torsdag 7 oktober 2010

Jönsen har uttalat sig igen

Jag noterar nästan medlidande Humanisternas ordförande i nästa krig mot kyrkan på Newsmill. Ibland har jag sett välargumenterade artiklar från den här rörelsen och i varje sådant fall har Sturmark haft en medförfattare - ofta biologen Patrik Lindenfors. På egen hand låter han som en studentikos nybörjare som gapar över mer än han kan svälja, styltig formalism söker dölja den ofullgångna analysen:
[Prästen] Kjellström tycks tro att religiösa har monopol på godheten. Han skriver om de många troende och deras engagemang för mänskliga rättigheter att deras "engagemang vilar helt på tron på en kärleksfull och upprättande Gud som visat sitt ansikte för oss i Jesus från Nasaret."

Lyckligtvis är ju detta påstående inte sant.

Sturmark anklagar prästen Kjellström för att komma med obelagda påståenden, men när Sturmark har något att säga så blir det etter värre. Till att börja med går det inte ens att avgöra vilket av de två påståendena han förnekar, det att religiösa skulle ha monopol på godheten, eller trosutsagan att Gud visat sig genom Jesus.

Men självbesinning är nu inte styrkan hos landets mest underhållande ateist, så han forsar på. Det som sedan följer kan knappast kallas för ett belägg för vad det än är Sturmark just har förnekat, utan ett hypotetiskt resonemang om vad Sturmark själv borde våga eller inte våga i mötet med kristna! Är det så han belägger vilketdera han just förnekat? Hans tänkande är så barockt och ologiskt att man baxnar. 

Men så har den här och komplementbloggen Sideriska siktet också noterat den extrema intelligenshämning denna förgrämda religionshatare lider av. Han är helt enkelt inte kapabel att tänka utanför lådan, inte ens för att testa hållbarheten i sin egen text och än mindre att bedöma någon annan. 

Han kallar religionen en relation uppåt medan hans "godhet" kommer inifrån. Hade han varit god och inte ond hade han förstått att vilken spatial symbol man väljer är egalt, godhet är av Gud och den som förnekar källan till sin godhet är en bluff.

Vad kan landet Sverige lära sig av denna stirriga gycklare? Förstår han inte att han i själva verket bidrar till att vända opinionen, om aldrig så lite, tillbaka mot religionens och filosofins värld? Hans tjattrande stimulerar ju ämnet och de enorma krafter som verkar i den psykiska världen (en värld Sturmark givetvis också förnekar, varav denna akuta brist på logik). Och det djupa psykiska stratat är som bekant (utom för Sturmark) förgården till det andliga, medvetna livet!

*****

För en astrologisk (teknisk) diskussion av ordförandens störning mellan det omedvetna och förnuftet, se detta inlägg. För ett helt annat inlägg där ämnet genuin humanism kom på tal, se denna jämförelse av artisterna Irma och Joni Mitchell inklusive fotnot.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar