tisdag 9 februari 2010

Småkrypens liv människornas liv?Vid läsningen av en vetenskapsnyhet om en liten typ av skalbagge vars sociala struktur "mot alla odds" överlever avsevärd invandring, slås jag på nytt av hur vi människor älskar naturen och krypens värld för att vi tycker om att läsa in oss själva och våra förhållanden i andra världar.


Samtidigt öppnar texten för insikter om att inte ens människoarten är homogen. Från vilket helveteshål kryper de biologiskt orienterade fram som utan att några alarmklockor ringer liknar invandringen i en insektskoloni vid en cancertumör som sprider sig? Är biologer i gemen nära besläktade med undermänniskor som Sverigedemokraterna för att de så långt fjärmat sig från den visa människans ontologi - som är transcendentalt grundad - i sitt spanande efter beteenden hos jordelivets småkryp?

Frågan är berättigad eftersom den korta artikeln knyts ihop med ännu en formulering värdig en parodi på homo sapiens

Dr Bryden, said, "The goal of modelling and understanding human societies is still a long way away, but we hope that through tackling increasingly complex biological systems we can take steps toward that goal."

Precis som svenskarna, vars fixering vid byråkrati redan Strindberg häcklade i Röda rummet, finner vissa subhumana arter målsättningen eftersträvansvärd, att söka reducera hela mänskligheten som socialt fenomen till en matematisk modell.

Och det går inte att åberopa Platon för denna urspårning. För västerlandets intellektuella grundare släppte aldrig insikten att universum, även om det lät sig beskrivas i numeriska termer, primärt var en levande varelse (se t.ex. Timaeus). Livets reduktion till siffror och skrivmordsmodeller är för den lägre stående människan, en som ännu inte lärt sig leva som det andliga väsen hon till sin essens är - en varelse som fritt skapar utan kryckor.

Den klassiska indiska filosofin som gärna kan studeras sida vid sida med Platon, påminner om att bländverkets värld Maya - "mätbarhetens domän", visserligen äger temporal verklighet, motsvarande Platons "Vardande" - "den oegentliga existensen" - men att den verkliga världen, ett tidlöst "Vara" (samma som hos Platon), faktiskt är reell och inte en produkt av människans tänkande. Redan nu leker du - som din egen grundton (eller är det överton?) - en glädjerik lek i evigheten, men ditt förnuft har lett dig vilse och du tittar på fel saker!

Sedan Occam introducerade sitt incitament till intellektuell lättja - rakkniven och preferenser för minimalistiska representationer - har västerlänningen blivit allt dummare. Först på senare år tycks insikten ha återvänt att system är ytterligt komplexa, och ju mer materialisten öppnar sig i den riktningen, desto mer kraftfulla datorer menar han sig behöva för sitt löfte att "inte nu, men en dag kommer vi att kunna presentera modellen som adekvat representerar rubbet". Man behöver bara backa några steg och lyssna noga för att förstå att den här människotypen yrar, har tappat förståndet!

Rösten vi hör illustreras väl av motivet där avkomman vill bräda om inte rent av döda fadern (Freuds arketypiska fadersmord i den ursprungliga apskocken), och tillskansa sig själv Guds roll. I detta sataniska uppror mot Djupdimensionen ligger rötterna till den sekulära humanismen. För vems biologiska substrat går inte igång på känslan av Kontroll? 

Biologerna är vår tids undermänniskor i så måtto de ännu skriver under på Darwins "survival of the fittest". (Jesus: "De första skall bli de sista och de sista de första", vilket innebär att världslig vishet i själva verket är en bakvänd bild av hur tingen verkligen förhåller sig.)

Bara filosofin kan hjälpa dessa fallna själar att åter se de djuppsykologiska problemen hos många utövare och anhängare av den här grenen av mänsklig strävan. Vore jag trosviss anhängare av Den yttersta tiden och Harmageddon skulle jag se biologins framfart i vår tid - och omvandling till biologism, ren pseudoreligion - som tydliga tecken på den historiens vändpunkt Jesus pekade på, då synbara sanningar skulle vändas till sin motsats.

De gamla kineserna hade i många avseenden nått längre än den västerländska kulturcirkeln och deras förutbestämda tid och räckvidd. De utbrast, och jag tror citatet kommer från någon av Richard Wilhelms sinologiska verk, "Det största med livet är att...Det Lever!" [citation needed]


Elementär men bra artikel som frågar, "Why Philosophy" (från New York Times 2008), hittas f.n. på filosofiinstitutionens förstasida på Lunds universitets sajt.

Amerikansk läkare (och bokförfattare) tänker till om intelligensen i universum och alla dessa mänskliga MODELLER. Fina citat av stora tänkare (Hawking, Jeans, Eddington, m.fl.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar