torsdag 1 oktober 2009

Vad en god härskare värdesätter

When Prince Wen Wang was on a tour of inspection in Tsang, he saw an old man fishing. But his fishing was not real fishing, for he did not fish in order to catch fish, but to amuse himself. So Wen Wang wished to employ him in the administration of government, but feared lest his own ministers, uncles and brothers might object. On the other hand, if he let the old man go, he could no bear of think of the people being deprived of such an influence.

Chuang Tzü, citerad av Aldous Huxley i "The Perennial Philosophy".

Jag känner inte omedelbart igen stycket, men rekommenderar den enastående professorn Angus C. Grahams (1919-91) "Chuang Tzü - The Inner Chapters" från 1981 som efter att ha varit försvunnen i många år nu åter finns i tryck.

Varning! Professorns livslånga kärlek till vad han kallade Kinas och världens första moderna röst (Chuang Tzü levde på 300-talet fvt) har lett honom till att producera en mycket avancerad engelsk översättning.

Jag minns när jag läste den här vid närmare 30 att jag vissa partier gick mig helt förbi fast jag berömde mig av bra engelskkunskaper. Nu inser jag att det är Chuang Tzüs intellektuella subtilitet, fria tänkande i bilder mot bakgrunden av Kinas egen säregna tankestil och kulturella egenheter som gör den här klassiska texten till ett formidabelt inträdesprov i den högre mystiken! Förrän man förstår de mystiska subtiliteterna måste man vara hemma i vad Chuang Tzü tar avstamp från!

Här ovan förefaller en poäng ligga i kontrasten mellan den nitiska byråkratmentaliteten i det konfucianska Kina och taoimsens dyrkan av det chosefria och spontana - ett sinne i naturlig harmoni med Vägen. Men varför jag fick lust att skriva av citatet var förstås humorn i kontrasten mellan den totalt värdelösa dagdrivaren till "fantasifiskare" och de "nyttiga" ämbetsmännen!

Grahams översättning är intressant eftersom han med en mångårig förtrogenhet med texten klart menades sig kunna urskilja de flera olika författares separata verk som på typiskt kinesiskt sätt urskillningslöst buntats ihop under det starkast lysande namnet Chuang! Här finns flera andra filosofiska skolor utöver taoismen representerade i egna böcker (en "bok" vid den här tiden liknade mer våra "kapitel"). Kanhända var Huxleys citat från något av dessa "yttre kapitel" (vilket jag misstänker pga eftersom konfucianistisk "nit" ännu inte var på modet då Chuang levde).

Här är en bra artikel om Angus Graham och hans arbete med den taoistiska klassikern
:

http://www.daoiststudies.org/dao/node/651

En granskning av amazon.com-recensenter visar att topprankade Stuart Little har intressanta åsikter om alternativa översättningar av Chuang Tzü. Det han säger påminner om mina svårigheter med Grahams text.

http://www.amazon.com/Inner-Chapters-Zhuangzi/dp/0872205819/ref=pd_sim_b_1


Men när han jämför två stycken av Graham och sin favoritöversättare känner jag mig manad att återvända till Graham i bokhyllan - inte sjutton är det något problem med Grahams översättning! Om man inte fastnar för sådana saker att han använder det mer bildade "daimonisk" istället för "andlig"...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar