onsdag 15 december 2010

Innan demokratin bryter samman: Yttrandefrihet till varje pris!

Själv fyllda femtio innan jag tog mig igenom Platons samlade - minus den mastiga Lagarna jag inte kunde förmå mig till efter att ha avslutat med moderat tröglästa Staten - ringer ännu den store tänkarens svidande kritik över det demokratiska styresskicket i öronen. Platon hade så rätt och det han säger stämmer så väl även för vår tid. Ge folk lite yttrandefrihet och de vill ha mer, mer, mer!

Demokratins (folkväldets) ensidiga fixering vid sina friheter leder till den enskilda individens fullständiga degradering eftersom det omgivande grupptrycket där "Min Frihet!" är det enda mantra som hörs och som till sist skapar helt sinnessjuka medborgare. Demokrati FÖDER anarki. Platon tycks se demokratin som den naturliga gnistan som leder till diktaturer. Rent logiskt spelar naturligtvis mångfald och enhet mot varandra, de är naturliga motpoler.

När uppgifter finns i tryck om att självmordsbombaren i själva verket var på väg mot en svensk tidningsredaktion, får Expressens chefredaktör Mattsson något förhärdat och desperat i tonläget. Yttrandefrihet, kungör han, gäller framför allt annat.

Här börjar jag nu höra den grekisk-romerska kommunikationsguden Hermes/Merkurius i dess patologiska tillstånd, överbetoningen av bara ett arketypiskt motiv på andras bekostnad. Här uppstår då samma vanvett Lars Vilks uppenbarligen skruvat sig själv in i genom att framhärda i vad hans målgrupp uppfattar som blasfemi [1]. Jag hör samma kvalitet i Mattssons kungörelse på sin ledarblogg.

Medievärlden ÄR ju Hermes/Merkurius inkarnerad, och den mytologiska figuren är känd för att vara den som överskrider gränser: som transportör och handelsman eller spridare av information eller kanhända vandringssägner...

Merkurius är ostoppbar till sitt väsen, och därför tycks traditionen också ha sett tjuven, den ohederliga människan, som en skuggsida hos Hermes. 

Etablissemang eller makthavare måste därför alltid frukta merkuriska transportörer med okända manicker i bagaget, och Mattssons skruvade tonläge i sin krönika stärker min teori om hans födelsehoroskop: hans egen "demoniskt makthungriga själ" (Månen, krigets Mars och terrorns Drakhuvud) i "principtecknet" Stenbocken är perfekt för att bli indragen i den maktkamp på liv och död över opposita principer, opposita uttryck för Merkurius. Och det är han som är den ohörsamma fundamentalisten. Redan talar han med despotens maktspråk.

Horoskopet är av lägsta kvalitet (fastän det typiska chefsämnet) och ungefär det sista ett land behöver om Verkligheten själv - via högröstad terror - börjar ifrågasätta en omodererad yttrandefrihet i ett fallerande civilisationssystem. 

Självmordsbombarens avskedsord har tydligen träffat Mattsson djupt fastän han inte vågar lyssna. Jag upplevde något i allra högsta grad mänskligt och förtvivlat i självmordsbombarens lamentation över svenska medier som inte gör något alls för att stoppa det sekulära samhällets trakasserier av en minoritet. Det kan t.o.m. jag, utan några arabiska bekanta, se med egna ögon varje dag. Se bara föregående inlägg/kommentar till en DN-artikel som är rena skämtet.

Mattsson är så förblindad över sin merkuriska bransch i dess mest fundamentalistiska och ointellektuella tappning, att han inte längre svarar redligt på världens tilltal. Byt ut honom, han innebär en fara för gemene man på gatan, och han vet någonstans om det. 

I tidningsbranschen bör vi ha dominant LUFT och inte JORD om kommunikationen ska gå smärtfritt och dialog underlättas. Det bevisade nyligen Carl Bildt genom att timligt twittra om bombdådet, tolv timmar innan den letargiska statsministern samlat ihop sig. Bildt är den paradigmatiska kommunikatören (vi minns honom som en internetpionjär) och han föddes med båda Ljusen i Luftelementet. (Stadsministern har en bristande synergi mellan Sol och Måne eftersom den förra står i Vatten och den senare i Luft.)


_____

1. Vilks föddes som en typisk kommunikatör, båda Ljusen i Luft, men där psyket/Månen baserar sig på en snäv partiskhet gränsande till mental störning: psykets disponent tappar Luftens klara tanke, formalisten Saturnus står i sin verksamhet sjunken i det protektionistiska gränsande till invandrarfientliga Vattnettecknet Kräftan. Min andra blogg har funnit tydliga indikationer på hur vissa astrologiska kombinationer disponerar för oklokhet och irrationell protektionism. 

Att svenskar i gemen beter sig illa i vår tid beror på att det sekulära samhället inte haft högre ambitioner för dem än just göra dem till sekluära produktionsenheter och konsumenter. Det är ett ödets ironi att Mattsson nu får se effekten av ett samhällssystem där filosofi och religion motats bort och teknokrati hyllats. 

Vårt samhälle har helt missat att göra de rätta prioriteringarna för en bred och allsidig fostran av folket. Svensken blir en B-medborgare i det globala spelet, alltunder det att hon är så indoktrinerad om sin sekulära överlägsenhet att jag personligen tror på betydligt fler sammandrabbningar än vi sett hittills. 

Se eventuellt svenskarna som ett helt förlorat folk i det historiska spelet. I ambitionen att stärka våra exportmöjligheter i det marknadskapitalistiska systemet drevs de in en snäv särutveckling, de specialiserade sig för långt. Världen i gemen har t.ex. ett större hjärta än det här folket, vilket vi nu på många sätt själva börjar erfara i totalt inhumana sjukvårdsreformer och omänskliga avhysningar av flyktingar. Bakom alla skinande ytor i futuristiska material börjar det här likna en barbarstat, helt renons på moralisk halt. 

Mattssons fria press gör t.ex. ingenting för att modera den hämningslösa sex- och kroppsfixering som framför allt unga människor matas med. Vi håller på att förvandla svenskarna till internt monster med alltmer förvridna värderingar. Yttrandefriheten kan bara begära mer, mer mer. Så inviterar man slutet. 

Vanligt folk må vara förlåtna för att de inte förstår hur i grunden lurade de är som utifrån bristfällig orientering misstror invandrare. De bär på ett monster inom sig sälva de inte vet hur det hamnade där, en slags oljig hinna i psyket som bara verkar förklara precis hur det kom att bli som det blev. 

Men den sekulära anden är i själva verket en intelligensblockering. Det här är nu inget som går att kommunicera eller förklara i en handvändning. Och en handvändning - av historiens blad - är just vad Mattsson och andra yttrandefrihetsfundamentalister nu fruktar. Nu måste svenskarna börja kvalitetssäkra sina egna tankar på samma sätt som vi är så duktiga på att ISO-standardisera precis allt runtomkring oss. 

Av de många liv jag levt på jorden och av vilka bara lösa vykort seglar runt i det medvetna, har jag aldrig mött ett folk med så lite intresse av att reflektera kring sin egen mentala status och sina kulissväggar. Jag kan ha varit favoriserad, jag kan ha åkt gräddfil genom årtusendena. Men jag minns för närvarande inte de ingångsvärden som satte den här själen på bana...

Det är verkligen en ironi att Reinfeldt kallade svenskarna "det sovande folket" och själv sover djupast av dem alla. Visst, det här skulle kunna kallas ett civilisationernas krig, om man är så kriminellt illa informerad att man inte känner till att det existerar en större och djupare spelplan. Men den förståelsen bygger på att man har klart för sig och bejakar "the interiority of the color red" - det är av någon anledning vid färgen röd filosoferna brukar börja nysta. Kanske för att de vill ge den dödliga människan en ingång i andens värld de kan förstå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar