnivån gränsade enligt de gamla tänkarna till den rena Ondskan. Sedan när kom något gott ur drömmen om materien? 

*****

Se även: Humanist-liknande massmörderska och satanist. Ett astrologiskt inlägg publicerat två dagar före Humanisternas "försvarstal" i SvD. En studie i hur den antika anden såg våra liv som skisserade av Världssjälen och som förfäktar meningsfullheten i att en mördande satanist föds under kosmiska omständigheter påfallande lika de som lotsade den svenska Humanistordföranden till hans lott i livet.

Världssjälens "stämningslägen" är ytterst icke-lokala andliga realiteter, och vår fyrdimensionella verklighet är bara fenomenella representationer för ett djupare skeende. Allt detta visste människan före materialismen (naturalismen) fördummade i synnerhet västerlänningen kapitalt.


Tillägg. 

SvD-manifestet från Humanisterna har fyra undertecknare. Den svenska sektkvinnan håller sin födelsedag dold för internet, men de andra tre visar sig mötas vid en minsta gemensamma nämnare. Alla har en eller flera planeter i Kräftans tecken, symbolen för det platonismen kallade den irrationella eller vegetativa själen. Från denna nivå lyssnar man förgäves efter sann insikt om livet eftersom den lunära principen i sig tecknar just det overkliga vardandet som är evigheten uttryckt som spatio-temporal process - och då bara den mest förfallna nivån av denna!


Levi Fragell (390330) Månen herre på täppan i Kräftan, men inget direktiv från Solen som också sjunkit ner till Vattnets irrationella känslonivå. Solens disponent Jupiter därtill i Luft för den kända dissociationen mellan irrationalitet och rationalitet - en klassiker i ateisthoroskop.

Staffan Gunnarsson (640718): Solen i Kräftan och Månen i Luft-Vågen - samma psykiskt destabiliserande eller "dissociativa" kombination som hos den materialistiske och obildade Fredrik Reinfeldt.

Christer Sturmark (640907): libidinösa kombinationen av krig och kärlek - Mars och Venus - i sekteristiska och irrationella Kräftan attackerar den ideologiska Saturnus i Luft-Vattumannen - ett tredje fall av "dissociationen".

Anna Bergström, fjärde undertecknare, är välkommen att skicka födelsedag. Säkerligen har vi här ett fjärde graverande fall av instinkter i akut störning med förnuftet.

Tre års empiriska studier av astrologins påståenden har lett till den preliminära slutsatsen att ateism är en psykisk störning! Dessa människor är inte helt tillräkneliga då grönsakssjälen tar kontroll över tankeförmågan i viktiga frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar