onsdag 15 december 2010

Truismer befäster fördomar
Jag fascineras av den profil Svenska Säkerhetspolisen arbetat fram för människor i riskzonen att bli terrorister eller självmordsbombare (DN). Profilen rymmer nämligen i princip hela det svenska folket!

Låt oss se hur väl punkterna i profilen låter sig mappas mot den typiska svenska mentaliteten [1]:

  • Upplever orättvisor mot och kränkningar av den egna personen eller andra som man identifierar sig med. 
Går inte ens att kommentera! Gäller alla utom patologiskt avtrubbade varelser.
  • Attraheras av en förenklad världsbild som delas in i gott och ont.
Mordet på statsministern Olof Palme ruskade om det svenska samhället en smula, men det var 11 september-dramat som verkligen drev in svensken i en förenklad världsbild där effekten av åratal av Hollywood-filmer med araber som lömska gangsters nu briserade i en fullständigt okvalificerad polarisering i det svenska folkkynnet. Svensken, alltid långt norr om Europas allfarvägar, hörde nu sitt rasbiologiska blod svalla i ådrorna som aldrig förr.
  • Känner tillhörighet i en liten sammansvetsad grupp med stark gemenskap och lojalitet som anser sig ha skyldighet att kämpa på ”det godas” sida, med våld om så krävs.
Se ovan om den svenska isolationismen och självgodheten. I gemene mans ögon är våra enstaka förmågor, konsten att skicka habila popdängor eller lemlästande landminor och raketer på export, tillräckliga skäl för att vi ska anse oss lite förmer som folk, lite mer rationella eller "upplysta". Den svenska vapenindustrin bekräftar faktiskt att vi accepterar våld i långt större utsträckning än myten om den fredliga svensken låter antyda.

*****

Sedan vet jag inte om det är DN eller Säpo som inte håller isär begreppen kognition och drivkraft, för till "drivkrafter" som kan leda till en radikal grupp sorteras:
  • Upplevelser av starka orättvisor i omvärlden.
Hur som helst tror jag nästan hela svenska folket dagligen genom nyhetsrapporteringen förnimmer att världen inte är en rättvis plats. 

Nästa "drivkraft" är mer av en drivande kraft, Säpos profil beskriver här gammalt hederligt grupptryck:
  
  • Kontakter med radikala miljöer genom vänner eller släktingar som redan befinner sig där.
Återigen är hela svenska folket, förutom de helt ensamma, dem utan något socialt nät, dagligen utsatta för den kraft som utgår från en social gruppering och som så att säga håller individen på plats som en nod i nätet.  

Till sist ringar Säpos profil in dem som är:
  • Sökande efter mening i livet.
Ja herre gud! Den svenska shoppingkulturen - konsumismen - ett symptom på den extrema tomhet hela det svenska folket upplever i sina själar! Punkten är en formidabel plattityd, särskilt i en så kallad sekulär kultur som inte ens lyssnar på rapporterna från sina främsta tänkare och vetenskapsmän om att livet skulle kunna vara något helt annat än en transportsträcka utan någon inherent mening annat än att den biologiska kroppen måste arbeta för att konsumera för att hålla sig vid liv (och döva sin existentiella ångest).

Sveriges traditionella antiintellektualitet och ensidiga fokusering på pragmatiska "anordningar" för vardagen (landminor och raketer) lämnar det här landet som ett extremt svart hål på den världskarta som det andliga ögat förnimmer och gör i princip varje svenskt hem till en potentiell terrorcell enligt Säpos lindrigt talat diffusa profil. 

Vad värre är, landet som ett enormt svart hål på den andliga världskartan formligen skriker ut "lovligt mål!" för dem som t.o.m. fallit under radarn.

Jämför Säpos vaga profil med det i jämförelsen betydligt mer finmaskiga system jag presenterat på min astrologiska blogg under snart två år. Det står verkligen "skrivet i stjärnorna" åtminstone vilka grundläggande dispositioner en människa kommer att uppvisa i sitt liv, och bloggen har kartlagt vissa statistiskt intressanta "signaturer" för ett antal oskick, ett antal mänskliga beteenden, som med lätthet driver bort från normen. 

Problemet är att outtalade uppmaningar till angiveri som DN-artikeln kan sägas representera, inte kan vara särskilt komplexa. Folk förstår inte kartritningar i multipla dimensioner.

Det enda som därför återstår av DN-artikeln sedan man konstaterat att profilen gäller alla och ingen, är att falla tillbaka på sin förförståelse - de attityder man hade redan innan man läste den. Och de attityderna är i hög grad formad av åratal av Hollywood-filmer med onda araber i.

Svenska folket bör kräva bättre skribenter, bättre tidningar. Ser ni inte att ni inte blir ett dugg mer upplysta av att vara "samtidsorienterade" på dessa villkor? 

Och Säpo borde inte nedlåta sig att publicera material som bara förstärker främlingsfientliga grundattityder.

Kultur speglar kultur speglar kultur...

Nu säger kanske någon, "Ja men vi vet ju att det handlar om muslimer på deken." Mot sådant i djupet kriminellt tänkande hade en vishetskultur som den gamla kinesiska svarat:

"Sannerligen, det är genom att betvivla din granne DU gör henne till en lögnare!" 

Varje enskild svensks skuld i sitt eget lilla ankdammsdrama är total.

Och...apropå Säpos och mediernas utbildningsdrajv, vad sägs om den här  femettan, hittad i AB:

"En fördjupad kunskap av islam brukar vara en motverkan mot att folk inte radikaliseras."

Ska man upplysa i sakfrågor hjälper det om man kan tala rakt! AB innehåller annars en helt annan profil än den som DN publicerade.

_____

1. Den typiska svenska mentaliteten har jag åtskilliga gånger återkommit till i termer av nationalhoroskopets indikationer. Se etiketten "Sverige" eller "svenskhet" på Sideriska siktet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar