torsdag 18 augusti 2011

Som en ledare är, så blir folket

Vid statistiska undersökningar av astrologins anspråk på bloggen Sideriska siktet, upptäckte jag minsta gemensamma astrologiska nämnare mellan Nya Moderaterna i Sverige i denna nya tid när ungdom spontant knivhugger joggande i ryggen och prominenta tyska nazister under Andra Världskriget.

Med stöd i psykiatern Ian Stevensons banbrytande djupintervjuer under 30 år med barn som minns tidigare liv, har jag föreslagit att dagens svenska befolkning till inte ringa del består av Tysklands forna befolkning. (Själar färdas genom tiden i flockar och ingen kan kartlägga exakt hur den här migrationen går till, men människan har haft aningar i tusentals år!)

Moderater och extremhöger uppvisar en så socialdarwinstiskt betingad arrogans mot individer i försvagat tillstånd att själavandringsteorin tycks en rimlig förklaring. Orden är patologiskt outvecklade empati och exceptionell egoism - dagspressen var t.ex. enig nyligen om att empatin var skäligen outvecklad hos den svenska statsministern, som valde en veckas utlandssemester direkt efter massmordet i Norge! 

Sådana skeva beslut kommer från ett omdöme som är fördunklat av rester från tidigare liv, djupa attitydmönster så övergripande att man inte lätt kan sätta fingret på dem...

Hur många i befolkningen som är Andra Världskrigets krigsoffer från slagfältet eller nazisternas dödsläger kan man bara spekulera i. Rabbi Yonassan Gershom skrev i början av 90-talet en uppmärksammad bok som nämnde hur offer för Förintelsen börjat reinkarnera som svårt ångestridna människor med tydliga minnesbilder från kriget - både som judar och som västerlänningar (hos oss: "bokstavsdiagnoser"?). Det är inte förvånande att västvärlden svajar nu, när 1930- och 1940-talets befolkningar återvänder till världen för nästa steg på vägen och har ytterligt starka inre mönster i rörelse! Aktiv karma.

*****

I dagens SvD kan läsas en viktig artikel om hur den tyska befolkningen spontant började mörda krigsfångar (samhällets svaga) när krigsnederlaget var nära och Hitlers styre av landet inte längre fungerade. Medvetenheten om den kollektiva skulden trängdes bort och krigsfångar slaktades. 

Läs: cancersjuka till arbetsmarknadens förfogande, läs: arbetslägret Fas 3 för de långtidsarbetslösa, läs: ålders- och utseendediskriminering som ledde till samma långtidsarbetslöshet, läs: invandrare som judestjärnan som garanterar exklusion från Swedische Geheimschaft - den svenska "gemenskapen"... Hör de drivande krafterna i dagens Sverige, hör det barbari som resulterat därför att makten överläts till "Marknaden".

Kisar man med blicken för att uppfånga de övergripande gestalterna var det i Tyskland ungefär som i Sverige just nu, om man för krig substituerar t.ex. Reinfeldts militanta arbetslinje och en statsminister som sedan länge har börjat fjärma och sluta sig inne - analogt till Hitlers sista dagar i Berlinbunkern. 

Vi genomgår alla precis samma beteendemönster under ett livslopp, återvänder till slutenhet och fosterställning när det roliga är över... Parallellen med Mandelbrots fraktala upprepningar i naturen lämpar sig även i frågan om sociala mönster, liksom den antika motsvarigheten i tanken om att makrofenomen upprepar sig i mikrokosmiska paralleller. 

Platon (liksom de antika kineserna)  skulle ha sagt att det beror på att det är samma "former" som genomsyrar t.o.m. historien som sådan (och detta är argumentet för astrologin som ett analysredskap för att se vad tidsandan handlar om).

Ett längre citat ur artikeln understryker att det är precis tvärtom vad Svenskt Näringsliv säger, att humaniora är i högsta grad lönsamhet - all kunskap, bland annat historia, kan tjäna till att förhindra att människor faller ner till den nivå av vulgaritet SN:s egna företrädare representerar!

För första gången konfronterades tyskarna på hemmafronten direkt med krigshandlingar som dittills utspelat sig långt bort från deras territorium. Ju häftigare striderna blev, desto mer förvirrad och ångestfylld blev den tyska befolkningen.

Inför det hotande nederlaget reagerade de flesta tyskar med apati, drog sig tillbaka i sin egen lilla värld och avvaktade resignerat krigsslutet. Men hos många ledde frustrationen över det utsiktslösa läget till ett utbrott av hat mot ”de andra”. De hjälplösa fångarna blev offer för det kollektivtänkande som nazipropagandan hade hamrat in under alla år och fick tjäna som syndabockar för det förlorade kriget.

SvD

I Sverige märks båda reaktionerna nu i slutet på den kollapsade moderata politiken, den som hade till syfte att återskapa klassamhället med fattiga tjänare och en välmående medelklass. Och, förstås, fåtalet av verkliga vinnare bakom Moderaternas mörkläggning om vem som finansierar denna fabricerade front och spridare av nyspråk mot folket - medlemmarna av Svenska Näringsliv, vår tids SS, med billig arbetskraft som enda önskemål till Moderaterna i gentjänst för den makt och härlighet som ringa män som Reinfeldts tills nu badat i.

Genomskåda detta ultimata falskspel och denna väv av kulturellt självbedrägeri. Reboota Sverige i felsäkert läge för att komma förbi nationalsjälens nazistiska virusinfektion. Installera programvara som prioriteter humana kvaliteter före näringslivets pengakåta abnormitet. Starta om igen och låt därpå alla svenskar genomgå en flerårig utbildning i social kompetens. 

När tonåringar knivhugger jobbare i ryggen på ljusan dag, då har nuvarande regeringen fullständigt tappat greppet om sitt folk! Vet inte Reinfeldt att som en ledare är, så blir också folket?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar