söndag 6 november 2011

Huset Reinfeldts kollektiva skuld

det individuella planet måste våld fördömas, om inte annat för att det inte lönar sig i långa loppet. "Den som dräper med svärd skola bli dräpt med svärd." Även kulturer som inte nått så långt i sin intellektuella mognad att de lyckats inarbeta spontana rapporter om tidigare liv-minnen i sin kollektiva berättelse, sin världsbild, tycks ha anat att det man gör mot andra återvänder till en själv.

Lägg till denna observation en andra: det privata egot är en illusion! Innanför vakenegots begripligen nog så övertygande upplevelse av att titta ut genom ett ögonpar, att äga en egen kropp, väntar en högre - eller lägre - verklighet. 

Många är inte medvetna om den djupare innebörden i att en ateistisk grupp som Humanisterna så häftigt förnekar fenomenet "det övernaturliga" - spöken, telepati och fenomen så märkliga att de inte ens registrerats på Humanisternas smärtsamt förenklade världskarta.

Ateisten är en materialist och har därför a priori förbundit sig att förneka t.ex. tankeöverföring då "avståndspåverkan" utan någon förmedlande substans för honom är otänkbar inom ramen för det materialistiska paradigmet. Sedan Albert Einstein gav upp tankarna på en subtil eter i rymden har det helt enkelt inte funnits någon materiell kandidat att föra "tankarna" från in individ in i hjärnan på en annan. 

Ateisten har naturligtvis inte ens läst på all den forskning som alarmerande visar att tankarna inte ens skapas i våra hjärnor och att det dagens blåögda materialister ser med sina magnetröntgenkameror och mätapparater bara är effekterna i den biokemiska hjärnan av vad vi i brist på bättre ord kan kalla Vindens rörelse, andens rörelse genom en människas själ. Antikens tänkare hade nått insikt: "Vi tänker inte ens våra egna tankar, vi gestaltar utifrån begåvning och grad av välvilja enbart universums egen intelligens."

Ateisten gör allt han kan för att undvika intresseranta studier som skulle kunna antyda att våra egon bara skenbart är isolerade öar i något annat, något djupare, där alla är förbundna med varandra. "We're all in this together." Politiskt står Moderaterna för detsamma som ateisterna. Hela deras ideologi bygger på materialism, att alla är enskilda och ensamma öar av produktion/konsumtion. 

En sådan studie i påverkan på distans eller telepati som det kollektiva Huset Reinfeldts aldrig skulle kunna på tanken att läsa är det östeuropiska och mäkta imponerande experiment som Ervin Laszlo, femfaldige hedersdoktorn från Sorbonne, återger i ett appendix till sin intressanta småskrift The Connectivity Hypothesis - Foundations of an Integral Science of Quantum, Cosmos, Life, and Consciousness (State University of New York Press, 2003)

Med dessa två preliminära observationer, doktrinen om det personliga ansvaret, som Moderaternas söker sälja på t.ex. Sveriges arbetslösa för att dölja den djupare bilden av en kapitalistisk arbetsmarknad som vill ha en relativt hög arbetslöshet för att minimera de anställdas makt vid t.ex. lönesättning, detta är en patenterat falsk irrlära eftersom den förtiger det inre nätverket som förbinder den ytliga ytans illusoriska upplevelse av att vara ett isolerat ego, med bara sig själv att tänka på.

Svenskar, historiskt avskurna från Europa och alltid rätt skygga och egocentriska med internationella mått mätt, finner i den Moderata partiledaren Reinfeldt en ofärdig personlighet som de känner sig trygga med. Han har det modiokriteten ett ansikte och därmed kickar inte jantelagen igång. Det är därför han kan ljuga svenskarna i ansiktet gång på gång utan att förlora trovärdighet i opinionsundersökningar. [1]

När nu i helgen den här partiledarens 16-årige son blir brutalt nedslagen i mittersta Stockholms city, bland stekarnas och de unga bratsens nattklubbar, då står naturligtvis Huset Reinfeldt frågande inför vad en ateist bara kan se som meningslöst våld och kanske i bästa fall kan anat ha politiska eller ideologiska övertoner. (AB, DN, Expr)

Den aningen är naturligtvis korrekt. För enligt den djupare världsbild som fanns före materialismen och före dess intensifierade och sataniska form, marknadsliberalismen, så har ödet här låtit den man som inte själv förstår konsekvenserna av sitt tänkande och politiska handlande fått smaka på hur det känns att ligga nedslagen och sparkad på. 

Genuint obegåvade, som inte förstår livets mening på ett intellektuellt plan, får istället motta lärdomarna somatiskt - dvs. via kroppslig sjukdom, kroppsliga och påtaliga realiteter. Enligt vår korrekta modell av hur mänskligheten är organiserad, enskilda dagegon som knyter samman på ett djupare plan till något "creepy" vi skulle kunna kalla kollektiva entiteter, har Fredrik Reinfeldt nu - genom sin son - symboliskt fått erfara sin egen politik. 

Det kommer att bli mer av den här varan, och ingen som röstar för egoismens livslinje, alltså den Moderata doktrin som överhuvudtaget inte stämmer med hur människosläktet är konstruerat på ett djupare plan, kan känna sig säker längre. De har valt gemenhetens väg, den som visar sig i oviljan att delta i gemensamma samhällsbyggarprojekt, och nu visar Djävulen genom svikarens mentalitet att han inte är någons vän. 

Denna transpersonella energi som antikens tänkare betecknade som "Djävulen" är en sådan tendens mot bedrägeri att de som lånar sig till den här vägen inte ens håller sina uttryckliga löften! Det perfekta exemplet gavs genom SVT:s Uppdrag Granskning som nyligen hittade ett videoklipp från 2005. I det ses och hörs en Fredrik Reinfeldt lovorda den svenska lagen om anställningstrygghet, i synnerhet, sade han, som femtioåringar inte har det lätt att komma åter på den typ av arbetsmarknad han förespråkar! Och sedan går mannen, nu regeringschef, och sparkar 33 underhållsarbetare från sitt kontor, i princip allihopa femtioåringar eller äldre! 

En så bristfällig kontakten med sanning och heder har förr eller senare tjänat ihop till en vakna upp-spark i skallen. Nu kom den till honom genom sonens missöde. Men så här fungerar livet och alla kulturer som studerat naturen har alltid vetat om de djupare sammanhangen. De uttrycker sig inte bara som telepati (jag har haft fascinerande tankeöverföringsfenomen med några älskade människor genom livet), utan antyds redan i naturen själv:

Dra upp grässtråna förbundna vid varandra enligt deras slag [bokst: besläktade via delat rotsystem].
Fälttåget bringar god lycka!

Ur den 3000 år gamla, sedermera konfucianska klassikern I Ching eller Jijing (Förvandlingarnas bok, kapitel 11)

*****

Det tål också att tänka på vad Fredrik Reinfeldt & anhang smider för ränker genom att utnyttja sin något äldre son. Tänk på att partiledaren och tillfällige statsministern helt oansvarigt kastat 5 miljarder i fickorna på landets krögare. Fråga dig sedan om inte fadern syltat in sin andra son och gjort honom medskyldig till sin egen förrädiska kampanj för att framstå som folklig.

Logiken att hålla i sinnet inför nedanstående två klipp är denna: folklighet = mat. Tyvärr når folk ofta inte annan kultur än "mat- och tarmkultur", särskilt inte i ett land där de svenska arbetsgivarna, som vill ha dumma och lydiga arbetstagare, svartmålar konsten att tänka självständigt. Deras sataniska baktankar hördes i sommarens värsta kalkon och självmål: "högskoleämnet filosofi är inte lönsamt".
Är det propagandaminister Schlingmann som fiffigt riggat den här falska scenen av "precis som vi andra svenskar"? Jag menar, som sonen presenterar sig på Twitter, så skriver man inte om sig själv vid arton. Att smuggla in matindustrin ("spagetti&köttfärssås") i sin profil skulle vara trovärdigt om mannen var 8 år, inte 18! 

Fredrik och Schlingmann har inte direkt någon fingertoppskänsla, vilket tydligt framgick av Moderaternas försök att skriva om sin ljusskygga 1900-talshistoria. Och ljusskygga är de fortfarande, som synes.

Dessa är bitar i ett större mönster. Vi har att göra med människor så ohederliga och förljugna att det inte ens hade haft någon plats i ett lite äldre samhälle, när ännu heder och sanning var honnörsord. Moderaterna är människor som i värnande av sin privata konsumtionsstandard tappat precis hela greppet om tillvaron. 
*****

Läs också Daniel Swedins alltid lika observanta krönika i AB: Daglönarna har kommit tillbaka.

Se även en annan vinkling på inläggets tes (den kosmiska rättvisan) i En ledare återspeglar nationens öde. _____

1. Värst är nästan liberala GP:s kanhända oavsiktliga scoop att Reinfeldts bara spelat klädsamt beklagande inför sjukvårdsreformens tragiska konsekvenser för cancersjuka med flera, vilka kastades ut i arbetslinjen istället för att ges till att tillfriskna. Läckta dokument visade ju att han hela tiden visste att reformen skulle få de här konsekvenserna.

Jag noterade hur rapidsnabbt den nyheten och andra av samma slag försvann från de i huvudsak borgerliga mediernas nyhetssidor! Jämför den här alternativa (och sanna) berättelsen om en lögnaktig och av sin egen ideologi förblindad statsminister med det ogrundade drevet mot hans opponent Håkan Juholt. Det går sannerligen inte att läsa svenska dagstidningar längre. Den som inte har filosofins gåva, inte äger kärleken till tänkandet, är dömd att bli en nyttig idiot - och rösta politiskt därefter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.