söndag 3 oktober 2010

Mer motgift mot scientismen

Med den outhärdligt stingsliga och bjäbbande Sturmark allt oftare i mediedebatten, bör noteras att han bara är en B-kopia av den otrevliga zoologen Richard Dawkins, vars okunnighet om allt utöver sin hemmaarena naturalismen, fastslogs ganska snart efter "The God Delusion".

Inte minst genom en ohyggligt mycket vassare bok från brittiska matematikern John C. Lennox (året därpå). "God's Undertaker" gjorde slarvsylta av en försvarlig mängd dumma, självmotsägande eller bara inkoherenta påståenden från sådana namn som Humanisterna troligen skulle citera om de kände till några andra än gamle Bertrand Russell, Daniel Dennett och sagde Dawkins.

Jag har bara läst en liten del av 200 sidor långa reviderade andra utgåvan från 2009, men Lennox "God's Undertaker" är verkligen ett aktstycke av logisk precision. Likväl har jag fått invända mig med marginalanteckningar två gånger på de första 45 sidorna. Att Lennox är kristen har sina problem, för kristendomen är i själ och hjärta en exklusivistisk religion. 

Uppenbarelsen de kristna fått motta upplever de gå utöver alla andra världsreligioner. (Den här bloggen ser kristendomen som en gren av den eviga visheten, sophia perennis, men kanske inte den starkaste...). Därför fallerar Lennox så fort han för en annan kulturkrets på tal. På sidan 22 berättar han lustfyllt om de vetenskapliga upptäckter väst gjorda av vetenskapsmän som alla trodde på Gud, men hur jesuitmissionärer skulle ha mötts av kinesisk klentro då de på 1700-talet förklarade universum styrt av lagar som människan utrönt.

Detta är fullständigt dumprat och trots att jag läst vidare och beundrat Lennox skärpa ett kraftfullt minus. Han har inte skärskådat sin egen kristna tro och är därför ett naivt offer för den gamla vanliga europeiska chauvinismen: "Se här kommer vi med överlägsen kultur till infödingarna och de arma krakarna tvivlar på oss."

Sanningen är ju att det kosmologiska verket I Ching hade ingått i den kinesiska kanon i runt 1500 år innan de kristna kom med sin mission och sina vetenskapliga upptäckter. Kineserna var själva naturvetare, astronomer och matematiker, och deras centrala tanke var just den om TAO, att det finns lagbundna skeenden i naturen vilka kunde sammanfattas i en Rörelse, som de kallade Tao. Vilken groda av Lennox! Förorsakad av samma självgodhet som han kritiserar scientister och "vetenskapliga humanister" för.

Mitt nästa problem kom med de här orden på sidan 44:
Science has been spectacularly successful in probing the nature of the physical universe...It has served to relieve a lot of people from superstitious fears. For instance, people need no longer think that an eclipse of the moon is caused by some frightful demon, which they have to placate.
Ännu en gång hör vi den självgoda västerlänningen som kommer med förnuftets ljus till de primitiva människorna som lever i inbillning och mörker. Lennox har uppenbarligen inte sett den sene Wittgensteins tankar, fastän de studeras flitigt inom kristendomen. Hans idéer om att alla språkspel är lika goda, att varje värld är sann inifrån sina egna villkor. Nu blir plötsligt Lennox själv absolutistisk - precis som de ateister kan så effektivt vingklipper - och är den som sitter inne med den korrekta beskrivningen av verkligheten.

För egen del är hans referens till måndemonen extra pikant eftersom jag efter 25 års hobbypulande med astrologi men utan hänvisningen till den eklipsskapande "draken" började studera om den hade en astrologisk effekt eller inte. Resultatet av det kanske dussin horoskop på min andra blogg som ställts för svåra jordbävningar, flygkrascher eller extrema massmördare säger något helt annat än Lennox. De primitiva hade med all rätt lärt sig frukta eklipserna - de har med mörka tilldragelser på jorden att göra. 

För att bara ta det kanske mest uppslitande enskilda ödet i modern tid i Europa. Jag minns inte längre detaljerna - som kan läsas i den bildade Geoffrey Cornelius "The Moment of Astrology" (Wessex 2003) - men om inte minnet sviker mig helt dog Lady Diana under en grasserade eklips mot hennes födelsehoroskop. 

Den här långa och av idéer sprudlande artikeln om terrorhot illustrerar via 11 september-horoskopet och det för Madridbomberna hur måndemonen var högst integrerade i totalbilden vid båda dessa katastrofer.
Bortsett från dessa små gnisslanden (cirka var tjugonde sida?) är det här en förnämligt bra bok som illustrerar tankefelen som ateister som Humanisterna har för vana att göra.

Och om den boken ger mersmak, här är en hel sajt ammunition för att att synliggöra de lama pajaskonster Sturmark & Humanisterna sysslar med,  en sämre sortens kopia på de proffsateister som inte allttid är överdrivet smarta de, heller! Här är horoskop för löskokt evolutionsbiolog respektive berömd kemist. Uppenbara mentala eller attitydproblem hos båda två för den som förstår något av det här ålderdomliga symbolspråket.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar