onsdag 28 oktober 2009

Carl Jung: Djupdykningen

SvD:s artikel föregicks med över en månad av New York Times berättelse om den fascinerande Röda boken som Carl Jung började skriva 1914 då han nedsteg i psykets Underjord och här hämtade tillbaka råmaterialet för sitt kommande livsverk. Båda artiklarna är läsvärda!

Som varm förespråkare av den konfucianska klassikern I Ching (Förvandlingarnas bok), är det roande att se de födelseomen som han tillskrivs av ett medeltida kinesiskt system, baserat på I Ching men som han rimligen inte kände till (det översattes först på 1970-talet, långt efter hans död).

Här bekräftas att den 26 juli 1875, närmare halvtio på förmiddagen, var en tid för "Djupdykaren" (kapitel 29) - eller hur man nu bäst ska illustrera det märkliga omen som i kinesiskan beskriver ett fall ner i en djup avgrund - och ger tips för hur man sedan ska ta sig tillbaka upp igen!

Hemligheten ligger i ärlighet, total ärlighet mot sin faktiska situation. Den som fallit i mörker har inte längre råd med att spatsera runt i inbilskhet och slå blå dunster i ögonen på sig själv. Mentalisering, det förnuftsmänniskan så berömmer sig av, skulle i det här läget bara besegla hennes öde och leda till undergång.

I fallets tid krävs att människan blir mer än bara rationell, blir något större än det som hela västcivilisationen satt som taket för sin existens. Låt oss säga att västerlänningen får fullständig nervsvikt inför löftet att bli en gud. I det här sammanbrottet har hon istället valt att stänga dörren till sin framtid och vegeterar numera som en sekulär ateist. Men i livets större spel är det nu så att den som tackar nej lämnar walk-over. Stafettpinnen övergår till den som tar den.

Min misstanke, från trettio år av intermittenta studier av det här systemet, är att Jung aldrig kommit ut ur Avgrunden eller upp från Djupdykningen om detta varit allt som sades från det säregna deterministiska kalendersystemet.

Att han kom upp från Inferno igen ska han tacka det faktum att den föregående timman alltjämt dröjde kvar som en tidsanda stadd i upplösning då han föddes. I denna tecknades istället "Generalen" (kapitel 7), just den person som ute i krig, där många tappar förståndet enbart pga stridslarmet, inte bara behåller centreringen inåt utan också tänker rationellt och för scenen framåt.

Nog låter "Generalen" som ett tema som skulle kunna stämma in på en djuppsykolog, som både följer sin patient i dödsstörtningen ner i det mörka men också, som en redbar vägledare, pekar ut vägen hem.

Se även det
kinesiska kalendersystemet som lite impressionistiskt presenteras på engelskspråkiga www.hall-of-man.com. Här finns också min kalkylator för beräkning av egna födelseomen (1900-2000+).

Dessa ödesbilder är så stora att mången detaljhungrande västerlänning inte ens förmår höja sig över sitt liv för att se det ur ett distanserat fågelperspektiv. Den kinesiska anden var verkligen annorlunda än den som driver den moderna västerlänningen!


_____

Not. Nämnda online-kalkylator tillåter inte beräkningar på födslar före år 1900 men jag kan nämna att Jung föddes till baslinjen av det 29e kapitlets hexagram, och som ett bi-inflytande till den femte linjen av det 7e kapitlets symbol. Av det senare inflytandet kan man livligt föreställa sig att en del bara sett en psykotikers verk i den Röda boken! Det ankommer inte "den yngre sonen" att famna samma djup som "den äldre sonen"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar