tisdag 28 december 2010

Gudarna äter den sekulära människan inifrån...

En av djuppsykologen Carl Gustav Jungs mest kända passager:

Vi tror vi kan gratulera oss själva till att redan ha nått en klarhetens höjdpunkt, i föreställningen att vi lämnat alla dessa fantasmiska gudar långt bakom oss.

Men det vi lämnat bakom oss är bara verbala vålnader, inte de psykiska fakta som bar ansvaret för gudarnas födelse. Vi är alltjämt lika besatta av autonomt psykiskt innehåll som om det handlade om Olympierna.

Idag kallas de fobier, fixeringar och så vidare - med ett ord: neurotiska symptom. Gudarna har blivit sjukdomar...

C.G. Jung - Collected Works 13 §54

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar