söndag 17 oktober 2010

Mannen med 10-dimensionstänket

Du kan ha sett den förr, 11-minutersfilmen som börjar med startpunkten, utvecklas till 2D-linjen, rumsliga 3D och så vidare, upp till den tionde dimensionen eller Singulariteten (ingen törs använda ordet Gud längre, verkar det). Pytagoras blir aldrig omodern!

Men nu hittade jag fram till den extrema kanadensaren som producerat en mängd sinnesexpanderande artiklar om vårt låsta materiella medvetande i 3D och känslan av att vi rör oss genom tiden (4D) (fångar i Platons grotta), fastän vi egentligen orkestrerar våra liv från Femte dimensionen eller högre. Jag noterar att hans bok representerar modellen med det tiogrenade judisk-kabbalistiska trädet på omslaget.

Det är möjligt att man måste börja med att fatta grunderna, men jag hade god behållning att läsa först artikeln om neuroner och minne, och sedan påbyggnaden om på vilken medvetandenivå ut ur kroppen-upplevelser inträffar.Varning. Sånt här kan leda till hjärnblödning för dedikerade sekulära humanister! I deras värld är t.ex. en ut ur kroppen-upplevelse "vetenskapligt" omöjlig. Kanadensaren påpekar att han har börjat få medvind från Oxford-fysiker för sin tio-dimensionella modell. Det är saker på gång i världen! Den Oändlige (Gud) är snart en självklarhet igen efter att ha varit bortföst några hundra år av ringa själar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar