onsdag 31 augusti 2011

Nya Moderaterna kanaliserar den ontologiska ondskan

Vem trodde Newsmill skulle annat än refusera följande artikel? Någonstans hade jag ändå hoppats att redaktionen höll högre intellektuell nivå än de arma drängar som sitter någonstans i landet med otillräcklig språkanalytisk färdighet och söker moderera läsarkommentarer och kategoribestämma föreslagna blogglänkar med perspektiv på NM-debatten....  

Inte bara brasklappade jag mitt intresse för vart språksspels giltighet på dess egna villkor (ingen mindre än västerlandets logiska gigant Wittgenstein sade det), dessutom påminde jag i ingressen om västerlandets högst godtyckliga vurm för personen (integritet bla, bla) som om den existerade åtskild från dess tankar eller uttryckta gärningar. 

Men nej, Newsmill - om de ens bevärdigat sig förklara avslaget - hade säkert kallat den här suggestionsrika artikeln för "personangrepp" på regeringen eller pesoner i den.

Eller varför inte "avvikelse från ämnet" - en bred etikett med vilken man kan eliminera allt som inte passar forat. Genom en absurt brant tratt för inkommande material kan man censurera under förevändning att man gör en normal redaktionell bedömning.

Nu till det roliga - upptäckten att Nya Moderaterna faktiskt går Djävulens ärenden. Den enda intressanta slutsats man kan dra av deras senaste beslut att lämna kyrkopolitiken och man sammanväger detta schackdrag med vad mer vi lärt om dem i regeringsposition.

*****Västerlandets dikeskörning låg i att skilja personen från dess innehåll. Antiken förstod att vi ÄR det vi tänker, säger och gör - varav den klassiska idén om individuellt ansvar. Människan finner sig dock alltid i en kontext där hon kan välja att kanalisera eller agera språkrör för allt mellan himmel och helvete. 

NM-debattören Dike drar inte ut konsekvensen av sin kritik mot Nya Moderaternas övergivande av kyrkopolitiken. Här är den mörka sanningen.Nya Moderaternas kluvna tunga, nyspråkliga Fredrik Reinfeldt, är helt likgiltig för ämnet religion och all högre kultur. Konstaterandet levereras på Newsmill av en äldre moderat, fd politiske tidningsredaktören Bengt Olof Dike.

Att "den som inte är för oss, är emot oss" indikerar att Fredrik Reinfeldt, hans hårdhudade bulvan Sofia Arkelsten och propagandaminister Schlingman därmed valt Djävulens väg, är inget gammelmoderaten Dike säger.

Men implikationen är ofrånkomlig ur ett kristet perspektiv, där Ondskan är en aktiv kraft i världen och inte bara ett samlingsnamn för allsköns olägenheter: "Det var då för j**ligt vad dörren kärvar..."

Och det är ju just detta undertecknads astrologiska blogg med allt större övertygelse hävdat, ju fler moderata politikerhoroskop som synats! (Se länkar nedan)

Dike har egentligen ett personligt problem när han irriterar sig över sin mer framgångsrike journalistkollega Sören Ekströms "vänstervridning" av Svenska kyrkan. Den första kristendomen var kommunistisk i bemärkelsen egendomslös, även om historieforskningen har en bit kvar innan vidden av kopplingarna mellan det judiska esséersamfundet och den första gruppen av jesusanhängare står helt klar.

Jesus Bergspredikan låter som en framläggning för allmänt bruk av Dödahavsrullarnas koncisa och detaljerade ordensföreskrifter! Men för att slippa inse att "kristendom" existerade i Palestina redan innan Jesus föddes, brukar en del forskare dra till med ursäkten att några före detta esséer måste ha slunkit in i den gryende jesusrörelsen.

Vilka nykomlingar i så fall! Så myndiga att deras doktriner helt kommer att styra kristendomens inriktning! Dessa kristna forskare är smått löjeväckande i sina försök att bevara sin exklusivitet gentemot sin moderreligion, judendomen... Ingen har väl utsatts för så mycket antisemitism i kristna läger som deras egen grundare, Jesus!

Kort sagt, äkta kristendom fungerar inte ihop med borgerlig marknadskapitalism och degraderande till samhällsmedborgaren till överutnyttjad löneslav med fredagsbelöningen i formen av lite konsumtion.
Överutnyttjad via obetald övertid - och så 8% som inte släpps in på arbetsmarknaden hur mycket de än försöker. Prima förutsättningar för att driva ner lönerna för flertalet, en mekanism så djävulsk att man förstår att den inte kommer från "den goda sidan".

Som sagt, människan lever inte för vatten och bröd allena!
Men detta är upp till debattören Dike att förstå, att t.o.m. en ateistisk socialism ännu är kristendom i praktiken även om ateisten olyckligtvis sågat av sitt eget huvud! 

"Det ni gör mot den minsta av era bröder, det gör ni mot Mig", sägs Jesus ha sagt. Det är naturligtvis en teologisk utsaga och tvivelaktig som äkta "jesusord", men poängen ur perspektiv av sophia perennis är att Platons Det Ena, Det Goda, Det Sköna är den odelbara essensen i varje människa.

Platoniske kyrkofadern Augustinus sade: "Gud är mig närmare än min egen halspulsåder." Det Ena är ett centrum som finns hos var och en och en grund djupare än det biologiska livets motor hjärtat - synliggjord genom den bultande halspulsådern.

När därför Fredrik Reinfeldt skapar en arbetslinje som mer än något annat påminner om nazismens arbetsläger, när han sökt återskapa ett samhälle med stora inkomstskillnader mellan individer (men stupat på mållinjen), då är det bara uppenbart att han, med teologiskt språkbruk, är ett Djävulens verktyg som aktivt, i ord och gärning, hånar kristendomens bud om att vara en social kraft som vill medmänniskans bästa.

Djävulen är känd som den som korrumperar allt gott och den sociala oro moderat pengapolitik alstrar (annat än svansandet runt Guldkalven finns inte på deras program) är ett tydligt tecken på vem adressaten är: Hin Håle själv.

Reinfeldt själv ser inte konsekvensen av sin "nya" moderata politik, för det tillhör naturen hos den fjärrstyrda att bara lyda order. De har ett program inplanterat i psyket, en ideologi som ligger som ett kognitivt filter mellan dem själva och världen. Vissa filter har större blindfläckar än andra...

I det här fallet ser vi också ett djupt irrationellt hat till den socialdemokratiska visionen om att människan i första hand är en grupp som förvaltar sitt gemensamma arv för allas bästa.

Som jag i olika inlägg på min blogg sökt påvisa står Reinfeldt för en malign privatism. Han är cancer som människa - sjukdomen där perversa celler bygger egna förtärande "verklighetsceller" inuti den existerande samhällsorganismen. Hans soltecken är som sagt Kräftan, principen som sluter sig och betackar sig för alla universella perspektiv.

Livsfarliga att sätta till huvud för ett samhälle, vilket hans teckenbroder Kräftan Benito Mussolini med all tydlighet visade. (Det finns naturligtvis grader även i helvetet...)

Budet att ta hand om sjuka, änkor och föräldralösa barn är de gamla främreorientaliska civilisationernas gåva till vårt nuvarande västerlands rättsuppfattning, men det har gått röta i väst och vi har fått en sekulär mentalitet. Förruttnelse, dvs. korruption, är ett av Satans utmärkande attribut.
För en människa av Reinfeldts snitt förvandlas den gode antika regentens skyddslingar till "de tärande" samhällsgrupperna. Det är väldigt lätt att höra vilka som bara är människor till kroppen, de avslöjar sig direkt i frågor om vad deras skatter ska finansiera eller inte finansiera.

Reinfeldt vet troligen inte ens vem Hammurabi var och vad han stod för - där har Newsmill-debattören rätt. Aldrig har en människa med så lite kultur i kroppen lett det här landet. Är det därför folk litar på den falske? För att han påminner om dem själva? Då har botten gått ur demokratin! Meningen var att folket skulle välja individer som bättre än dem själva kunde styra skutan.

Svensk jämlikhet kanske bara är missunnsam jante - Reinfeldt bröstar sig och tror han "bär" folkets förtroende. Den inbilske förstår inte att han är vald just precis för att folk inte vill ha någon som är smartare över sig!

Men om folkets smartness bara består i att förbättra sin egen ekonomiska status en smula, men låta landet falla i anarki, ja då önskar man sig bara att en istid kommer snabbt, som en tjuv om natten.

*****

Där Satan finns, där försämras således saker och ting. Som de svenska tågförbindelserna under den moderata ideologins krav på ett SJ som drivs med monetär vinst som syfte istället för att tjäna medborgarna! När Reinfeldt och Borg kryper till korset och pytsar ur några miljarder inför utsikten att helt tappa ansiktet, ska inte folk tro att Fan gått och blivit religiös på gamla dagar.

Reinfeldt och Borg är ur den antika vishetens perspektiv båda dödsmärkta syndare, och den sekulära människans enda bot mot ångesten denna attityd rättmätigt bygger upp i själen, är att spackla över sprickbildningen genom ständigt arbete och ännu mer materiell konsumtion. Här är den psykologiska baksidan på Regeringen Reinfeldts alla jobbskatteavdrag: det är statsministerns egen psykologiska hang-up han sökt och hittills lyckats smitta svenska folket med.

När Reinfeldt vill se alla kvinnor i 100% sysselsättning, då ska inte detta läsas som en politisk vision. Vi hör Reinfeldts egen psykopatologi - hans privata fantasier. För det är hans födelses platonska idékomplex som talar - Solen i kvinnans tecken Kräftan. Och begärets grundprincip - som Kräftans symbol synliggör - är en av antikens fyra laster.

Reinfeldt har så ringa insikt i sitt medvetande att han i praktiken lider av ett tvångssyndrom som omformat sig till ideologisk fanatism. Det är därför han om och om omvänder sig först under galgen, men egentligen förblir lika sjuk. Maktbegär av den här typen borde stoppas innan det nått politiken. Människor så här komplexdrivna gör inte ett samhälle något gott, där är bara i branschen för sitt egos skull! (Se kvantitativa studier nedan.)

De är i praktiken politikens motsvarigheter till populärkulturens satanister, de korrumperar mänsklighetens bästa insikter, de som kodifierats bland annat i den kristna etiken.

När därför Newsmill-debattören Dike (rättvisans gudinna i Grekland är hans namne) går på en konkurrent i yrkeslivet, Sören Ekström, visar han sig delvis lida av en fragmentarisk bild av var genuin kristendomen står i förhållande till världens strävanden. Tvåtusen år av kristen självförståelse, inte minst Luthers "bidrag", har mörkat den ursprungliga bilden som var oerhört politisk. Religion och politik var INTE skilda ting för den rörelse Jesus var en del i.

Men Dike har åtminstone sett en sak rätt, Nya Moderaterna är det djävligaste som någonsin drabbat svensk politik. Deras lögner (som en efter en avslöjas i medierna utan att någon verkar bry sig) är exakt sådana man kan räkna med att Den Onde viskar i karaktärssvaga människors inneröra. Ord som säger att det är okej att bara se till sin egen plånbok och låta omvärlden - fast inte mitt kvarter! - gå åt helvete om så är.

Sådan är Reinfeldts ansvarskänsla sett ur ett högre perspektiv: obefintlig. Den Tvetungade driver en diskurs som synes handla om ett medan i skymundan han slussar över samhällets resurser till den mörka skuggvarelse vi bara approximativt kan kalla Rovkapitalismen.

Vem vet vilka fler Satan redan slukat med hull och hår?
Vaka på dina tankar och fråga dig vem som satt dessa tankar i ditt huvud!

Konsultera ditt födelsehoroskop om du tvekar (den babyloniska zodiaken, inte den korrupta västerländska!) - där ser du vilka grundprinciper som motiverar dig och om dessa verkar problemfritt eller lider av oklarheter.
Ser du en god, dvs. mänsklig värld växa ur dessa tankar som du trott var dina egna - när du börjar dra ut konsekvenserna av dem?

*****

Litteraturförslag för en första orientering om kristendomens upprinnelse:

James H. Charlesworth (red.) - Jesus and the Dead Sea Scrolls (1992)

Gabriele Boccaccini - Beyond the Essene Hypothesis (1998)

Robert Eisenman - The Dead Sea Scrolls and the First Christians (1996)

Några relevanta stickprov från min astrologiska blogg apropå Dikes debattinlägg från kristet håll:
 • Dominerar något soltecken ("mission statement") bland moderata politiker? Svaret är här.
 • Dominerar något soltecken bland socialdemokratiska politiker? Här är uppföljningstestet till det för moderaterna.
 • Stjärnan Algol och homosexualitet - den antika (inkl. den kristna) misstron mot homosexualitet verifierades vid granskning av en större mängd horoskop för hbt-individer. Kärleksgudinnan Venus ÄR vanställd av stjärnan Algol, i antiken associerad med Den Hånfulle - korrumperaren. Ett fullständigt politiskt inkorrrekt fynd, men kanske början till en upprättelse för våra förfäder, betydligt intelligentare än samtiden förmått erkänna.

  Västerlandets "rationalism" är vid vägs ände, om någon kan ha undgå att se det. Om så, läs den förödande essän "The State of the Matter" som avslutar matematikern och vetenskapsfilosofen David Berlinskis briljanta essäsamling "The Deniable Darwin" - texten exponerar det horribla tillstånd fysiken av idag befinner sig i, där multiverse-teorier och andra fabler visar förlusten av kontakt med det som brukade kallas vetenskap.

  En döende materialism ägnar sig nu åt pseudoreligiösa fantasier allt under den fortsätter att hårdnackat framhärda t.o.m. i skenet av fynd som falsifierar själva det materialistiska grundantagandet. Se t.ex. Kelly & Kelly et al.: "Irreducible Mind" - om neurologins tröstlösa arbete med att försöka krympa det gudomliga medvetandet till ett materiens sidofenomen.

2 kommentarer:

 1. En tanke som slagit mig är att helt enkelt tolka Newsmills-innehavarnas astrokartor för att på sålunda vis ge dem en ögonöppnare för dina vidsynta perspektiv som tydligen är så svåra för dem att våga greppa!? [Sol/Måne] Peter Magnus Nilsson, 24/2-1968, Lund [Vattuman/Skytt] | Leo Lagercrantz, 25/1-1971, Solna (?) [Stenbock/Skytt] | Karin Eder Ekman, 25/1-1975, Stockholms län [Stenbock/Tvilling]. Bara dessa indikatorer är intressanta!

  Mvh/R.C.

  SvaraRadera
 2. Jag gjorde horoskopen på de två grundarna för något år sedan, noterade "egenmäktighet" hos den ena men tyckte inte det fanns något sensationellt nytt för astrobloggens vidkommande. Jag ger dock inte mycket för din teori att det skulle gå att öppna ögonen på människor som redan format sig en uppfattning. Den typen av missionsiver lär genast avskrivas som "unsolicited spam"... "Hör nu här vem du egentligen är...". Nej, sådant fungerar aldrig.

  :-)

  SvaraRadera