fredag 8 oktober 2010

Reinfeldt & Schlingmann - två led(d)a män

["Tvärvetenskapligt" inlägg enbart för dem med adekvata idéhistoriska kunskaper, övriga kommer bara att se "flum", dvs gränsen för den egna räckvidden.]

Två dunkla naturer

"Och han är verkligen en kul kille, Per Schlingmann. En gång var han med om att skapa Ipren-mannen, den intelligenta värktabletten. Den här gången ska han uppfinna den lyssnande alliansregeringen." (AB)

En statsminister som inte har tillräckligt med sig från högskolan för att i djupet kunna bedöma världsbilder ligger naturligtvis i farozonen för att ansluta sig en modern marknadskapitalistisk modell. Den har dock varit västvärldens spelplan sedan innan han föddes och det finns ingen anledning att ifrågasätta den, med mindre man är född till en Gautama Buddha, en hedervärd själ som förmår sätta sitt eget överflöd (Gautama var född till adeln) i relation till den omgivande världens belägenhet. 

Ringa människor maskar istället av sin horisont för att förenkla, för att kunna se "den enda vägen", som moderaten Carl Bildt en gång missbrukade en djup, metafysisk term och använde för sin själviska högerpolitik.

Har en sådan här statsminister, likt Reinfeldt, en underliggande neuros inför kroppslig ohälsa (se tidigare analys) har vi redan kommit en bra bit på väg för att förstå "arbetslinjen", ett begrepp som kapslar in en världsbild och människosyn. Världsbilden är, som sagt, människovidrig och för att arbetslinjen inte ska vara en ologisk konstruktion måste även människobilden vara det. 

Och de nya moderaternas bud till svenska folket är förvisso bara lutherdomens gamla krav att foga sig under fogden och vara flitig och nyttig - exakt vad Rovkapitalismen vill ha av en nickedocka i statsministerposition. Konsumtionsmaskineriet kräver en galärslav vid varje åra. 

Minns ni Charlie Chaplin fastbojad vid Maskinen, grovt underbemannad för att maximera direktörens (och aktieägarnas) vinst?! Charlie blir allt desperatare där han söker utföra flera personers arbete och hålla kolla på Maskinens alla spakar och rattar. Chaplin beskrev inte bara industrisamhället utan också de nya moderaternas arbetslinje enligt Marknadens människosyn.

Underbemanning = kostnadsbesparingar

*****

Reinfeldt föddes sannerligen inte under Ledarens soltecken, han är tvärtom Kräfta, den solidariska anhängaren. Det är därför nödvändigt att fråga sig vem som är hans herre, vem eller vad han egentligen tjänar. Och det är inte folket, vardagens alla Charlie Chaplins! 

Det faktum att många svenskar röstade på "nya" moderaterna visar bara den lutherska pragmatismen alltjämt påverkar våra själar inifrån fastän troligen samma människor ställer sig kallsinniga till kristendomen som sådan, vare sig den torftigt lutherska eller någon annan variant.

Spinndoktorer behöver historielösa dårar som råkat komma i maktposition. Att Reinfeldts nya pr-chef Per Schlingmann uppfann Ipren-gubben var mig helt obekant, den meriten är signifikativ när han nu ska söka sälja på svenskarna samma inhumana sjukvårdspolitik och arbetslinje en gång till, fast med nya och bättre omskrivningar.  (DN, SvD, om utnämningen, den senare bara en notis.)

Jag tänker inte spinna på Schlingmanns tyska pass, men inget kan dölja det faktum att "arbetslinjen" representerar en tysk-luthersk och närapå naziinfluerad människosyn. Individen undviker gaskammaren - eller att falla utanför arbetslägrets sociala skyddsnät - bara så länge hon motoriskt håller sin kropp igång, arbetar och gör rätt för sig. När tänkandet som utgår från Maskinen tillåts styra människosynen, då är vi alla riktigt illa ute. Nya moderaternas människosyn är skrämmande daterad, den luktar medeltid mitt i all sin IT-fierade glassighet.

Hur kan så många svenskar vara så ohyggligt obegåvade att de inte ser de verkliga sammanhangen? Jo, för att de inte står i kontakt med ideologiernas inre väsen utan likt sjuåringar kivas på skolgården med enkla åsiktsklichéer som de aldrig förankrat i den verkliga verklighet som berättar att ett samhälle enligt ovan skisserade människosyn kommer att kollapsa helt. 

I antiken ledde så här onda makthavare till revolutioner och stor blodspillan. Frågan om de självgoda svenskar som ser att de för egen del har något att vinna på en högerpolitik har kapacitet att tänka ytterligare lite längre och förstå vad de gör sig skyldiga till. Visste de om att reinkarnationsprocessen kommer att föra dem direkt till ett framtida liv i kroppslig klenhet och inga som helst skyddsnät, då skulle de nog tänka både en och två gånger innan de fortsätter sovande genom samma världsbild. 

Ja, Reinfeldt hade rätt i den där skandalösa och människohatande texten han skrev vid 28, svenskarna är ett sovande folk och han har utnyttjat det maximalt - för sin egen karriär. 

Nu har han synliggjort Schlingmann maximalt som den spinndoktor han är. Så vad kan vi utläsa ur Schlingmanns horoskop i den här frågan, vägledda av Ipren-mannen som psykologisk symbol?

Se ondskan! HälsoFascisten Mars i Jungfrun
och Avtrubbat (smärtstillat) Ego

Tre planeter i darwinistiskt yrande Jungfrun där fysisk fitness värdesätts högre än någon annanstans i zodiaken, kanske undantaget motsatta Fiskarna, där krankheten regerar via attribut som "långvård", "fängelser", "materiella förluster", "uppoffringar", etc.

Som synes saknar Schlingmann tonvikt på Fiskarna så han förfaller med lätthet till en ensidig syn på att en frisk och arbetande människa är normaltillståndet, ja kanske t.o.m. den enda människotyp han tar på allvar.

Att det är si och så med hans empati framgår av själen (Månen) som i Väduren är mer egocentrisk än någon annanstans i zodiaken. Att han också tillhör en särdeles okänslig sort, framgår av att pliktens och begränsningarnas planet Saturnus detta år lider sitt "syndafall" i Väduren eftersom egocentricitet eller partsintressen aldrig får ligga till grund för den reella lagstiftning som Saturnus också härskar över. 

I en bättre värld än vår skulle unga människor som visade maktambitioner men var födda med Saturnus i Väduren noga synas efter tecken på självförhärligande eller diktatorisk maktfullkomlighet. De är potentiellt samhällets fiender. 

*****

För ett utmärkt exempel på hur man kan avstyra människor med den här tendensen, se Petra Medes horoskop (nytt fönster). Som artist har hon valt att spjälka av den här onda sidan och ge den en "skyddad verkstad" som den sjukligt narcissistiska figuren "Petra". Många människor trodde dock "Petra" var hennes verkliga person vilket bara spädde på den kluvenhet i folkdjupet som redan fanns angående Petra Mede. Och hon är denna Saturnus, men planeten ger inte hela historien.

*****

Per Schlingmanns psyke kopplat till arbetsgivaren Saturnus omvittnar tyvärr att subjektivism är hans alldeles egna syn på hur policys ska sättas, gränser ska dras, och ord formuleras! Han har nu ett otal nymyntade ord bakom sig (neologismer) som ingen använder. (Så misslyckade att jag i skrivande stund inte kommer på en enda av dem!)

Saturnus på Månen är som med horoskopet för Bastiljens stormning säga: folkets instinktiva (Månen) assimilering av den onda Slavdrivaren Saturnus. Saturnus trubbar av, minskar den psykologiska sensitiviteten, får oss gömma oss bakom formalismer - den har alla psykopatens särdrag. 

Visst är Saturnus också förnuftets planet, den är saklig och rationell, men den påverkar sinnet (Månen) till det sämre och särskilt när den inte längre är rättrådig (jfr Saturnus "upphöjd" i måttfulla Vågen) utan förfallit till egocentrisk subjektivism. "Min vilja är min lag" - det är en placering som luktar diktator i den händelse den aspirerar på, och når, makt.

Månen med begränsaren Saturnus över sig får också människan att känna efter mindre, lyssna mindre på själens alla stressignaler. Så samma hjärtlösa slavdrivare Schlingmanns psyke har internaliserat, samma obönhörliga anspråksfullhet måste nu själen (Månen) värna sig mot för att inte gå under.  Det är som att ha Freuds överjag vrålande Sieg Heil! i innerörat från morgon till kväll.

Så vad göra inför denna konstanta inre smärtupplevelse? Schlingmann skapar Ipren-mannen, reklam för ett bedövande preparat så att vi, koncentrationslägersfångarna i de nya moderaternas värld, i avtrubbat tillstånd kan fortsätta arbeta i Maskinvärlden tills vi stupar. 

Sen blir det massgraven i den Rovkapitalisternas värld som "nya moderaterna" så tjänstvilligt försöker trolla bort genom att tjäna som dess bulvan. Astrologiskt är Reinfeldts rollmask densamma som Tiger Woods: tjänarens Jungfru. Båda synes vara totalt hycklande frontfigurer in i vilka storföretagen pumpar in massor av sponsorpengar. Inte underligt att Reinfeldts nya moderater inte vill prata vem som finansierar dem - den astrologiska analogin med Tiger Woods sponsorer är klockren.

(Anm. Studera noga Jungfruns härskare, handelsmannen Merkurius för en indikation om vilka Jungfruascendenter som falska tjänare och vilka som är ärliga.)

*****

Människosynen bakom "arbetslinjen" har inget med västerlandets idétradition att göra, den är ren Ondska. Men en statsminister som inte har tillräckligt med sig från högskolan för att i djupet kunna bedöma världsbilder ligger naturligtvis i farozonen för att blir agent för en livsinvestering han kommer att brinna i helvetet för.

Och se Schlingmanns horoskop en gång till: se Solen/Mars, en furiöst engagerad aktivist som verkar för den friska och livsdugliga arbetaren (Jungfrun är trälens tecken förutom kroppsligt underhåll) och som, om så krävs, kastar det onda ögat (210°) mot Mån-Saturnus. Ge dem ord som distanserar dem från hur de verkligen känner, ge dem en smärtstillande Ipren!

Den som minns Karl Marx ord om att "religionen är ett folkens opium" förstår nu den sataniska Schlingmanns metodik. Hans pr är precis samma sak som Marx pekade på: smärtlindring eller försköning av ett i grunden ohållbart tillstånd. Men Schlingmann har - exakt som Satan - vänt på Marx och använder citatet i slavdrivarnas tjänst.

Arbetslinjen är det dummaste svenskarna någonsin låter sig luras av. De har köpt en människosyn som gör dem alla till bränsle för Maskinen och Brännugnen. De har degraderat sig till en självbild som stavas "mekanism". För detta sorgliga faktum bär även den nattståndna biologin från igår skuld.

Den Nya Biologin, däremot, har återintroducerat värdighet i människornas liv. Vetenskapens framkant, som inte nått Sverige pga landets ekonomiska investeringar i gårdagens biokemi, falsifierar det vi gjort till vår världsbild. De biokemiska livsformerna är produkter av intelligent design. Detta innebär att det mirakel till värld vi är omgivna av är signerat "övervåningen" - och den övervåningen är inte Maskinens giriga direktörer!

Så sluta konsumera så hysteriskt! Ni gör precis vad Ipren-mannen handlar om: bedövar er från djupare och intelligentare tankar! Våga börja fundera över vilken världsbild ni vill ge era barnbarns barn. För de kommer i sin tur att föda ungar som är du och jag, i vårt nästa jordeliv!

Vilken öken ondskans lakejer som Reinfeldt och Schlingmann kommer att anvisas, det vågar man inte ens spekulera i. Vad som är säkert är att den som vet mer än han söker implementera eller faktorera in i sin verklighet hopar synd, och den kristna synden är detsamma som den indiska filosofins så kallade "negativa karma" som sakta väver den kropp vi kommer att få i ett framtida liv (vår nästa "uppståndelse").

Kommer något smärtstillande i världen att kunna bota de krämpor Schlingmann sakta bygger åt sig själv i en framtida kropp så länge han tjänar som ordvrängare åt den ontologiska Ondskan?

*****


Mer i Expressen om Reinfeldts "varböld", den omänskliga människosyn som genomsyrare moderaternas sjukförsäkring.

_____

Anm. Jag kursiverade "motorisk". En på miljonen kan förstå sånt. Så här är nyckeln: en ultrasubtil hint om den fysiska fitnessens Jungfrun igen! Människosynen som säger att vi är mekanismer. Termen "social ingenjörskonst" avslöjar också vår alarmerande avvikelse från den korrekta och människovärdiga livssyn som länge satts på undantag i det allt mer sekulariserade Europa och där botten gick ur vår civilisation från det att vi alla fattade att det här var "marknadsskrafternas" tummelplats.

Att väst kommer att gå under i sin nuvarande form är bara alltför uppenbart, och muslimhat är bara ett typiskt tecken att vi inte vet var att söka fienden. Vi har den inom oss själva via det civilisationsval vi gjort, och Schlingmanns IPREN söker få oss att blunda för vad värken söker berätta! Naturen själv ropar ut hur lite de nya moderaterna är önskade i en bra värld.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar