torsdag 8 mars 2012

Snömosets struktur

För att DN:s läsare inte ska gå miste om läsning på god intellektuell nivå ompublicerar jag detta inlägg på ny blogg sedan högertidningens censur raderat inlägget från tillsvarande artikel. (Det publicerades 8.26 och togs bort knappa trekvart senare! Moderaterna är livrädda nu.)

*****


Nyligen kontrasterade jag den avgångne tyske högerpresidentens korruption med ett anonymt fall där astrologins naturliga illgärningsman Mars genom de indiska spelreglerna tilldelades rollen som "verksam välgörare".

När nu Totalförsvarets forskningsinstitutets f.d. högsta tjänsteman Dick Sträng hävdar att den moderata försvarsministern och näringsministern mörkar frågan om arrangemangen för att sälja svensk vapenteknologi till en diktatur, uppstår den delikata situationen, att näringsminister Ewa Björling föddes bara någon vecka ifrån den lovordade kontrasten till ex-presidenten. 

Men det är egentligen inget problem - en födelsetimma kan leda till väldigt avvikande resultat från en annan timma samma dygn. Men Ewa Björlings horoskop är ändå ett irritationsmoment som påminner om att Chandra lagna-metoden, som använder Månen som ascendent i brist på känd födelsetid, ibland ger fel utslag. 

Det anonyma fallet hade en känd ("verklig") Skorpionascendent, vilket naturligtvis "förädlar" Mars och gör den till en verksam välgörare. Därtill ockuperade Mars det nionde huset för moral, religion och filosofi - en förutsättningslös och "öppen" horoskopsektor - faktiskt den allra bästa enligt indisk astrologi. Att hitta en verksam välgörare i det bästa huset är naturligtvis ett mycket bra omen om fördomsfrihet. (Men några frågetecken kvarstår förstås, eftersom Mars anses fallen i Kräftan.)

Google/Blogger bygger om igen, och de
förminskade bilderna  ser skräp ut. Klicka för full skala.

Näringsministern föddes ett dygn då Månen var fallen i Skorpionen - sinnelagets erkänt svagaste (och mest purkna) läge. Därmed uppstår nu motsägelsen att månascendenten per automatik betraktar Mars som en verksam välgörare. Men Mars vid denna tid var också var fallen i det tecken som passar en utåtriktad och självhävdande krigare sämst: den protektionistiska Kräftan!

(Det är helt logiskt att Tolgfors är försvarsminister, född med Solen i Kräftan, och att Reinfeldt springer och gömmer sig så fort det finns minsta risk att smuts ska vidhäfta honom - en annan Solen i Kräftan. Som bäst kan man säga att Kräftan värnar särintressen, vilket gör det extra parodiskt när Reinfeldt hävdar att Näringslivet - de som köpt Moderaterna till språkrör - skulle utgöra ett "särintresse". Så tomt pratar en fabricerad, konstgjort broilerpolitiker. Bara de verkligt naiva skulle köpa en så tom retorik...)

Vi kan därför lättat säga att den anonyma verksamhetschef vars horoskop jag kontrasterade mot den korrupta tyska högerpresidenten inte går att jämföra med den moderata näringsministern, fastän alla planeter bortsett från sinnelagets Måne står i samma tecken.

Med både ett fallet sinnelag och sinnets disponent fallen är vi tillbaka vid Skorpionens klassiska synd: dess korruption och riviga girighet. Hör yrkestiteln: näringsminister! Minns hur den sataniska axeln, orala Oxen till anala Skorpionen, indikerar en fångenskap i enbart frågor som rör näring, att stoppa sig full för att klara ett varv till i den fallna existensens ekorrhjul. Givet Skorpionen, symbol för förmultnande, mörker och död, är det inte förvånande att Dick Ström pekar ut henne och Tolgfors som lögnare. 

I tidigare inlägg har vi sett hur Tolgfors själv lider av "dissociationssyndromet", en ibland besvärlig koppling av instinktivt Vatten och rationaliserande Luft. Vi ser nu tydligt hur försvarsministern söker "dissociera" sig från den brännheta potatisen och för det använder desinformation eller "snömos" som Dick Ström kallar det.

I medierna.

DN: Ström tillbakavisar


Anmärknng. 

Björlings liv har förvisso varit hyggligt framgångsrikt. Alla når inte en ministerpost i livet (alla är inte lika "näriga"). De som vill se ljust på kartan kan därför fröjda sig åt den s.k. ömsesidiga receptionen mellan Månen och dess disponent Mars. Jag menar att den istället drar in extra korruption i psyket. Ständig hunger och ett närigt sinnelag  blir resultatet, och när även den dagaktiva Solen drivs av Mars hungriga tillstånd i det kalla Vattenelementet, då får vi nyttig kanonmat. 

Horoskopen visar exakt den mognad vi har i detta liv och vad vi är ämnade att göra, så ur en synvinkel är det meningslöst att moralisera över horoskopens tillkortakommanden. En syndig själ är vad den är, den har ännu inte gjort vissa erfarenheter på jorden eller åtminstone inte dragit rätt slutsatser av vad den varit med om. Och föreställningen spelar vidare....


Se även:

Upphöjd Sol men fallen disponent - en genomsökning av 6.000 horoskop för att se hur det gått för andra födslar i sideriska Väduren där Mars var fallen och i ömsesidig reception med en fallen Måne!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar