onsdag 3 februari 2010

Ung kvinna eller jungfru?

Norrmännen diskuterar om en gammaltestemantlig text som förutsäger en kommande ledargestalt ska översättas på ett sätt som klipper sambandet mellan den jungfrufödsel (spontangraviditet) som två av Nya testamentets författare menade ägde rum då Jesus blev till (DN).


Den framstående astrofysikern och kosmologen Frank Tipler, känd för den Teleo-Logiska Omegapunkten (se också detta inlägg), har påmint om att jungfrufödsel redan förekommer inom vissa arter i naturen, och resonerar i den här bokkapitelslånga artikeln från 90-talet om hur kristendomens Teo-Logiska treenighet kan stämma väl med en modern syn på hur universum är konstruerat.

Tiplers text är delvis mycket underhållande och lärorik, men i ett enskilt stycke alltför matematisk för lekmannen. Sådant avskräcker emellertid inte de nyfikne! (Jag har mött människor som vägrar bryta ny mark just för att det är ny mark och ändå har mage att kalla sig rationella - se bloggens devis här ovan!)

För den på kant med Tiden, här en ultrakort introduktion till Tiplers kontroversiella person och hypotes.


PS. Nya testamentets författare såg naturligtvis inte Marias graviditet som en i biologisk mening spontant uppkommen grossess. De skrev på den tiden människan ännu förstodd att livet innehåller ett icke-fysikalistiskt moment - "ande" eller "heliga ande"!

Se åter Tiplers tanke om ett konativt och syftande element inbyggt i själva skapelsen! Andevarelsen PROJICERAR sig in i de tidrumsliga skeenden, vilket vi från vår sida beskriver i ord som mutationer, freak-händelser och liknande. Minns: vi är fångar i våra egna världsbilder, medan livet självt inte känner dessa förlamande begränsningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar