lördag 10 september 2011

Jag tar mig för pannan


Jag tar mig för pannan inför Humanisternas verklighetsupplevelse såsom förmedlad genom ordföranden Sturmark. Han och hans anhängare har genom några år ägnat stor möda åt misstänkliggörandet av religionens värld - vem minns inte kampanjen "Gud finns nog inte" med dess otäckt främlingsfientliga underton?

När han så får svar på tal från kyrkan, då kovänder han och pjåskar sig över "misstänkliggörandet" av den ateistiska "religionskritiken" (DN)! Tala om att vara isolerad i en privat bubbla där de egna åsikterna är oberörbara för varje intellektuell självprövning.

Denne Sturmark är densamma som i princip inte vet något om de ämnen han förnekar (under djupt problematiskt bruk av uttrycket "critique" - bland hans svenska likar ska man hellre tala om fanatisk "religionsbashing"). 

När IT inte gick att mjölka mer på den kunskapsnivå Sturmark hade i ämnet, då började han som ett led i sin nya ideologkarriär att angripa kvinnliga astrologer. Att skjuta på sittande ankor är ju lätt, liksom kverulera som ett barn när staten inte ville skjuta till pengar för hans besynnerliga sekt: "Titta på buddhisterna - de får ju pengar fast de också är ateister!"

Ungefär samtidigt satte Sturmark hela det legitima forskningsområdet parapsykologi för skottgluggen. Jag har tidigare påpekat att Sturmark ljuger när han säger att området inte kan uppvisa några positiva forskningsresultat. Han vill inte veta eftersom förnekelse blivit en födkrok för honom - han är inte likt vetenskapsmannen driven av en sanningslidelse utan av ett narcissistiskt behov att vara en Någon. 

(Ateism, är som namnet anger, bara ett enda långt förnekande av teismen, tanken om att världen har ett upphov i en Intelligens, något bortom rumtiden och därmed inte lätt att uttrycka i de kategorier vi använder och som alla är hämtade från en naiv och näraliggande verklighet.)

Med åren har maktambitionerna ökat och det är då vi fått Sturmark version två, om "religionens önskvärda plats i skola och samhälle". Den platsen är helst "ingenstans", i linje med hans nihilistiska grundsyn som underkänner själva den grund hans samhällsmoral vilar på. 

Ateisterna tror den sekulära människan kan vara god och lojal utan en referens eller måttstock utanför världen, tror man kan avgöra något medan man själv står upp till knäna i världslig smet. Sturmarks självlögner talar här sitt tydliga språk! Nihilisten klarar inte ens att läsa av sin egen intellektuella hederlighet.

Så blind inför den ateistiska egenheten är Sturmark att nu han av alla människor söker utmåla sig som fredsmäklare och mana kyrkan att gräva ner stridsyxan! All hans tankemöda (eller medförfattarens) i DN-artikeln till trots, är det en ren skönmålning av den större bilden. Han har krympt perspektivet för att göra sin favoritroll - martyren!

Den mannen lever inte i samma verklighet som de flesta andra. Han har inte ett rätt i när det kommer till en sund omvärldsanalys.


Här är en av de "brutna symmetrier" som gör det möjligt för en människa att leva i oavbruten självlögn, en non-stop historierevisionism. Den som inte förstår vad slags karta detta är, kan läsa den lättsamma "The Secrets of the Vaulted Sky" (2003) av matematiska fysikern och vetenskapsfilosofen David Berlinski (hemsida), en personligt hållen historisk tour från sumererna och fram mot vår tid.  Matematikern konstaterar att vi egentligen inte VET mer nu än då!

MIT-snillet Berlinski är en man som givit fåvitska religionshatare som Richard Dawkins - vilka Sturmark sökt kopiera på sedvanligt tafatt svenskt sätt - sömnlösa nätter och gråa hår. (För religionshat är vad det är, hur mycket Sturmark än söker manipulera orden.)

Som jag för länge sedan visat i analysen av stjärnkartan ovan indikeras en sorglig kollaps i Sturmarks mentalisering som leder till en partisk och rent ut sjuk syn på livet i allmänhet och religionen i synnerhet:

Det är det sekteristiska zodiaktecknet Kräftan (privat trygghet för mig och de som tillhör min nära krets) derangerar förmågan att ta till sig och förstå varje typ av koncept eller ideologi (Saturnus i Luft) som inte spelar med i individens narcissistiska störning (Solen i Lejonet under attack från en störd Saturnus).

*****

Här är analysen av den förrädiska kognitiva distorsion som gör Sturmarks uppdykande i DN till en gåta. Saknar DN omdömesgilla redaktörer? Varför accepterar man desinformation från Humanisterna men svartlistar t.ex. min blogg som undersöker skillnaderna mellan auktoriteter och de som bara beter sig auktoritärt?

Det är ingen tvekan om att Sturmark torgför en djupt distorderad bild av förloppet mellan honom (= Humanisterna) och kyrkan, en som börjar där HAN godtyckligt tycker den började. I DN-artikeln undrar Sturmark kring det här med att dra en gräns mellan dem som tror på en gudomlig existens och dem som inte gör det. Han låter här så dum att man knappt tror det är sant. Det var ju han som kastade första stenen. I begynnelsen var logos, nous - först därefter kom förnekandet och med det prefixet "a-".

*****

Se även Sturmark tummar på sanningen - igen. En så "stor" man som Sturmark känner naturligtvis inte till min astrologiska blogg (ehuru livaktig nog för att ha dragit på sig DN:s onda öga). 

Där fanns redan då Sturmark med sedvanlig oskärpa hävdade att astrologin var falsifierad ett antal pilotstudier som tydde på något annat. Två år senare har jag verifierat tillräckligt många astrologiska lärosatser för att kunna säga att Sturmark har fel [1]. Precis som han har i alla frågor utom möjligen i den om en ytlig likhet mellan kristendom och sekulär humanism.

Men det beror ju på att den senare stal russinen ur kakan men förnekade russinens ontologiska status. I Sturmarks värld kan man lika gärna byta ut kärlek mot hat och människoslakt eftersom det ena inte är mer grundat än det andra i någon objektivt existerande moral.

Därför dra en gräns mellan dem som tror på en gudomlig existens och de som inte gör det! 

Rätt kan Sturmark också ha i känslan av personförföljelse, åtminstone utifrån den patologiska stjärnhimlen här ovan: sammanflätningen av Vatten och Luft indikerar att maximal omsorg krävs för att hålla isär begrepp. Naturligtvis gör hans falska materialistiska bild att hans ego blir oproportionerligt stort och i grunden missförstått.

Personangrepp är en klyscha väst håller sig med då den följer av vår grundlösa egokult. Som arketypiska psykologen James Hillman skrev under 40 år, är det här sättet att bryta ut en person ur helheten visserligen frestande då den naiva sinneserfarenheten säger oss att vi är distinkta individer. Många människor stannar ofta vid den inkorrekta uppfattningen.

Man ska inte förväxla personangrepp med det vanliga misstaget bland ovana debattörer att hoppa från sakfrågan till personen själv. I det här inlägget finns ingen sådan förväxling, själva grundtesen är att personen och dess yttranden är oskiljaktiga. Vi är, som James Hillman (och innan honom Platon) "förkroppsligade idéer". Några av oss blir besatta av vissa idéer och, än värre, ibland dessutom skeva tagningar av vissa idéer.

En sjuk människa säger således sjuka saker, och i centrum står det sjuka. Man kan välja vilken ingång som helst till fenomenet. En ateist är en sjuk människa som först stjäl kristendomens värdegrund och sedan, inför förutsägbara protester, kommer och försöker spela fredsmäklare i DN!


PS. Hur en teolog kunnat sätta sig ner och skriva en debattartikel med Sturmark övergår mitt förstånd! Men det finns en ful sorts kristendom långt ut till höger som inte har ett dugg med den socialaktivistiske och radikale Jesus ursprungliga lära att göra... (Vid närmare eftertanke minns jag att jag förundrat stannat till för samma teolog en gång tidigare.)


Rättelse. Minnet svek mig: Berlinskis kopplingar till MIT begränsar sig till att universitetet givit ut en av hans böcker på sitt förlag.

_____
1. Hemligheten till västs misslyckande att påvisa statistiskt intressanta fynd ligger förstås i att veckotidningarnas tropiska zodiak är en korruption av den ursprungliga babyloniska. Mina modesta men lovande undersökningar har alltså begagnat den sideriska zodiaken, den som tar hänsyn till vårdagjämningens precession.

6 kommentarer:

 1. Har du någon riktig fakta om det du skriver? Något som kan falsiferas eller dubbelblind testas?
  Jag vet inte hur många tusen och åter tusentals år religösa har hållit på, men på dessa år så måste det väl ha kommit fram någon form av evidense baserade bevis att det finns någon gud/gudar etc. Och vad har hänt, i stort sett inget. Bibeln, koranen eller diverse böcker om det "övernaturliga", jag vågar påstå att ni har misslyckats, och det rejält. År det inte dags att börja tänka.

  SvaraRadera
 2. Gud i singular beskrivs i inlägget. Att efter det efterfråga naturvetenskapliga bevis är inte så lyckat. Läs texten igen.

  Gudar i plural var antikens benämning på orsaker som tänktes ligga bakom varjehanda fenomen. Med astrologin kom ett verktyg att förstå de drivande gudarna mer som naturkrafter. Människan började få kontroll!

  Planeterna har olika karaktärer och synliggör så att säga naturens dolda lagar eller andeväsen - ett väsen är en lag i sig, ett väsen är också en attityd som binder människans fria tänkande.

  Änglar är därför jämfört med en upplyst människa "korkade" - de gör sin grej intill evigheten och har bundit mången förmörkad själ i ideologi. Se planeterna i Sturmarks karta och hur väl de beskriver ett "failure of ideation" när det kommer till frågan om dold intelligens (Solen) i det "naturligt givna".

  Läs kartan som en datortekniker som har en dålig dag eller som andeväsen i tvekamp. Likväl är det här en tårtbit av evigheten och även konflikterade människor fyller en funktion för helheten. De låter oss andra förstå lite mer!

  Sådan är nyttan med Humanisterna, som slåss mot människans värdighet i sin scientistiskt grundade vrångbild av vad vetenskap är. Fast de inte anar det själva lever också de i en fantasisk form av religion, låt vara med en mer jordnära förståelsehorisont och krav på materialisering! (Var och en blir salig på sin tro...) Se bloggetiketten "Wolfgang Smith" för en annan vetenskapsfilosof av rang.

  PS. De här tankarna hör närmast till den platonisk-kantianska linjen av mänskligt tänkande om landskapet känns obekant.

  SvaraRadera
 3. PS. Min felstavning i kommentaren, "fantasisk", öppnar intressant nog för två vitt skilda läsarter! :-)

  SvaraRadera
 4. Humanisternas problem med att få genomslag för sina strävanden i riktning mot sekularitet och föralldel humanism har varit samma som för alla andra grupper i Sverige som i grunden står för dessa värden. Hur göra för att inte "kränka" eller på annat sätt uppröra fundamentalisterna?

  Jo, man slår sig själv på käften. "Sig själv" i Humanisternas fall består av en grupp som egentligen, i grunden delar (eller ur DN-skribenternas perspektiv borde dela) grundsyn med dem: svensk kristenhet.

  På samma sätt dänger alla möjliga grupperingar som egentligen delar värdegrund, uttryckt i en - tyvärr allt mera fundamentalistiskt underställd - lagstiftning på sina parallellgrupper.

  Beteendet uttrycker följande: hjälp, vi vet inte vad vi ska göra för att få stopp på de fundamentalistiska gruppernas alltmer högljudda krav.

  Så har en i grunden enad vilja, splittrats av sin egen oförmåga att upprätthålla sig själv.

  Är det inte bra att man nu - två representanter från var sin grupp som tidigare ej kunnat samsas - äntligen slutar dänga på varandra och börjar resonera sakligt, analytiskt och målinriktat?

  Tiden är mogen.

  SvaraRadera
 5. Bra att Sturmark och en (för en gångs skull rakryggad) representant för kyrkan insett att fienden stavas i-s-l-a-m

  SvaraRadera
 6. Bortsett från att "anonym" inte ens håller sig till ämnet, har han/hon helt fel i sin problemanalys. Fienden finns på hemmaplan - i hela det nuvarande ekonomiska system som föder revirmentalitet och absurda betenden vid gränslinjerna.

  Fast "anonym" inte kan räknas förstå det här inlägget bättre än ovanstående, prövar jag där frågan om World Trade Center var en styggelse mot den moraliska grundlag som genomsyrar universum (och som utgör "blueprintet" för mänsklighetens evolution).

  SvaraRadera