onsdag 1 december 2010

Dissa Fadern i Himmelen och Modern lackar ur!


Andrew Forrest - A New Heaven and a New Earth

Mona fjäskade för USA för att rädda sin valkampanj (AB). Man behöver inte som du vara djupt insatt i politik. Det räcker med att lyssna med urskillningen påkopplad till vad andra säger, även vanligt folk. Ur AB-kommentarerna:
Tore Eriksson
70 år

Helt konsekvent (s)-politik. Hög svansföring. Högtflygande retorik för att lura de outbildade massorna. "Solidaritet", "empatisk" klingar tomt. Man kryper och fjäskar för USA i smyg, sedan kräver man officiellt att USA skall lämna Syd Korea i sticket - för att tillfredställa "kommunisten" Lars Ohly. Ynkligt är ett understatement. Idag 09:02
Vad Tore, 70, emellertid inte tycks ha förstått, är att socialismen har en perfekt ideologisk kärna: solidaritet mellan människor. Det tragiska är att den för denna åsikt hämtar stöd från en verklighetsuppfattning inte ens en neandertalare skulle låta sig nöjas med.

Det trängande skälet till varför människor ska hjälpa varandra till materiell, mental eller andlig förbättring har - som alla kan se genom att studera läget i den allt mer egocentriska livsstilen i väst - ingen bindande kraft om man bara talar som människa, å människans vägnar, och förankrar tänkandet i människan! Redan siaren Nostradamus dömde på 1500-talet ut det ännu framtida FN för dess verkningslöshet. Idag vet vi varför: de bygger på tandlös sekulär humanism.

Socialismen var den fallna själens rop på förbättrad välfärd, men den ville inte förstå syndafallet som ledde till armodet.

Hur kan man hävda att solidaritetsargumentet måste vila på religiös och inte sekulär grund? Genom inferens!

Till exempel det faktum att människor faktiskt minns tidigare liv och att dessa liv i åtskilliga fall har verifierats. I ett slag flyttas "bevisbördan" från religionen till biologin. Religionen har alltid hävdat själavandringen, ja även islam. Att vissa kyrkofäder bannlyste doktrinen var ett beklagligt misstag som skulle få fatala konsekvenser för västerlandet.

Nu är det upp till biologin att försöka förklara hur det är möjligt för en människa hundratals mil från en avdöd individ att "ärva" dennes minnen och trauman.

Förmår inte biologin detta, bör vi föredra även religionens och den klassiska filosofins resonemang om mekanismerna för odödliga själens kommande och gående i denna värld, dvs. en objektiv morallag som över tid skipar rättvisa där sådan inte tycks stå att finna så länge egoperspektivet (ett enskilt liv eller en sekulär individcentrerad uppfattning) tillåts styra förståelsen.

Erfarenheten (empiri) tyder på att vi är både individuellt och kollektivt ansvariga för våra handlingar ("ansvariga inför Gud" som det också kan formuleras). Men detta klarar inte den grovhänta socialismen att hantera i historia och nutid då den lutar sig enbart mot den sekulära vetenskapen.

Och vetenskapen har i väst försvurit sig att, oavsett priset den tvingar andra att betala, aldrig ta religiösa utsagor i beaktande! Vi talar om att bakbinda sig intellektuellt pga. slaveri under dogmen om makroevolutionens verklighet och med det helt ogrundade tillägget att evolution alltid leder till "bättre" eller mer "upplyst" förståelse.

Wittgenstein såg igenom det här problemet och besinnade det enskilda språkspelets autonomi. Men på den nivån befinner sig näppeligen den genomsnittliga sekulära människan och definitivt inte de som fallit så lågt i intellektualitet att politik är deras enda ambiens.

Därför dör socialismen samtidigt med det sekulära väst med den. Högerns försvar av marknadskrafterna och den individcentrerade världsbilden är ett förvaltande av ett ruttnande lik. Märkligt hur själva Moder Jord i vår tid tycks uppröras över att inte få människor totalt dissar Fader Himmel!


2 kommentarer:

 1. Har för mig att Rupert Sheldrake (även om jag ännu inte läst några av hans böcker, har bara sett några intervjuer och videos), i sina tankar om morphogenetic fields, berör även själavandring utifrån ett biologiskt perspektiv. Men jag kan ha fel. Biolog är han åtminstone, därtill religiös(givetvis marginaliseras han av "etablissemanget").

  Även Robert Lanza är biolog och jag läste nyss hans bok "biocentrism", där han sticker ut hakan och menar att medvetandet/själen är den egentliga existensen och evigt. Det var intressant läsning, och en spännande teori.

  SvaraRadera
 2. Du kan ha rätt även om jag inte minns själavandringsteorin från den enda Sheldrake jag läst, den andra.

  Annars är "Presence of the Past" oerhört underhållande och lärorik (bättre än den omtalade debutboken, vad jag förstått).

  Lite av "de formbildade fältens historia" eftersom Sheldrake här dök ner i filosofins och biologins historia och hittade tanken i flera tidigare versioner!

  SvaraRadera