onsdag 31 augusti 2011

Nya Moderaterna kanaliserar den ontologiska ondskan

Vem trodde Newsmill skulle annat än refusera följande artikel? Någonstans hade jag ändå hoppats att redaktionen höll högre intellektuell nivå än de arma drängar som sitter någonstans i landet med otillräcklig språkanalytisk färdighet och söker moderera läsarkommentarer och kategoribestämma föreslagna blogglänkar med perspektiv på NM-debatten....  

Inte bara brasklappade jag mitt intresse för vart språksspels giltighet på dess egna villkor (ingen mindre än västerlandets logiska gigant Wittgenstein sade det), dessutom påminde jag i ingressen om västerlandets högst godtyckliga vurm för personen (integritet bla, bla) som om den existerade åtskild från dess tankar eller uttryckta gärningar. 

Men nej, Newsmill - om de ens bevärdigat sig förklara avslaget - hade säkert kallat den här suggestionsrika artikeln för "personangrepp" på regeringen eller pesoner i den.

Eller varför inte "avvikelse från ämnet" - en bred etikett med vilken man kan eliminera allt som inte passar forat. Genom en absurt brant tratt för inkommande material kan man censurera under förevändning att man gör en normal redaktionell bedömning.

Nu till det roliga - upptäckten att Nya Moderaterna faktiskt går Djävulens ärenden. Den enda intressanta slutsats man kan dra av deras senaste beslut att lämna kyrkopolitiken och man sammanväger detta schackdrag med vad mer vi lärt om dem i regeringsposition.

*****Västerlandets dikeskörning låg i att skilja personen från dess innehåll. Antiken förstod att vi ÄR det vi tänker, säger och gör - varav den klassiska idén om individuellt ansvar. Människan finner sig dock alltid i en kontext där hon kan välja att kanalisera eller agera språkrör för allt mellan himmel och helvete. 

NM-debattören Dike drar inte ut konsekvensen av sin kritik mot Nya Moderaternas övergivande av kyrkopolitiken. Här är den mörka sanningen.Nya Moderaternas kluvna tunga, nyspråkliga Fredrik Reinfeldt, är helt likgiltig för ämnet religion och all högre kultur. Konstaterandet levereras på Newsmill av en äldre moderat, fd politiske tidningsredaktören Bengt Olof Dike.

Att "den som inte är för oss, är emot oss" indikerar att Fredrik Reinfeldt, hans hårdhudade bulvan Sofia Arkelsten och propagandaminister Schlingman därmed valt Djävulens väg, är inget gammelmoderaten Dike säger.

Men implikationen är ofrånkomlig ur ett kristet perspektiv, där Ondskan är en aktiv kraft i världen och inte bara ett samlingsnamn för allsköns olägenheter: "Det var då för j**ligt vad dörren kärvar..."

Och det är ju just detta undertecknads astrologiska blogg med allt större övertygelse hävdat, ju fler moderata politikerhoroskop som synats! (Se länkar nedan)

Dike har egentligen ett personligt problem när han irriterar sig över sin mer framgångsrike journalistkollega Sören Ekströms "vänstervridning" av Svenska kyrkan. Den första kristendomen var kommunistisk i bemärkelsen egendomslös, även om historieforskningen har en bit kvar innan vidden av kopplingarna mellan det judiska esséersamfundet och den första gruppen av jesusanhängare står helt klar.

Jesus Bergspredikan låter som en framläggning för allmänt bruk av Dödahavsrullarnas koncisa och detaljerade ordensföreskrifter! Men för att slippa inse att "kristendom" existerade i Palestina redan innan Jesus föddes, brukar en del forskare dra till med ursäkten att några före detta esséer måste ha slunkit in i den gryende jesusrörelsen.

Vilka nykomlingar i så fall! Så myndiga att deras doktriner helt kommer att styra kristendomens inriktning! Dessa kristna forskare är smått löjeväckande i sina försök att bevara sin exklusivitet gentemot sin moderreligion, judendomen... Ingen har väl utsatts för så mycket antisemitism i kristna läger som deras egen grundare, Jesus!

Kort sagt, äkta kristendom fungerar inte ihop med borgerlig marknadskapitalism och degraderande till samhällsmedborgaren till överutnyttjad löneslav med fredagsbelöningen i formen av lite konsumtion.
Överutnyttjad via obetald övertid - och så 8% som inte släpps in på arbetsmarknaden hur mycket de än försöker. Prima förutsättningar för att driva ner lönerna för flertalet, en mekanism så djävulsk att man förstår att den inte kommer från "den goda sidan".

Som sagt, människan lever inte för vatten och bröd allena!
Men detta är upp till debattören Dike att förstå, att t.o.m. en ateistisk socialism ännu är kristendom i praktiken även om ateisten olyckligtvis sågat av sitt eget huvud! 

"Det ni gör mot den minsta av era bröder, det gör ni mot Mig", sägs Jesus ha sagt. Det är naturligtvis en teologisk utsaga och tvivelaktig som äkta "jesusord", men poängen ur perspektiv av sophia perennis är att Platons Det Ena, Det Goda, Det Sköna är den odelbara essensen i varje människa.

Platoniske kyrkofadern Augustinus sade: "Gud är mig närmare än min egen halspulsåder." Det Ena är ett centrum som finns hos var och en och en grund djupare än det biologiska livets motor hjärtat - synliggjord genom den bultande halspulsådern.

När därför Fredrik Reinfeldt skapar en arbetslinje som mer än något annat påminner om nazismens arbetsläger, när han sökt återskapa ett samhälle med stora inkomstskillnader mellan individer (men stupat på mållinjen), då är det bara uppenbart att han, med teologiskt språkbruk, är ett Djävulens verktyg som aktivt, i ord och gärning, hånar kristendomens bud om att vara en social kraft som vill medmänniskans bästa.

Djävulen är känd som den som korrumperar allt gott och den sociala oro moderat pengapolitik alstrar (annat än svansandet runt Guldkalven finns inte på deras program) är ett tydligt tecken på vem adressaten är: Hin Håle själv.

Reinfeldt själv ser inte konsekvensen av sin "nya" moderata politik, för det tillhör naturen hos den fjärrstyrda att bara lyda order. De har ett program inplanterat i psyket, en ideologi som ligger som ett kognitivt filter mellan dem själva och världen. Vissa filter har större blindfläckar än andra...

I det här fallet ser vi också ett djupt irrationellt hat till den socialdemokratiska visionen om att människan i första hand är en grupp som förvaltar sitt gemensamma arv för allas bästa.

Som jag i olika inlägg på min blogg sökt påvisa står Reinfeldt för en malign privatism. Han är cancer som människa - sjukdomen där perversa celler bygger egna förtärande "verklighetsceller" inuti den existerande samhällsorganismen. Hans soltecken är som sagt Kräftan, principen som sluter sig och betackar sig för alla universella perspektiv.

Livsfarliga att sätta till huvud för ett samhälle, vilket hans teckenbroder Kräftan Benito Mussolini med all tydlighet visade. (Det finns naturligtvis grader även i helvetet...)

Budet att ta hand om sjuka, änkor och föräldralösa barn är de gamla främreorientaliska civilisationernas gåva till vårt nuvarande västerlands rättsuppfattning, men det har gått röta i väst och vi har fått en sekulär mentalitet. Förruttnelse, dvs. korruption, är ett av Satans utmärkande attribut.
För en människa av Reinfeldts snitt förvandlas den gode antika regentens skyddslingar till "de tärande" samhällsgrupperna. Det är väldigt lätt att höra vilka som bara är människor till kroppen, de avslöjar sig direkt i frågor om vad deras skatter ska finansiera eller inte finansiera.

Reinfeldt vet troligen inte ens vem Hammurabi var och vad han stod för - där har Newsmill-debattören rätt. Aldrig har en människa med så lite kultur i kroppen lett det här landet. Är det därför folk litar på den falske? För att han påminner om dem själva? Då har botten gått ur demokratin! Meningen var att folket skulle välja individer som bättre än dem själva kunde styra skutan.

Svensk jämlikhet kanske bara är missunnsam jante - Reinfeldt bröstar sig och tror han "bär" folkets förtroende. Den inbilske förstår inte att han är vald just precis för att folk inte vill ha någon som är smartare över sig!

Men om folkets smartness bara består i att förbättra sin egen ekonomiska status en smula, men låta landet falla i anarki, ja då önskar man sig bara att en istid kommer snabbt, som en tjuv om natten.

*****

Där Satan finns, där försämras således saker och ting. Som de svenska tågförbindelserna under den moderata ideologins krav på ett SJ som drivs med monetär vinst som syfte istället för att tjäna medborgarna! När Reinfeldt och Borg kryper till korset och pytsar ur några miljarder inför utsikten att helt tappa ansiktet, ska inte folk tro att Fan gått och blivit religiös på gamla dagar.

Reinfeldt och Borg är ur den antika vishetens perspektiv båda dödsmärkta syndare, och den sekulära människans enda bot mot ångesten denna attityd rättmätigt bygger upp i själen, är att spackla över sprickbildningen genom ständigt arbete och ännu mer materiell konsumtion. Här är den psykologiska baksidan på Regeringen Reinfeldts alla jobbskatteavdrag: det är statsministerns egen psykologiska hang-up han sökt och hittills lyckats smitta svenska folket med.

När Reinfeldt vill se alla kvinnor i 100% sysselsättning, då ska inte detta läsas som en politisk vision. Vi hör Reinfeldts egen psykopatologi - hans privata fantasier. För det är hans födelses platonska idékomplex som talar - Solen i kvinnans tecken Kräftan. Och begärets grundprincip - som Kräftans symbol synliggör - är en av antikens fyra laster.

Reinfeldt har så ringa insikt i sitt medvetande att han i praktiken lider av ett tvångssyndrom som omformat sig till ideologisk fanatism. Det är därför han om och om omvänder sig först under galgen, men egentligen förblir lika sjuk. Maktbegär av den här typen borde stoppas innan det nått politiken. Människor så här komplexdrivna gör inte ett samhälle något gott, där är bara i branschen för sitt egos skull! (Se kvantitativa studier nedan.)

De är i praktiken politikens motsvarigheter till populärkulturens satanister, de korrumperar mänsklighetens bästa insikter, de som kodifierats bland annat i den kristna etiken.

När därför Newsmill-debattören Dike (rättvisans gudinna i Grekland är hans namne) går på en konkurrent i yrkeslivet, Sören Ekström, visar han sig delvis lida av en fragmentarisk bild av var genuin kristendomen står i förhållande till världens strävanden. Tvåtusen år av kristen självförståelse, inte minst Luthers "bidrag", har mörkat den ursprungliga bilden som var oerhört politisk. Religion och politik var INTE skilda ting för den rörelse Jesus var en del i.

Men Dike har åtminstone sett en sak rätt, Nya Moderaterna är det djävligaste som någonsin drabbat svensk politik. Deras lögner (som en efter en avslöjas i medierna utan att någon verkar bry sig) är exakt sådana man kan räkna med att Den Onde viskar i karaktärssvaga människors inneröra. Ord som säger att det är okej att bara se till sin egen plånbok och låta omvärlden - fast inte mitt kvarter! - gå åt helvete om så är.

Sådan är Reinfeldts ansvarskänsla sett ur ett högre perspektiv: obefintlig. Den Tvetungade driver en diskurs som synes handla om ett medan i skymundan han slussar över samhällets resurser till den mörka skuggvarelse vi bara approximativt kan kalla Rovkapitalismen.

Vem vet vilka fler Satan redan slukat med hull och hår?
Vaka på dina tankar och fråga dig vem som satt dessa tankar i ditt huvud!

Konsultera ditt födelsehoroskop om du tvekar (den babyloniska zodiaken, inte den korrupta västerländska!) - där ser du vilka grundprinciper som motiverar dig och om dessa verkar problemfritt eller lider av oklarheter.
Ser du en god, dvs. mänsklig värld växa ur dessa tankar som du trott var dina egna - när du börjar dra ut konsekvenserna av dem?

*****

Litteraturförslag för en första orientering om kristendomens upprinnelse:

James H. Charlesworth (red.) - Jesus and the Dead Sea Scrolls (1992)

Gabriele Boccaccini - Beyond the Essene Hypothesis (1998)

Robert Eisenman - The Dead Sea Scrolls and the First Christians (1996)

Några relevanta stickprov från min astrologiska blogg apropå Dikes debattinlägg från kristet håll:
  • Dominerar något soltecken ("mission statement") bland moderata politiker? Svaret är här.
  • Dominerar något soltecken bland socialdemokratiska politiker? Här är uppföljningstestet till det för moderaterna.
  • Stjärnan Algol och homosexualitet - den antika (inkl. den kristna) misstron mot homosexualitet verifierades vid granskning av en större mängd horoskop för hbt-individer. Kärleksgudinnan Venus ÄR vanställd av stjärnan Algol, i antiken associerad med Den Hånfulle - korrumperaren. Ett fullständigt politiskt inkorrrekt fynd, men kanske början till en upprättelse för våra förfäder, betydligt intelligentare än samtiden förmått erkänna.

    Västerlandets "rationalism" är vid vägs ände, om någon kan ha undgå att se det. Om så, läs den förödande essän "The State of the Matter" som avslutar matematikern och vetenskapsfilosofen David Berlinskis briljanta essäsamling "The Deniable Darwin" - texten exponerar det horribla tillstånd fysiken av idag befinner sig i, där multiverse-teorier och andra fabler visar förlusten av kontakt med det som brukade kallas vetenskap.

    En döende materialism ägnar sig nu åt pseudoreligiösa fantasier allt under den fortsätter att hårdnackat framhärda t.o.m. i skenet av fynd som falsifierar själva det materialistiska grundantagandet. Se t.ex. Kelly & Kelly et al.: "Irreducible Mind" - om neurologins tröstlösa arbete med att försöka krympa det gudomliga medvetandet till ett materiens sidofenomen.

lördag 20 augusti 2011

Mick Jagger, en copycat


En god vän skickade en youtube-länk med bara "Neeeeej!!!" som förklaring. Sånt måste man ju inspektera. 

Det tog en bra stund innan hans aversion mot den här musikvideon i reggaetakt fick sin förklaring, men slutsligen steg rockräven Mick Jagger fram i ny roll som dansbandsartist. 

Sommarmusik

Men även om man räknar bort gruppens flirtar med discorytmer var det här väl knappast oväntat. Som jag kommenterade till polaren:

Stones pillade ju på Eric Donaldsons "Cherry Oh Baby" (stor jamaicahit) redan 1975 och Keith Richards slog sig ihop med Peter Tosh för en cover på en äldre reggaelåt, "Don't Look Back". När var det, 1978?

Och så kommer då Jagger ut som sista man på plan. Bra sommarreggae och när allt kommer omkring inte en helt otippad musikalisk kontext för honom.

Så varför detta "neeej"?

Kanske för att du likt mig insåg att Mick Jagger, född i härmapan Kräftans tecken (siderisk zodiak) är en ruggig copycat.

Reggaerapparen I Roy gjorde den här kostymen redan 1973 och debut-LP:n har nyligen återutgivits som vinyl i all sin ursprungliga vulgaritet.

Ansvariga för den engelska utgåvan då det begav sig tyckte uppenbarligen omslaget var frånstötande. De tintade det i sepiabrunt för den vintage kolonialengelska gentlemannastil Roy Reid så uppenbart hånar i sin chockrosa kostym! Svårt att säga om Mick Jagger längre uppfattar sådana finesser...

Klicka för stor bild

torsdag 18 augusti 2011

Som en ledare är, så blir folket

Vid statistiska undersökningar av astrologins anspråk på bloggen Sideriska siktet, upptäckte jag minsta gemensamma astrologiska nämnare mellan Nya Moderaterna i Sverige i denna nya tid när ungdom spontant knivhugger joggande i ryggen och prominenta tyska nazister under Andra Världskriget.

Med stöd i psykiatern Ian Stevensons banbrytande djupintervjuer under 30 år med barn som minns tidigare liv, har jag föreslagit att dagens svenska befolkning till inte ringa del består av Tysklands forna befolkning. (Själar färdas genom tiden i flockar och ingen kan kartlägga exakt hur den här migrationen går till, men människan har haft aningar i tusentals år!)

Moderater och extremhöger uppvisar en så socialdarwinstiskt betingad arrogans mot individer i försvagat tillstånd att själavandringsteorin tycks en rimlig förklaring. Orden är patologiskt outvecklade empati och exceptionell egoism - dagspressen var t.ex. enig nyligen om att empatin var skäligen outvecklad hos den svenska statsministern, som valde en veckas utlandssemester direkt efter massmordet i Norge! 

Sådana skeva beslut kommer från ett omdöme som är fördunklat av rester från tidigare liv, djupa attitydmönster så övergripande att man inte lätt kan sätta fingret på dem...

Hur många i befolkningen som är Andra Världskrigets krigsoffer från slagfältet eller nazisternas dödsläger kan man bara spekulera i. Rabbi Yonassan Gershom skrev i början av 90-talet en uppmärksammad bok som nämnde hur offer för Förintelsen börjat reinkarnera som svårt ångestridna människor med tydliga minnesbilder från kriget - både som judar och som västerlänningar (hos oss: "bokstavsdiagnoser"?). Det är inte förvånande att västvärlden svajar nu, när 1930- och 1940-talets befolkningar återvänder till världen för nästa steg på vägen och har ytterligt starka inre mönster i rörelse! Aktiv karma.

*****

I dagens SvD kan läsas en viktig artikel om hur den tyska befolkningen spontant började mörda krigsfångar (samhällets svaga) när krigsnederlaget var nära och Hitlers styre av landet inte längre fungerade. Medvetenheten om den kollektiva skulden trängdes bort och krigsfångar slaktades. 

Läs: cancersjuka till arbetsmarknadens förfogande, läs: arbetslägret Fas 3 för de långtidsarbetslösa, läs: ålders- och utseendediskriminering som ledde till samma långtidsarbetslöshet, läs: invandrare som judestjärnan som garanterar exklusion från Swedische Geheimschaft - den svenska "gemenskapen"... Hör de drivande krafterna i dagens Sverige, hör det barbari som resulterat därför att makten överläts till "Marknaden".

Kisar man med blicken för att uppfånga de övergripande gestalterna var det i Tyskland ungefär som i Sverige just nu, om man för krig substituerar t.ex. Reinfeldts militanta arbetslinje och en statsminister som sedan länge har börjat fjärma och sluta sig inne - analogt till Hitlers sista dagar i Berlinbunkern. 

Vi genomgår alla precis samma beteendemönster under ett livslopp, återvänder till slutenhet och fosterställning när det roliga är över... Parallellen med Mandelbrots fraktala upprepningar i naturen lämpar sig även i frågan om sociala mönster, liksom den antika motsvarigheten i tanken om att makrofenomen upprepar sig i mikrokosmiska paralleller. 

Platon (liksom de antika kineserna)  skulle ha sagt att det beror på att det är samma "former" som genomsyrar t.o.m. historien som sådan (och detta är argumentet för astrologin som ett analysredskap för att se vad tidsandan handlar om).

Ett längre citat ur artikeln understryker att det är precis tvärtom vad Svenskt Näringsliv säger, att humaniora är i högsta grad lönsamhet - all kunskap, bland annat historia, kan tjäna till att förhindra att människor faller ner till den nivå av vulgaritet SN:s egna företrädare representerar!

För första gången konfronterades tyskarna på hemmafronten direkt med krigshandlingar som dittills utspelat sig långt bort från deras territorium. Ju häftigare striderna blev, desto mer förvirrad och ångestfylld blev den tyska befolkningen.

Inför det hotande nederlaget reagerade de flesta tyskar med apati, drog sig tillbaka i sin egen lilla värld och avvaktade resignerat krigsslutet. Men hos många ledde frustrationen över det utsiktslösa läget till ett utbrott av hat mot ”de andra”. De hjälplösa fångarna blev offer för det kollektivtänkande som nazipropagandan hade hamrat in under alla år och fick tjäna som syndabockar för det förlorade kriget.

SvD

I Sverige märks båda reaktionerna nu i slutet på den kollapsade moderata politiken, den som hade till syfte att återskapa klassamhället med fattiga tjänare och en välmående medelklass. Och, förstås, fåtalet av verkliga vinnare bakom Moderaternas mörkläggning om vem som finansierar denna fabricerade front och spridare av nyspråk mot folket - medlemmarna av Svenska Näringsliv, vår tids SS, med billig arbetskraft som enda önskemål till Moderaterna i gentjänst för den makt och härlighet som ringa män som Reinfeldts tills nu badat i.

Genomskåda detta ultimata falskspel och denna väv av kulturellt självbedrägeri. Reboota Sverige i felsäkert läge för att komma förbi nationalsjälens nazistiska virusinfektion. Installera programvara som prioriteter humana kvaliteter före näringslivets pengakåta abnormitet. Starta om igen och låt därpå alla svenskar genomgå en flerårig utbildning i social kompetens. 

När tonåringar knivhugger jobbare i ryggen på ljusan dag, då har nuvarande regeringen fullständigt tappat greppet om sitt folk! Vet inte Reinfeldt att som en ledare är, så blir också folket?


lördag 13 augusti 2011

Maskinerna körde västerlandet i sank
Till skillnad från den endimensionelle "ingenjörssvensken" finns i smältdegeln USA en förunderligt rik mängd infallsvinklar på var företeelse. 

Således går det alldeles utmärkt att vara högintelligent matematiker och arbeta för NASA:s rymdflygprogram och samtidigt vara kristen och kritisk till flera av det moderna och postmoderna samhällets myter. 

Jag tänker i det här fallet på ingenjören och vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith som bloggen vurmade för något år tillbaka.

Wolfgang Smith 1930-...


Smiths författarskap är värt en granskning! I senaste booken, Science & Myth (2010) förefaller han dock renodla ett tema som redan ägnats en hel del plats i tidigare böcker:

In Science and Myth the author shows, in the first place, that science too has its mythology, unrecognized and unacknowledged though the fact be. These scientistic myths, however, turn out to constitute what he terms anti-myths: "a kind that would banish all others, and in so doing, undermine not only religion and morality, but indeed all culture in its higher modes." (Amazon)
Det är bara att jämföra med årets intellektuella magplask från Svenskt Näringsliv, att filosofi inte är "lönsamt", för att förstå allvaret i krisen i vår monetärt styrda kultur...

Att plattmarksteknokrater söker sig till pengarna förvånar inte - den som lär sig att enbart tänka i siffror från barnsben förtvinar som människa och köper senare i livet utan tänka den materialistiska livsstilen vilken kräver ett djupt engagemang för den egna plånboken. Om detta vittnar Fredrik Reinfeldts vanstyre över Sverige och förgiftning av den svenska folksjälen.

När banaliteten når rekordnivåer söker en sådan regering muta folket - de som har jobb vill säga (övriga "får börja anstränga sig") - med löjliga fickpengar i jobbskatteavdrag. Spel för gallerierna alltmedan Reinfeldts dolda kompisklubb delar upp världen mellan sig - han har dolska vänner inom bankväsende och börs (varav vägran att säga varifrån finansieringen av Moderaterna kommer). Inom dessa kretsar regerar nu Djävulen utan att ens försöka gömma sig! (Lars Ohlys klarsyn om bankerna i DN.)

Wolfgang Smith, så matematiker och datormänniska han var, saknade inte som den svenska teknokraten multidimensionalitet i sitt seende, och muttrade misstänksamt att teknokraten faktiskt indikerat Djävulens uppdykande på jorden. Just före Harmageddon - världens undergång - kan man föreställa sig.

När jag beskrev NASDAQ-börsen som ett perfekt uttryck för vad det mytologiska begreppet Satan representerar, kände jag inte till den horribla historia ekonomireportern Torbjörn Isacson nu presenterar - att datorerna tagit kontroll över värdepappershandeln!

Därmed synes Hollywoods dystopi TERMINATOR ha besannats. Maskinerna tog över och förödde världen. Men inte genom krig och aktiv utrotning av människan utan genom att leda en värld som helt dansat efter Penningen ner i avgrunden. Det är som om Adolf Hitlers självdestruktiva ande alltjämt dansar över världen till tonerna av en hysterisk Wagneropera.

Jag tror Harmageddon redan är ett faktum - i idévärlden. Västerlänningen gick ett steg för långt, igen. Nu är det bara att vänta in undergången i fenomenvärlden. Någon kanske inte är medveten om att detta är ett tvåvärldssystem men så är det, och det är ett litet tidsglapp mellan världarna. Fenomenet ligger alltid steget efter idén eller formen.

Jag säger bara, vad betyder nyheten om den svarta planeten, den som suger åt sig nästan allt ljus? (AB) Det är mer än en nyhet, det är naturligtvis också det ett tecken om vad tiden är liden.

*****

PS. När detta skrivs är det faktiskt fullmåne, men med Sol och Måne omkastade i förhållande till NASDAQ-börsens födelsehoroskop! Tänkvärt för den som har friheten att operera med meningsbärande element, vilket satanister (nihilister) naturligtvis är inkapabla till - det strider mot hela deras evangelium om det meningslösa livet i ett meningslöst materiellt universum...

Ytterst är det en falsk världsbilds undergång vi skådar i dessa tider, och då Sverige är världens mest sekulariserade land måste kraschen slå hårdast här. Nu drabbades visserligen Norge av ett första massmord, men jag lovar, människor utan filosofi kommer att bli galna i världen framöver. Därför ligger svenskarna mycket pyrt till, som hade materiell eller upplevelserelaterad konsumtion som sin enda "design for life". Grottans barn kommer att skörda mörker de aldrig vågat drömma om.


Dold ledare är ingen ledare alls

2009 var jag ännu inte politiskt intresserad, fastän väl kommen till åren. De senaste sex åren har jag dock studerat psykologi, världsbilder och klassisk filosofi. Från ett annat perspektiv än det politiska förstår jag nu väl hur de, som redan i många år "skaffat sig" en ideologisk grundfärg matchande graden av "självförverkligande" de tror sig ha uppnått eller vara på väg mot, inte längre hör eller ser tydligt.

Den som tar ställning ser hädanefter bara sina egna mentala konstruktioner, lever genom en isolerad pseudoverklighet. Att internalisera sin favoritledare och dennes ideologi är ett makalöst effektiv fjärrstyrningsmekanism. Medborgarna blir sina egna censorer. Därför gäller det för maktpretendenter att ha makten över stadens anslagstavlor (läs: tv-apparater).

Som när hoppfulla aktören Humanisterna, ledda av numera folkpartistiska dussinpolitikern Christer Sturmark sökte så främlingshat bland stockholmarna i tunnelbanan sommaren 2009. (Se f.ö. debattartikel om svensk rasism i dagens SvD.)Tack Gud, att gruppen består av landets begåvningsreserv! Sverigedemokraterna gör ett klart bättre jobb med att få Sverige att rämna i 9 miljoner socialt inkompetenta egoister som inte ser några som helst skäl till samarbete med någon som avviker det allra minsta från det egna "ariska" idealet och tankemönstret. Vissa är inte mogna att möta den mänskliga andens fulla rikedom.

Detta är för övrigt en viktig del även i Fredrik Reinfeldts våta dröm - att upplösa samhället och ersätta med 9 miljoner privatföretagare som alla är 100% inkrökta i egenintresse och fullständigt kallsinniga inför den gemensamma samhällsstrukturen.

När jag läser följande, saxat, sparat och återanvänt från Aftonbladet den 29 december 2009 av signaturen swempa1 i AB, slår det mig att moderater själva knappast kan uppfatta vilken tidlös fälla deras ledare fallit i: han beter sig inte längre som en ledare vald för att uttrycka folkets vilja, utan urartade på några korta år den självgoda diktatorns roll, vari det är regel att sätta sig över de demokratiska reglerna. 

Måtte Fredrik Reinfeldts kinesiska höstomen om ett graverande bakslag gå i uppfyllelse. Det här måttet har varit rågat i flera år.

"Sedan valet 2006 har regeringens ministrar ofta vägrat debattera med oppositionen. Borg, Reinfeldt, Ask och de andra har ställt det som krav för att de själva ska medverka i radio och tv. Inga debatter eller studiosamtal med … företrädarna för den röd-gröna alliansen. Och massmedierna har gått med på kraven.

Missgynnar demokratin

Därmed har landets journalister spelat med i ett spel som missgynnar demokratin och kväver det politiska samtalet. Enligt ett dokument som tagits fram av Socialdemokraterna har regeringen dragit sig ur minst 50 debatter sedan den borgerliga alliansen vann valet.

Vid femtio tillfällen har landets ministrar alltså krävt att få tala utan att bli emotsagda av sina politiska motståndare. Det är knappast värdigt. Det är knappast statsmannamässigt. Och det är knappast förenligt med demokratins grundvärden. Men det är effektivt.

I ett medialiserat samhällsklimat tjänar en politiker på att stå ensam i tv-studion. Det blir mer tid i etern på det viset. Journalisterna kan visserligen ställa kritiska frågor, men de kan aldrig ikläda sig rollen av politisk opposition.

Oppositionen för dålig

I Expressen förklarade Reinfeldt på samma förment upphöjda vis att skälet till debattbojkotten är att oppositionen är för dålig. Sahlin ”vill möta mig för att gnälla”, sade han. ”Men hon har inga planer, de röd-gröna hänvisar till senare tillfällen då vi får se vad som kommer.”

Statsministern har naturligtvis rätt att recensera oppositionen, men anser han verkligen att han har rätten att avgöra vilka argument som är värdiga att brytas mot hans egna? I så fall en förvånansvärt auktoritär hållning.” 

Jag noterade för en tid sedan en annan läsarröst som noterat att Reinfeldt verkar äga en "osynlighetsmantel". Ja, för den intelligenta guden Merkurius osynlighetsmössa handlar det verkligen inte om! 


Reinfeldt föddes enligt astrologin med ett maximalt komplicerat förhållande mellan sin synliga person ("ascendenten") och personens representation i just Merkurius som valt en "osynlighetssektor" på himmelen just i födelseögonblicket.

Den här typen av horoskop borde gallras bort redan från början, de kommer att börja uppvisa just Reinfeldts odemokratiska oskick om de får jobb där uppgiften just är att vara folkets synliga förlängning, folkets "huvud"!

Men nu är det som det är med det sekulära samhällsskicket, baserat på den ateistiska Franska revolutionen och den lögnbild av "upplysning" som introducerades i väst. På min Sideriska siktet listar jag minst ett halvdussin hyggligt omfångsrika studier av planeternas och zodiaktecknens beteende i samband med t.ex. Nobelprisvinster, svart kriminalitet (mord), hbt-gruppens avvikelser, med mera. (Flera dussin om man accepterar även småstudier.)

De statistiskt signifikanta fynden har bekräftat antikens astrologiska lärosatser om "gudarna" i fråga, men även tvingat fram oväntade nya trender som dock med lite reflektion kan ses inbäddade i den astrologiska traditionen.

Som t.ex. hur Reinfeldts osmakliga själviskhet - själva kärnan i hans ideologi - representeras av Jungfruns privatism men nu i extrem form, just pga. dess härskare Merkurius usla placering.

Privatismen löper amok i Reinfeldts infekterade medvetande för han ser inte längre sitt kognitiva filter eller dess konsekvenser. Han har programmerat sig med bilden av sig själv som den stora ledaren. Det är därför divalaterna är så patetiska.

När jag utifrån en medeltida kinesiska metod för säsongsomen den 11 juni konstaterar, "Reinfeldt dold även i sommar", är det en bra tid innan den norske terroristen massmördar unga socialdemokrater. Två dagar efter det omstörtande skandinaviska illdådet pyser Reinfeldt på en veckas skön semester.

Det är troligt att svenskarna inte blev lika i grunden rörda som norrmännen över det horribla illdådet. Reinfeldt blev det definitivt inte. Genom högerideologins glasögon reducerades Breivik genast till en galning, och för övrigt hade du helt rätt i ditt bakhuvud, Reinfeldt - det var ju unga socialdemokrater och inte muffare. Inget att stanna hemma och köra landsfadersgrejen över.

Den blinde mannen ser inte att hans eget handlande - alltid i riktning mot mörkläggning (vem ger pengarna till moderaterna?) och smitning är politik och förstår inte att han återigen, för vilken gång i ordningen vet ingen, signalerar sin brist på politisk fingertoppskänsla. 

Att han inte ens kan tänka rakt utan "crooked" (kriminellt) med sin osynliggjorde intelligensplanet Merkurius var uppenbart redan efter den lika krystade som pompösa satsbyggnaden från 2007: "Jag går sida vid sida med folket, vars förtroende jag bär". Det låter som något ur munnen på en uppblåst romersk ståthållare i Monty Pythons "Life of Brian"!

Det makalösa är att svenska folket accepterat att ha byfånen kvar hela mandatperioden ut. Låt oss hoppas att tillräckligt många i vad pösmunken själv kallat "det sovande folket" har vaknat när det blir dags att välja en ny och mänskligare inriktning för det svenska samhället.

Jag undrar dock vad kineserna på det principiella planet har sett för katastrof för huset Reinfeldt i höst... Det är verkligen ett skrämmande omen. Är det lokala svenska perspektivet för litet vid tolkningen?

Talar "upplösningens tid" om världsekonomin? Jag menar, ärthjärnor som statsministerns har ju den förmågan att filtrera bort hela livet då de bara tänker i kredit och debit. Jag är säker på att det är pengar som upptar den mesta tiden av statsministerns Merkurius, så olyckligt tappad bakom vagnen.

*****


"Kredit och debit" - se även Mammon gör alla yrken till slavyrken om den kinesiska visheten att tänka större än i termer av vinst och förlust.

Ämnet "Merkurius tappad bakom vagnen" genererade så mycket idéer att det blev ett inlägg till, på min andra blogg!
torsdag 11 augusti 2011

SvD:s skrämmande London-korrespondent

En ung man som kallar sig frilansjournalist rapporterar från en förort till England att britterna drabbats av Robin Hood-komplex.

Det är bara att inse att SvD sjunker djupare än man trodde möjligt som publicerar den dynga detta aktstycke av den ohängde Axel Nygren representerar.

Till en början låter det som om yngligen söker analysera den uppkomna situationen (i termer av myter, låt vara), men bara några stycken in i texten inser den vakna läsaren att här vankas bara shit for brains:
"Självklart har många haft det tufft i London, men det är protesterna mot regeringens politik, snarare än besluten i sig, som smittat ungdomarna med Robin Hood-komplex."
Ovanstående försök till Sherlock Holmesk slutledningsförmåga var en travesti på logiskt tänkande, men det häpnadsväckande är alltså att SvD håller detta för att vara acceptabel journalistik! Jag tänker inte förklara alla tankefel i den meningen. Den som inte har någon intelligens kan ändå inte förstå.

Fram mot slutet står det helt klart att författaren aldrig ens med tio års hårdträning kommer att lyckas tvätta den stämpel av punk som lyser från hans text, hur mycket han än söker identifiera sig med makten och härligheten:
"Men Londons ungdomar behöver varken batonger eller välfärdspengar. De behöver få verkligheten inbankad i sina skallar..."

Jag tror någon borde ge Axel Nygren själv ett par kraftfulla sparkar åt huvudet så han vaknar upp ur sin personliga soppa av huliganmentalitet och högerextrem hjärntvätt.

Den här ärthjärnan klarar inte att förstå hur högerpolitik kan göra as av fattiga. Eller hur vissa, som han själv, redan från början blivit ett till följd av illa valda rollmodeller och människovidriga tankemönster.

Läs själva denna bedrövelse till borgerlig propaganda i SvD.


Mammon gör alla yrken till slavyrken
Nog för att jag, med några år inom IT-branschen (webben), var medveten om hur de av mina kollegor som överlevde IT-bubblans krasch alltmer reducerades till galärslavar utan fast plats i tillvaron. På order av den här branschens bemanningsföretag skickades de ut på en vecka här, tre månader där.

Det handlar enbart om Mammon, om det lägsta befolkningssegmentets enda intresse i livet: monetär vinst. Tjänsteköparna vill inte betala lön till några fast anställda - varje timma är kostnad till antingen vinst eller förlust. Hur avskyvärt lågt har inte det marknadskapitalistiska västerlandet sjunkit från tidigare högkulturer på jorden, vilka utan undantag haft en balans mellan humanistiska värden och samhällets behov att hålla sig på rätt köl.

I den konfucianska klassikern I Ching, som varje politiker och regeringstjänsteman förväntades kunna utantill, är det en uttrycklig regel att, för att markera sin intellektuella hemvist och indikera att man inte tillhör den obildade pöbeln vars egoism och vinstlystnad är vad som håller dem på botten av samhället, tänka högre än vad den profitbesatte förmår:

Ånger förflyktigas om man inför tanken på förlust av förvärv icke oroar sig. Att gå på bringar god lycka. Inget alls är ofördelaktigt!

Antika texter kan vara svåra att förstå. Men detta är, 2.000 år innan européerna "uppfann" psykologin, en djupstudie i hur attityder är det som binder och förmörkar en människas sinne. 

Den som hela tiden arbetar utifrån vinst/förlust-dikotomin kommer till sist att vara ett vrak till människa, djupt ångestfylld! Har vi inte sett börsklippare och rikingar begå självmord efter att ha sett sina förmögenheter försvinna? Det ser ut som om vi går mot massdöd av burgna västmedborgare så småningom, som jag ser saken, kommer det paradigmskifte alla så tydligt känner av sedan många år, att innebära privategoismens kriminalisering. 

Mänskligheten kommer för sin överlevnad att välja något som kanske kan kallas kommunism, en betydligt hårdare styrning av målsättningarna och slutet på den kapitalförstörning en konkurrensutsatt marknad innebär. Slut också för börsklippare och andra profitörer!

Äldre kulturer såg klarare än vår... Den konfucianska klassikern I Ching var en furstespegel men definitivt inte machiavellisk till typen. Den sökte locka fram noblessen inom individen. Västerlandets högerindividualism lockar istället fram det kineserna kallade "ringa människor", råttor och gnagare i mänsklig skepnad, om inte värre! 

Kineserna var inte främlingar för den lägsta sortens ledare, "rötägget", en människa som t.o.m. presterar sämre än den enkla och obildade gemene man som inte kan lastas för hårt för att våra om sig och kring sig och främst se till sin egen plånbok.

Nej, termen "rötägg" var reserverad för de ledare som aktivt sökte skapa ökade klyftor i samhället och det var i det här inlägget min sorgliga plikt att meddela att Fredrik Reinfeldt perfekt stämmer in på analysen från en ärevördig svunnen högkultur. Inget har förändrats eftersom vi i grunden talar om människan och hennes sätt att forma sig en miljö, ett samhällssystem.

Resultatet i rötägget Fredrik Reinfeldts våta dröm, där alla köper tjänster av varandra för att inte behöva kasta ut en enda timlön när det är stiltje, blir en permanent hemlös befolkning, ständigt på vandring hit och dit för sin brödföda.

När jag idag ögnade igenom platsannonser såg jag att rötan nu är närmast total i det svenska samhället. Nu är inte bara kvalificerade tekniker, dessa åtråvärda guldklimpar, och allmänt kontorsfolk föremål för den nya uthyrningsstrategin för att maximera vinsterna. 

