måndag 11 oktober 2010

Mayas 2012-profetia - västerländsk felräkning?En vetenskapsnyhet som omvärderar de tidiga västerlänningar som översatte Mayafolkets tidräkning till vår gregorianska kalender. Misstankar finns om att dateringarna, bland annat det kända stoppdatumet 2012, ligger snett!

Vore man konspirationsbenägen - en överhettad hjärna - skulle man förstås börja spinna på helt andra frågor: "Vem har planterat den här nyheten? Vem vill tona ner källor till oro?" Och så vidare. 

Men artikeln ger ett intressant stycke historia, där speciellt erkännandet att västerländska forskare ofta är underkvalificerade och inte ser "hela bilden" är en välgörande påminnelse om den sekulära individens ständiga tendens till hybris. 

Å andra sidan... Såg de "hela bilden" hade de redan haft kunskaperna och därmed troligen inte varit forskare till att börja med!

Människans tänkande är ett fängelse och en rundgång i galleriet. Det förstod redan de platonska filosoferna. T.o.m. Guds tanke (Nous) söker förgäves greppa sin egen storhet och rör sig mellan enskilda betraktelser. Dessa ögonblicksbilder är de tillfällen till erfarenhet vi - de enskilda människoödena - erbjuder Observatören.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar