torsdag 4 februari 2010

Att vara gravid i universum

Att vara med barn i universum är ingen privat historia i skyddad verkstad.

"Människor ärver två kopior av sitt DNA, en från sin mor och en från sin far. Ibland kan avsaknaden av ena kopian av en eller flera gener - som med [de extremt feta] individerna i den här senaste studien - ha en drastisk effekt på kroppen."

ScienceDaily

Både Stanislav Grofs LSD-experiment i öststaterna på 1950-talet och Michael Newtons hypnosundersökningar i trettio+ år av tidigare liv-minnen och "tillstånd på andra sidan", har givit rapporter från klienterna som handlar om hur de som växande foster är exakt medvetna om miljöpåverkan under graviditeten.


Många är också medvetna om hur de känner av tillväxtfaser i fostret kopplad till inkommande kosmisk "strålning". Sådana påståenden är naturligtvis inte bevisbara. Men det är ändå en tankeväckare att klienten i dessa minnen är fullständigt öppen också inför senare minnen som i vuxenlivet är helt bortträngda.

Bl.a. berättar Grof om en tjeckisk homosexuell patient som med "öppnat psyke" tittade rakt in i sin barndom och där kom i kontakt med bortträngd homosexuell incest från en man i släkten. Andra klienters minnesbilder från graviditeten lyckades Grof också verifiera genom noggrann utfrågning av anhöriga. Bl.a. ett fosterminne av buller "utanför mammas mage" vilket här exakt matchade att modern besökt ett kringresande tivoli som kom till den annars helt händelselösa landsbygd där hon bodde.

I det här sammanhanget har Michael Newton den häpnadsväckande informationen från 30 år av hypnossessioner att inte alla själar är jämlika. Det finns nybörjare och seniorer! Seniorerna är ÖVERHUVUDTAGET INTE NÄRVARANDE I FOSTERKROPPEN UNDER GRAVIDITETEN. Som de själavandringsproffs de nu är, "tittar de in" första när det är lagom för förlossning - vissa kommer inte ens förrän barnet är förlöst! Mammas första kärleksfulla blick mot sin avkomma kan alltså vara mot ett tomt fordon. Ingen är hemma än!

Givet de verifierade upplevelserna (från mindre utvecklade själar som väljer att koppla an till en växande fysisk kropp tidigt under graviditeten) finns det inga skäl att ta berättelserna om "kosmisk kontakt" på mindre allvar. Fostret känner att universum "väver" eller "bygger" på dess kropp.

DETTA ÄR ASTROLOGI OCH PLATONSK FILOSOFI: Världssjälen "spinner fram" den fysiska kroppen under påverkan från planeterna i sina banor (och kosmos som helhet). Skapas kroppen för en skuldsatt själ kan man tänka sig att den kosmiska miljöpåverkan är sådan att kroppen vid kritiska punkter "knäpper på och knäpper av" vid sin kodning av det biologiska substratet.

Är det "stjärnorna" som under moderns graviditet eliminerar segment av DNA i den som "ska ha" ett visst handikapp för att lära sig en viss lärdom i det livet?

Ingen föds skuldfri eller som ett oskrivet blad. Kroppen är skräddarsydd för det medvetandekomplex som ska befolka den (och som vi kallar andevarelsen).

Ännu ett steg i uppvaknandet från den obsoleta jordbundna fysikalismen!
:-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar