söndag 17 oktober 2010

Politik - det skeva perspektivet

Plattlandsmänniskan

DN skriver att stora delar av svenskarna inte längre är förankrade i ett politiskt perspektiv, att de faktiskt saknar fast ideologi. Alla prognoser inför valet 2010 kom på skam - här verkar en ny och oförutsägbar anda i landet.

"Det finns inget skäl att klandra profeterna för att förutsägelserna inte slog in, men man måste däremot ställa sig frågan om vad väljarnas ombytlighet egentligen beror på..." (källa).

Sent ska syndaren vakna. Den fråga som inte ställs utifrån en adekvat förförståelse ("begreppshorisont") ger heller inte något dugligt svar. Det värsta metodfel en vetenskapsman kan göra, är att kliva ner i den sörja han ämnar undersöka och därmed kontaminera den med sin närvaro.

Ja, i detta "syndafall" tappar han i de värderelativistiska samhällstyperna helt bort den objektiva plattform eller "okränkbara nivå" [1] som krävs för att uttala sig om studieobjektet. Ett sekulärt samhälle kan naturligtvis inte avkrävas några svar alls från dem som själva står inne i skokartongen.

Det här bekymmersamma kunskapsläget har sedan länge kvantfysiken förstått ("observatörseffekten"), men den "vite mannen" - vårt sekulära västerland - har ännu inte tagit till sig det faktum att 1900-talet gav klartecken för grunddragen i en världsbild majoriteten av svenskar fått för sig är en avskaffad religiös saga. 

Det finns en verklighet utanför tid och rum varifrån den här föreställningen "drivs", och för att förstå väljarkårens instabilitet måste man tillgripa en vetenskap som respekterar verklighetens sanna väsen och bygger sina modeller från ett perspektiv som är undantaget det gungfly Platon kallade "åsikternas värld" - en ständig ström av förändring, helt utan genuin existens. 

I en läsart av Nobelpristagaren i fysik, Werner von Heisenberg, kan man föreställa sig kvantpartiklarnas värld som en metafor för vår egen fullskaliga: vi befinner oss någonstans mellan dröm och verklighet. Vi tänds och släcks på de mest obegripliga sätt och mekanismerna bakom vårt "kommande och gående" - de mekanismer som skulle kunna ge opinionsinstituten svaren, de är för närvarande inte kända.

Detta är nu inte helt sant. Jag har redan i ett tidigare tillägg brukat den indiska filosofins praktiska gren astrologi för att utifrån en "platonisk" ståndpunkt konstatera att landet Sverige för närvarande befinner sig under den maximalt förvridna fasen av mental fallenhet. Platon betecknade jordklotet och den omgivande sublunära sfären som "den erratiska" eller "skevande" domänen i kosmos. 

Bara i det jordiska eller sublunära medvetandet böljar insikten om verkligheten i ebb och flod, och arterna genomgår interna fasförskjutningar i sina kollektiva själar. Det som var sant igår spottar dagens människor på. Det är en rundgång av intighet. Enligt det indiska synsättet tog sig svenskens opålitlighet - i absoluta termer och i perspektiv av de sekulärt relativistiska opinionsinstitutens nu felande instrument -  sin början redan för flera år sedan. Det är fascinerande att se en främmande kulturs verktyg för analys av det temporala med god precision sammankoppla Sveriges rådande mentala förfall med det första bakslaget för IT-industrin!

Det finns alltså anledning att återvända till det här inlägget och förstå att sociologi och demografiska mätningar och överhuvudtaget den imbecillt avsnävade politiska horisonten som utgångspunkt för frågor så mycket större står sig slätt. Det handlar bara om att läsa en Zeitgeist. För att gå iland med det måste man introducera den transcendentala verklighet som materialisterna i sin hybris trodde de förpassat till historiens skräphög runt Franska revolutionen (revolutionshoroskopet är illustrativt). 

Svenskarna beter sig kollektivt som vitt brus eftersom de väntar på att få en världsbild värd namnet åter. Men den uppgiften är svenska politiker övermäktig. Varken vänstern, som springer ur 1800-talets industrialisering och materialistiska värderingar, och än mindre dagens höger, som är demonins bulvan i dess oförblommerade dyrkan av marknadskapitalismen, har någon förankring i mänsklighetens idéhistoria.

Sverige kan vara västvärldens u-land när man ser närmare på saken. Och för att råda bot på detta har vi en skolminister som inte ens förstår vilket hans och opinionsinstitutens verkliga problem är - att föra landet ut ur den politiska världsbild de själva låtit sina sinnen förgiftas av. Borgarna släpper t.o.m. fokus på högskolan och buntar ihop den med allmän utbildning. I Sverige finns inte ett spår kvar av de gamla grekernas vision om hur ett gott samhälle måste se ut. Här tillåts penningen styra vartenda beslut - ren barbari!

När Reinfeldt kallade svenskarna "det sovande folket" var det som vanligt bara en psykologisk projektion. Det var bortträngda element ur sin egen skeva sekularism som han projicerade på gemene man. På samma sätt förstår nu inte opinionsinstituten bättre än att tro kaoset ligger i folkdjupet. Det är världsbilden dummer, inte dess bärare! Positionera dig först i rätt observationstorn innan du yttrar dig.

Redan de gamla kineserna hade löst frågan om att observera med eller utan ego. Det vill säga, skillnaden mellan giltig insikt och åsikter med begränsat bäst före-datum.

*****

Se även: Från samma blogg som illustrationen lånades, är även inlägget om bl.a. Platons grotta och tiden som konstrukt intressant. Allt detta kommer att ingå i morgondagens kollektiva medvetenhet. Vilken politiker är nog karl för sin hatt att börja montera ner vårt nuvarande perversa och simplistiska västerland och bygga mot det som kallats för Vattumannens tidsålder? Jag säger inte att vi kan demontera marknadssamhället redan i morgon, men sekulära politiker av idag har inte ens en suck om vad inlägget hintar om.

_____
 1. "Inviolate level" - se indisk-amerikanske fysikprofessorn Amit Goswamis informativa och alltjämt lika fräscha "The Self-Aware Universe" (1995) om den nya fysikens ytterligt nära sammanhang med klassisk indisk filosofi/religion (och implicit alla religioner).

  I det sekulära samhället har den egentliga observatören, det transcententa andesjälvet degraderats med den följd att vi har tiotusentals skränande apor som alla kräver "r-e-s-p-e-c-t" eller "personlig integritet". Den sekulära världsbilden haussar det tillfälliga och jämförelsevis ointressanta egot istället för grunden till genuint, ontologiskt grundat tänkande om alla människors fundamentala samhörighet.

  Naturligtvis skulle kvantfysikens och religionens insikt leda till dödsstöten för högerns "satsa-på-dig-själv-egoism" - det finns avsevärda krafter som verkar mot mänsklighetens rehabilitering från det rävgift till världsbild som "Upplysningen" introducerade i väst. Egot kan lätt skolas till att bli en duktig konsumist, det kan aldrig den människa som resulterar ur en korrekt och up-to-date bildning i vad mänskligheten - åtminstone dess bättre delar - redan i dag vet om livet.

7 kommentarer:

 1. Det här var lysande Siwert.OK34,8.

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentaren! Egentligen skåpmat, men man pusslar med (de eviga) idéerna och ser hur de låter sig blandas med olika aktualiteter...

  SvaraRadera
 3. Jag hittar så mycket intressant på din blogg att jag blir rent snurrig. vet inet var jag börja kommentera.Så mycket i dina analyser av det politiska läget finner jag enormt brilliant. När du skriver om metafysik också, lästips osv. Men vad jag inte alls begriper är att du är så himla arg och föraktfull mot "sekularister" och rationalister. Du reagrerar ju själv mot samma saker som många av dem. JAg tror de främst vänder mot en destruktiv bokstavstro och andligt förtryck.Du själv ser ju detta nom kristendom och andra auktoritära religionsyttringar. Jagtror inet humanister har problem med en intelligent och tolerant, tom lite flummig andlighet. Fundamentalistisk vetenskapstro. Tanken av att man vet och kan förklara allting är naturligtvis också förkastlig.Det är med upplysningstänkandet som med det religiösa tånkandet. Ingenting är riktigt bra eller stämmer till hundra procent. Att förkasta, slänga ut barnet med badvattnet ska man helst vara försiktig med tycker jag.Att ha gjort upp med mycket gammal obskurantism och stolligheter är väl engod sak? Stenhårda humanister har ofta råkat ut för andlig misshandel i barndomen. Det är därför de är så religionsfientliga. Det är väl inte så himla konstigt? Vem behöver egentligen känna sig hotad av dem? Du upprepar hela tiden det här medhur illa det är med sekularism" . Och det begriper inte jag. Hade vi haft kvar den gamal"Gud och Fosterlandetideologin" i tex skolan. Så hade duinet varit populär med din förtjusning i österländsk filosofi och astrologi tex. Hoppas du inte blir stött för att jag säger det här. Ihuvudsak tyckerjag du har massor av vettigt och tänkbart att säga och är en fantastisk skribent och i vissa avseende oerhört skarp och värdefull skribent. Blev närmast chockad när jag hittade din blogg.
  Men i andliga ting tycker jag komikern Bill Maher uttrycker den mest rimliga ståndpunkten. "Jag vet inte". Helheten, sanningen finns därute. Men den är för stor för oss att greppa, för komplicerad. Men visst är det härligt att försöka. så den här mannen med dimensionerna. Hans böcker vill jag läsa. Tack Siwert!

  SvaraRadera
 4. Jag ger dig helt rätt i att Humanisternas kamp (versalt H, historisk humanism innefattar religiös tro) främst adresserar "bokstavstro" och "förtryck" (inte andligt förtryck - detta är en självmotsägelse, anden är per definition det icke mätbara elementet i tillvaron).

  Min invändning är således bara mot Humanisternas världsbild som bygger på "scientistism" - de hävdar att "det mätbara" är det enda existerande och därmed går det en avgrund mellan den här bloggens idéer och den sekulära människans. Det är just vikten att hålla båda världarna för verkliga inlägget handlar om!

  Problemet är att Upplysningen inte alls gjorde upp med "obskurantism och stolligheter" utan att varje nytt "framsteg" tycks komma till stånd bara genom att (tillfälligen?) förneka en annan, på sina egna villkor taget precis lika giltig insikt. När dessutom den värsta myten, den om "evolution" griper tag i människan, då börjar hon trampa vilt på sina föregångare. Hon blir det djungeldjur hennes myt säger henne att hon är!

  På min andra blogg påvisar jag att ateistklubben Humanisterna, som började anspråkslöst med att håna kvinnliga astrologer inte annat är än ett mörkande av fakta, dvs just "stolligheter". Givet att mina empiriska pilotstudier av astrologin är en obehövlig eftergift för dagens scientistiska mentalitet och strikt talat inte något metafysiken behöver (Humanisterna klarar inte ens att korrekt kategoribestämma astrologin), har det ändå fascinerat mig att finna statistiskt signifikanta bekräftelser på vissa av de "stolligheter" de europeiska rationalisterna trodde sig ha eliminerat.

  Passionsplaneten Mars, som sedan senantiken klassificerats som skadad i Kräftans tecken, _är_ t.ex. signifikant överrepresenterad i hbt-horoskop! Rasister och främlingsfientliga _har_ en överrepresentation av kritiska och avvisande sinnelaget (Månen) i Jungfrun.

  Bäst att se saken som att vår sentida förnuftstradition egentligen är det lilla barnets protest mot Kyrkan, Patriarken eller Dogmerna. Det är lätt att väga tyngden i skilda utsagor efter att man anammat den klassiska filosofins insikt (Platon) om att allt är Psyke (och inte de här protesterande barnens motbud, "Allt är Materia"). Barnen i sandlådan vägrar se någon relevans i Platons "former" och utför lättat sina empiriska experiment. De är en enklare typ av kunskapssökare. Går man till matematikerna förstår de genast Platon på ett helt annat sätt och ser värdet i det upplysningsmännen förkastade som"stolligheter".

  SvaraRadera
 5. Fortsättning. Sekularism.

  Kanske kommer västerlandet att hinna gå full cirkel men sekularism är ett större hot mot framtiden än du tror. Det enkla folket känner detta, men har inte kunskap att beskriva det i andra termer än rädsla och islamofobi - "islam" har blivit deras enda etikett för sin egen kunskapslucka.

  Det enkla folket vet inte att framstående forskare i väst, som ser varthän vetenskapen pekar, sedan längre hälsat religionens välkommen åter i samhället. Om inte "tiderna vill sig", står kanske islam på tur att dominera väst. Som _kulturyttring_ har islam bevarat arvet från den grekiska filosofin bättre det sekulära väst.

  I Sverige kan man till och med höra barocka förslag som att stryka merparten om romarriket ur skolundervisningen för att frigöra mer tid för mer näraliggande "aktualiteter". Sekularistens egen uppsättning dårskaper behöver inte kommenteras!

  Platon hade sörjt hur det sekulära väst kastat in handsken och glömt vilken kärna som måste styra ett samhälle inifrån - värdeobjektiv filosofi och inte de anskrämliga barnens "empiri" - en skock där ingen någonsin verkar veta något eller ha "svaren" - begripligt då de a priori förnekar t.o.m. axiomens objektiva existens!

  Carl-Gustav Jung visade i mina ögon övertygande (via sitt kliniska arbete med "sinnessjuka") att "arketyper" existerar och kan manifestera sig i skepnader från vilt främmande kulturkretsar som patienten var helt obekant med. Vår fenomenvärld tycks ha en bakomliggande ordning eller underliggande mekanism som knyter samman "hela klabbet". Accepterar man bara detta bli man ledd till nya insikter. Detta är kreativitet: tilliten till lösningar eller svar ur det tidlösa.

  Jung har alltså visat att Heureka-ögonblicket inte begränsar sig till att vara en syntes av redan inlästa kunskaper. En blixt från klar himmel kan också innehålla data som enligt den dåliga scientistiska läsarten av vetenskap inte kan, inte får, finnas där. Humanisterna kan på inget sätt sägas vara vetenskapens sanna vänner, de har t.ex. förnekat något som talar för telepati, vilket inte är sant eftersom det finns studier som stödjer det.

  Men de _måste_ förneka den litteraturen eftersom det fenomenet kräver en helt annan grundmodell än reduktiv materialism - som väst förband sig till efter Upplysningen och som kvantfysiken förvisso verkar ha gjort upp med, men där andra vetenskapliga grenar inte kommit lika långt.

  Kanske kommer väst att hinna sluta en cirkel till sina antika rötter som var fyllda av förståelse. Annars tar islam över väst (buh!), precis som syndarna i sina farhågor och på oriktiga grund befarar. Jag _tror_ att de gamla kineserna hade rätt. Det existerar något sådant som "Himmelens mandat" och rätten till självstyre kan tas ifrån ett folk om det degenererar tillräckligt.

  På det världsliga planet kan det förlorade mandatet att yttra sig på olika sätt, som inbördeskrig, invasion av främmande makt eller som naturkatastrofer. Marken måste jämnas och "reclaimas" så att det tidlösa Paradigmet åter kan planteras. Men det viktiga är alltså att kineserna likt de gamla grekerna fattade Tao eller Logos som mekanismen "bakom hela klabbet". Så länge sekularisten a priori förnekar en sådan realitet kommer inte snilleblixtar den människan till del. För Heureka-ögonblicken administreras just från "övervåningen"!

  Då du nämner ateistiska komikern Bill Maher (som alla it-vänner jag känner redan har skickat mig), förstår jag att din lovprisning i okänd utsträckning är den kluvna tungans tal. Och på ämnet inferens: "Mannen med dimensionerna", vars "böcker" du säger dig vilja läsa är faktiskt bara en enda bok. Besök gärna hans webbplats, du visar även här att också din text har sin fördolda agenda.

  Invändningarna till trots, suger jag i mig den del av ditt beröm som tycks mig genuint.
  :-)

  SvaraRadera
 6. Måste säga att denna blogg har gett mig hoppet om mänskligheten tillbaka eftersom det fortfarande finns íntelligenta tänkare som ser längre än till ytan och heller inte har drunknat i mediaflodens katatsrofalt ytliga och negativa världsbild som grundar sig på materien som det primära och helt bortser från vår andliga dimension som är det primära. Mitt insteg i kvantfysikens underbara sanningar är de dansande Wu-Li mästarna, en mkt lättläst bok om kvantfysikens grunder. Själv har jag en stark inre övertygelse om vår andlighet, våra obegränsade resurser och möjligheter om och när vi vågar och ger oss tid att stanna upp, hoppa av ekorrhjulet och lyssna inåt. Insikter är oerhört mer betydelsefulla än åsikter vilka nutidens mediaelit är upptagna av helt omedvetna om sina inre kvaliteér. Jag har lite cyniskt tänkt att människan har offrat sin själ på materialismens altare men som en obotlig optimist tror jag definitivt på en vändning som redan är på väg men tyvärr ej intresserar ett penningstyrt icke objektivt mediaflöde som tenderar att hålla massan kvar i den negativa tankesörja som fördunklar varje liten insikt om vår storhet och genialitet när vi lever inifrån och ut istället för tvärtom alltså lär oss att vi har så mycket att ge varandra och detta givande uppenbarar sannningen om oss i motsats till det kravmaskineri; konsumtionsslaveri som är inbyggt i det ekonomiskt och ekologiskt orättfärdiga samhällssystemets fallfärdiga doktriner. Ja det blev mkt och långa meningar men andemeningen hoppas jag står klar till dig Siwert; heja på, vi bär på samma grundsyn: människans lika och okränkbara värde.
  Avslutar med en av mina dikter:

  Im the master of my universe
  Nothing more and nothing less
  A warrior for the thruth
  My soul will confess

  Im a creator of my reality
  Everything i see
  A keeper for the peace
  My God have placed in me

  On the earth i hear children crying
  I see people with empty eyes
  Too many´s hearts are dying
  Trying to be someone else

  We all carry the flame within us
  In our own unique way
  So let´s live and love forever
  Today is the greatest day

  Dick Scott
  Poet musiker troende tänkare

  SvaraRadera
 7. Dick, du säger som många, tror jag, tänker fast ur lite olika perspektiv. Men det kan inte vara annat än en tidsfråga innan vetenskapsfilosofin kommer åter. Den verkar ha varit på efterkälken en tid, och det har barocka impulsgivare som Humanisterna utnyttjat. Men när vetenskapen börjar tänka kring sina rön, då slipper vi den militanta ateismen - den är ute i ogjort ärende.

  SvaraRadera