Den moderatstyrda Stockholms kommun har nu så till den grad lyckats avveckla det kommunala biblioteksväsendet - en av ett samhälles hörnstenar i kampen mot folkets degeneration till följd av bristande bildning -  att även bibliotekarien, min barndoms sinnebild för den välbekanta och trevliga personen som introducera mig i kunskapens mysterier, förväntas ambulera som en skållad råtta mellan de få tjänsteställen där det uppstår vakanser:

Jobbeskrivning

Vi söker nu nya biblioteksmedarbetare till Stockholms Stadsbiblioteks vikariepool. Att vara en del av vikariepoolen innebär att du kommer arbeta på ett stort antal bibliotek i Stockholm. Detta innebär att du bör vara flexibel, ha förmåga att möta olika sorters människor och miljöer samt att du är stresstålig.

Uniflex Bemanning (källa).

Det är bara en tidsfråga innan vi har Londons gatukravaller även i Stockholm. Svenskarna ska inte tro sig förskonade bara för att den brittiska underklassen så länge varit så extremt underprivilegierad, utsugen av de få rika. Rötägget Reinfeldt har i flera år sökt introducera samma samhälle i Sverige, och skulle han lyckas kommer omoralen på höga platser att återspeglas - i stor skala - genom okontrollerbara mobbrörelser på låg nivå. "Skit in, skit ut."

Svenska folkets besinningslösa val av högerpolitiker berodde på att den sataniska egoismen tog skruv först 2006 i Sverige, den marknadsliberalistiska filosofin hade förgiftat världen tillräckligt länge, och svenskarna är som bekant ett trögt och senfärdigt folk. När slutligen det här folket dukade under för sina sämsta personliga sidor, råkade det bara sammanfalla med vad som måste betecknas som ett "svart hål" i tiden. Det är nu västerlandet faller sönder med buller och bång efter att ha varit en parasit på världens alla folk sedan minst kolonialismens dagar.

De gamla kineserna saknade visserligen inte ord för civilisationer som fallit så här lågt, men orden är inte vackra: de ansvariga skiljer sig inte på något sätt från samhällets lägsta avskum, de är rötägg under sin tunna fernissa av skräddarsydda svarta kostymer.

Hoppet står till den stundande Vattumannens tidsålder, det kristna utan att riktigt själva har förstått sin diskurs emotser som Kristi återkomst (ännu värre missförstånd finns: en del personaliserar idén om tror på "Jesus" återkomst).

Men det var naturligtvis det antika tidsålderstänkandet som låg till grund för den tidiga kristendomens hopp om en förnyelse, och alla tecknen tyder på att den organisatoriskt strama Vattumannen är på värld att ersätta kaotiska och dubbelbottnade Fiskarna som världens nya Zeitgeist. 

Det tidiga kommunistiska experimentet i Sovjetunionen föll inte alls väl ut, Kuba uppvisade också många problem. Men mänskligheten kommer att lösa det här och hitta den jordiska form som väl matchar det axiom, den kosmiska princip som ligger inkapslad i Vattumannens symbol! 

Tyvärr har rötägg som Reinfeldt mycket långt kvar i sin personliga tillväxt och kommer säkert att reinkarnera åtskilliga gånger under nästa eon som det missanpassade problembarn många redan nu kan se att han och hans dolda bidragsgivare från näringslivet är.

Den astronomiska definitionen av Vattumannens era är problematisk. Som Wikipedias artikel säger, florerar ett antal alternativa definitioner inom den esoteriska traditionen. Exempelvis menade Antroposofins grundare Rudolf Steiner att Jesus inkarnation var en milstolpe i historien och det är möjligt att man ska räkna Fiskarnas ålder ungefär från hans födelse och inte från 200-talet som i den dominanta indiska (sideriska) traditionen.

Med en tidsålders uppskattade längd skulle det ännu vara drygt hundra år till tröskeln till Vattumannens tidsålder. Vedisk kosmologi och dess våldsamt storslagna tidsålderstänkande (yuga/yugas), vilken synbarligen inte alls utgår från vårdagjämningens precession på vår planet, har emellertid generösa perioder där tidsåldrarna överlappar varandra, precis som för övrigt astrologin i samband med planeter som står och vacklar i gränslandet mellan två zodiaktecken.

Enligt den rimliga tanken om överlappningar mellan skilda "idéfält" förvånar det inte att vi redan nu ser så många tecken som tydligt tillhör Vattumannens tidsålder. Fenomenet internet är bara ett exempel.

En del vill sträcka sig så långt tillbaka som till upptäckten av elektricitet, uppfinnandet av telegraf och telefon - en "blå värld" genom vilken hela mänskligheten kunde komma i kontakt med varandra. Ett tecken på att den mänskliga anden började unifieras och väga in sina särdrag i en gemensam mänsklig pool.

För den enkla människan är detta "multikulti" och enkla människor är ofta inte mogna sin samtid, de lever de facto i det förflutna.


Se även Wikipedias artikel Age of Aquarius - jag sympatiserar med Albert Amaos tanke om en tvågraders överlappning (motsvarande en astrologisk tradition om ett teckens sista/första grad) vilket han definierar som perioden 1876-2020. Som jämförelse publicerade Maxwell sin teori om elektromagnetismen 1864. Nära nog! :-)

tisdag 9 augusti 2011

Aftonbladfets vämjeliga antimonarkism

Hur ska Aftonbladet någonsin kunna legitimera sig i ögonen på förståndigt folk när de lejer journalister så psykologiskt dunkla att de inte ens har anständigheten att presentera en nyhet balanserat? 

Socialdemokratin skadar sin egen sak genom att insistera på att bete sig som obildade tölpar. Om man nu inte ska begränsa det här inläggets observation till den antirojalistiska clique som måhända skär genom olika partitillhörigheter.

Det uppenbart intressanta apropå grävandet i drottning Silvias familjs naziförflutna är ju den glädjande nyheten Expressen meddelar, att drottningens far hjälpte den judiska familj vars fabrik han övertog att emigrera till Brasilien, och på ett handfast sätt också till en omstart där.

Bra journalistisk


Men för människor med bara röta inombords, och en vilja att hetsa mot monarkin de troligen inte själva till fullo kan förstå, blir istället berättelsen en annan:

Kräkets sätt att se på samma historia

Här är det viktiga istället att fortsätta smutsa ner drottningen. Inte ens underrubriken är intresserad av att se faderns humanitära gest utan antyder att hans nazianslutning berodde på ren opportunism!

Rubriksättare så ovilliga att göra materialet rättvisa kommer att brinna i helvetet. Helt tveklöst.

söndag 7 augusti 2011

Etna & omstart jordenExpressens korta artikel om att vulkanen Etna på Sicilien är inne i en ovanligt orolig period för naturligtvis tankarna - ännu en gång! - till ett inlägg jag skrev i april 2009 om den synske amerikanen Edgar Cayce (1877-1945).

When there is the first breaking up of some conditions in the South Sea and those as apparent in the sinking or rising of that that's almost opposite same, or in the Mediterranean, and the Etna area, then we many know it has begun.
tranceläsning 311-8 MS7, given den 9 april 1932

Men det verkade som om siaren "såg" ett komplext nätverk av geologiska skeenden och enbart Etnas uppvaknande är inte nog, Söderhavet (Stilla havet) måste drabbas av svåra jordbävningar nära i tiden.

Se relaterade inlägg under etiketten Edgar Cayce.


måndag 1 augusti 2011

Tro på Kinas visdom! Dåliga dynastier dör
Uppenbarligen drar Katrine Kielos i AB helt rätt slutsats om Obama, som fick vika sig för USA:s rikaste där - precis som under den omänskliga Reinfeldt här i Sverige - de fattigare sätts åt än hårdare. 

Medelklassen i det svenska parallellskeendet fattar inte vad som pågår, befolkningssegmentet är korkat och själviskt att man med fördel kunde eliminera det helt och hållet och lämna de fattiga mot de rika för en verkligt apokalyptisk slutstrid om morgondagen. 

Jag har alltmer funnit min egen medelklass tragisk i dess grå ljumhet och rädsla för att ta ställning för rättvisa och sanning. Den här klassens urartning beror på att de bara har relativt små medel till sitt förfogande för den konsumtion som legitimerar dem (tror de), men desto räddare för att tappa sin position! 

Ett tyst och räddhågset segment som inte har läst en enda stor antik tänkare som skulle kunnat skänka perspektiv på den godtyckliga livsstil som nu håller deras tankemönster i krampaktigt låsning ("Indoctrination mode")

Blickande åter mot Reinfeldts och medelsvenssons mönsterland, avrundar Kielos sin text i ett dystert tonläge: 

Barack Obama såg i går ut att ha kompromissat bort i princip allt som vanliga demokrater går upp på morgonen och kämpar för. 

Det här var nu inte särskilt oväntat för dem som satt sig in i den kinesiska ödesläran - vilken redan från födelsen menar sig veta vad det blir av folk, åtminstone på ett principiellt plan.

Det vill säga, inte en enda svensk förutom undertecknad och få i vida världen heller. Varför vissa är utvalda för kunskap som inte tillhör massorna är som vanligt en fråga om hur man förvaltat sina tidigare liv på jorden. 

Övertygad om att vara en återfödd politisk rådgivare från det feodala Kina förvånar det mig inte längre hur en obskyr bok fångade mitt öga i en bokhandel redan i övre tonåren. (En nattdröm inte långt därefter berättade varför boken fallit mig till del och drömmen var till del en ryslig påminnelse om överhetens godtyckliga bestraffningar...)

Såsom världens mäktigaste man var Obama naturligtvis högintressant att studera ur ödesperspektiv, särskilt med de skyhöga förväntningar han tände i hela världen.

Efter att ha kalkylerat hans position i det kinesiska deterministiska sextioårssystemet avslutade jag första inlägg om Obama med följande ord - detta var mitt sjätte blogginlägg någonsin efter sen start i december 2008:

Den moraliske Obama som, förväntningarna till trots inte var Messias, inte var den som fick se regnen falla (ett tecken på Yin och Yang i blomstrande harmoni), utan tvärtom kom att regera i en tid då "man och hustru vände blickarna från varandra". (På flera plan ett hemskt omen om USA:s närmaste år, om sanningen ska fram.) Men som dock var en frisk vindpust och ett löfte om något annat, något mer. Vindpusten som föregick den stridande Himmelen.

"Se, jag gör allt nytt!"

Obama var, när allt kom omkring, bara destinerad till att bli en "liten smekande vind". Det kinesiska piktogrammet översätts som en "ringa närare" (eller som en individ med ringa fostran - därav hans begränsade förmåga att styra sin samtid). Med modernt språk från skräpmänniskornas ringhörna: "en som inte levererar mycket"... 

Jag har på avstånd i bekantskapskretsarna en individ som sökte år in och år ut till en eftertraktad konstutbildning och lyckades vid sjätte eller sjunde årets uttagningar. Och där tog det löftet slut. Luften bara gick ur ambitionen. Individen arbetar i dag som butiksbiträde.

Kinesernas insikt i tiden som formativ kraft är spöklik. Hur kunde de upptäcka att tiden inte bara är något som bara "effektiva" och "planerande" människor använder för att nå sin hysteriska effektivitet? I själva verket är den något levande, en alstrare av skiftande kvaliteter vilka de levande varelserna i sin tur kommer att manifestera.

Var det de franska ateisterna vid Upplysningen vi ska skylla västerlandets totala urspårning för? Jag menar, väst hade den här kunskapen vid den tiden. Astrologi kallades den.

Idag förstår vi just inget alls av vår omvärld, förutom hur man bygger precisionsapparater och jagar profit och nöjen med samma destruktiva besatthet. Människan är så uppfylld av sig själva, så drygt övermodig, att hon inte ens bevärdigar sig att fråga om den grundläggande kartan är rätt ritad. Är verkligen "atomer" basen för verkligheten, eller är detta bara en fiktion som alstrat en enorm dröm som ingen som sugs in i den klarar av att motstå?

Rovkapitalismen och USA:s rikaste familjer - sådant som flätar sig in i Kielos hörn av den kollektiva drömmen - kommer aldrig självmant att ge upp. Det lämnar bara världen en väg, en global katastrof administrerad av Naturens visa intelligens och långsiktiga framförhållning. Mänskligheten behöver rebootas.

Tills dess får vi acceptera att Ondskans instrument, högerpolitiker som Reinfeldt och extremhögermänniskor som den norske massmördaren, fortsätter att terrorisera och förvränga den platonska formen av den verkliga Människan, den släktet så sakteliga är på väg att bli. 

Innan det blir bättre måste det först bli ännu sämre - Rovkapitalismen är laglös och Reinfeldt inte har något intresse av att reglera den. Hur kunde han? Han är själv ett av Odjurets lemmar!

I Vattumannens avbild kommer inte längre egoistisk vinningslystnad att styra individerna. De få efterblivna som återföds med själviskhet i själsbagaget kommer att "styras upp" i det världssamhälle från vilket upprotats och eliminerats sådana som Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och driftiga företagare vars enda idé om livet är att vinna över konkurrenten.

I den stundande tidsåldern (för Tiden är en formativ kraft!) kommer något liknande kommunism att råda på jorden. Och har du inte blivit klar med din ego-fixering då, trots alla dina liv på jorden och alla de chanser du haft: Sorry!

Och ytterligare drygt 2.000 år fram i tiden, i Stenbockens tidsålder, då föds hon: gudamänniskan som behärskar Tiden! 

Men sakta i backarna, och ett steg i sänder...


/The Chinese Envoy