måndag 14 november 2011

Girighetens ordvändningar


Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, skriver en uppseendeväckande genomskinlig artikel i SvD. Han uppmanar till omformning av skattesystemet men det handlar som vanligt om att de som tjänar mest vill tjäna mer.

När Lindberg därför säger,
Skatterna, och då särskilt beskattning av högkvalificerad arbetskraft, har stor betydelse för näringslivets etableringar. 
...menar han bara att de giriga de som vill ha mer för egen del än de vill ge ut, önskar se lägre skatter.
Mer obehagligt blir det när Lindberg skönmålar och förfalskar bilden av den arbetsmarknad han själv representerar:

Av faktablad från Utbildningsdepartementet (U06.011) framgår att 5 000 svenskar med högskoleutbildning flyttar utomlands varje år. Bland dessa utvandrare har de högutbildades andel mer än fördubblats under 1990-talet. Liksom bland invandrare, utgör idag de högskoleutbildade omkring 50 procent av de utvandrade. Sammantaget bekräftar detta att arbetsmarknaden för dem med högst utbildning har blivit global.

Så häpnadsväckande tänkt om de till Sverige inflyttade. Som om Lindberg aldrig hört om den systematiska diskrimineringen av arbetskraft i det här landet, både vad gäller ålder och etnicitet. En diskriminering som inte försvinner vid högre utbildningsnivåer. Naturligtvis får många välutbildade invandrare nog när de inser att Sverige inte har för avsikt att låta dem bli annat än taxichaufförer, eller var de nu fastnar i den svenska inskränktheten.

Det finns betydligt viktigare saker att ändra på i landet innan man börjar plädera för sänkt skattetryck och dessutom argumenterar med oriktiga förklaringar till utvandringen från Sverige.

Det är inte skattesystemet som behöver ändras, det är aktörernas sinnelag. I USA sägs man småskratta åt svenska affärsmäns oförmåga att slappna av och bara vara som folk. Efter att ha studerat privategoismens fanbärare Fredrik Reinfeldt på hemmaplan kan man ana vad amerikanerna ser.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar