onsdag 13 april 2011

Reinfeldts 2011 - karaktärslöshetens brytpunkt


Maktens arrogans och självförträfflighet

Kineserna var ett märkligt folk med klar blick för hur historien upprepar sig och Ho Lo Li Shu, "Floderna Ho och Los rationella tal", tillhör en hel grupp system den här kulturen framskapat genom årtusendena och vilka sökt presentera en förståelse av underliggande lagar genom metaforer, bilder eller talrelationer. 

En framtida vetenskap kommer kanske åter att avtäcka de mekanismer som antikens visa män förstått, men tills vidare sussar det sekulära väst sött i sin villfarelse att det inte finns någon morallag som styr våra liv från bakom ridåerna.

Här följer en kommentar till det andra av statsminister Reinfeldts fyra kvartal 2011 enligt den kinesiska "biorytmläran" Ho Lo Li Shu. Reinfeldt, om någon kunnat missa det, är mannen som nu meriterat sig för AB:s rubrik "Kvacksalvare" apropå sin monomant föreskrivna universalmedicin, "jobbskatteavdrag".


Reinfeldts ödesår 2011

Metoden påstår ingenting - den har överlevt från Mingdynastin utan några som helst förklarande kommentarer. Men det är rimligt att anta att den söker teckna de principiella livsomständigheter en levande själ finner sig i från tid till annan. Metoden innehåller också, till skillnad från de kinesiska spådomskakorna, även beska moralismer när situationer som spårat ut jämfört med spelreglerna för Tao, den universella moraliska vägen.

Pga avsaknaden av dokumentation sakas också skäl till varför året transformeras via reversering och invertering av kvartalssymbolerna, men den som engagerar sig i systemet kommer snart att ana att här döljer sig enkla och grundläggande principer av typen "identitet" och "kontrast" - den klassiska kinesiska filosofin älskade att diskutera t.ex. skillnaden mellan att harmoniera med någon och att identifiera sig med densamme.

Den årliga cykeln startar vid vintersolståndet och är så att säga det uttalande eller omen som sedan modifieras genom tidens progression. Vårprognosen ställer vinterns symbol på huvudet, en reversion. 

Sommaren följer men är primärt motsatsen till vintern - symbolen inverteras nu så att varje yang-element (obruten linje) vänds till yin (bruten linje) och vice versa. Hösten är sedan en invertering av sommaren innan näsa vintersolstånd avlevererar nästa "milstolpe".

*****

År 2011 är möjligen Fredrik Reinfeldts värsta i livet. Det startar ut extremt illa och den misslyckade självmordsbombaren i Stockholm city under julrusningen lämnade uppenbarligen honom så svarslös att det tog, vad var det, 19 timmar innan han officiellt uttalade sig? 

Berättelsen om den medellösa människan som inte ens borde försöka några stordåd (både bombaren och Reinfeldt själv!) tecknade jag i ett tidigare inlägg.

Men har vi passerat vårdagjämningen och i dag lägger regeringen Reinfeldt fram sitt femte jobbskatteavdrag (som ingen egentligen behöver!) efter att bara dagarna innan ha tvingats backa ett halvt myrsteg i fråga om sin omänskliga sjukvårdsreform. Nyligen har statsministern också vägrat ta en debatt i sjukvårdsfrågan med nytillträdde ordföranden för socialdemokratiska arbetarpartiet som är på väg att resa sig ur sina spillror.

Vad är detta för helvetisk position för Reinfeldt, våren 2011 med idel lamhet och undanglidande? Är det vinterprognosen som hänger kvar - berättelsen om att en resurslös människa inte alls ska röra sig ur fläcken? 

Se gärna flera nivåer i det ominat - i arketypernas värld räcker inte en utsaga för att förstå den verkande principen. Vi tycker oss se ett eko av Reinfeldts vidriga manifest om att staten med nöd och näppe ska ta på sig att hålla de medborgare vid liv som inte är produktiva. 

Samma omentext eller axiomatiska princip klädd i ord konstaterar krasst att den ringa människan - som medierna visat så många hjärteknipande exempel på från den krassliga sidan av Sverige  - faktiskt inte kan ge sig ut på några färder sedan de reducerats till extremt armod, helt i linje med Reinfeldts privata sjukdomshatiska världsbild. 

Jag säger det i lite större ord än förr: han har en astmatisk son och har tydligen inte kunnat acceptera att han - broilerpolitikern och sedermera  statsmannen - producerat "defekt" avkomma (vilka övermänniskoideal som ligger i bakgrunden för en sådan reaktion är inte svåra att se). Detta personliga karma får sedan utsatta delar av svenska folket lida för! 

Så går det, kan förnumstigt konstateras, när man inte först undersöker sina förtroendevaldas grad av självinsikt och filosofisk tankehöjd innan man rusar till valurnorna.

*****

Ho Lo Li Shu säger för våren 2011, baserat på statsministerns exakta födelsetimma:

Talvärde 6 på topplinjen:

[Så] överflödande är byggnaden [att den] avskärmar familjen.

Spejar genom dess öppningar: En tystnad som saknar levande människor.

Tre år utan att beredas audiens - vilken olycka!

Texten är formidabelt skrämmande med tanke på Reinfeldts alla strategiska beslut den senaste tiden. Människan uppfyller totalt det kinesiska ödesominat och gör precis allting fel!

Låt oss ta sista strofen först då den är enklast att korrelera till uppmärksammade beslut: Reinfeldt har vid flera tillfällen vägrat ta debatt, dels med skolelever och dels med Håkan Juholt. Men när omentexten utbrister "vilken olycka!" är det inte eleverna eller Juholt Ödet lamenterar utan den fega människa som använder Överflödet som en sköld att gömma sig bakom!

Detta har tydligt sagts i textens inledande rader och den kinesiska kommentartraditionen har varit entydig om att detta omen tecknar beteendet hos en välbemedlad men karaktärslös ynkrygg. 

En man som använder sina imposanta boningar som en buffert mot en menighet han sedan länge tappat kontakten med. Det är en dålig feodalherre som tecknas här och i statsministerns fall är det bara alltför enkelt att överföra den antika metaforiken på hans faktiska livssituation! [1]

Eftersom vi talar om det vårkvartal under vilket regeringen presenterar sin ekonomiska plan, kunde ordet FÊNG - Överflödet - inte ligga mer lägligt i tiden. Men detta är alltså året då Reinfeldt (och Borg) söker köpa svenska folkets favör med ett femte jobbskatteavdrag och skattesänkningar tack vare statens solida finanser (FÊNG) - mutor och blodspengar ingen etiskt medveten arbetsför människa egentligen behöver!

Och det är i skenet av detta infantila försök till muta som man måste se den förödande klarsynen i den kinesiska profetian: så här beter sig fega härskare som redan retirerat längst in i slottets salar och inte längre vågar möta den andra sidan av den ödsliga materialistiska prakt (FÊNG) verklighet som är det enda de i sin förkrympta medvetenhet ägnar sig åt!  

De stjäl från de fattiga och ger till sin väljarbas i mitten. Och naturligtvis gynnar de sina vänner, de välbemedlade - i Reinfeldts kommun Täby är inte människor längre välkomna om de inte kan köpa sina lägenheter. 

Regeringen smyger på ett omyndigt folk den mest banala av drömmar: privatistisk tänkande över det egna välmåendet. Reinfeldt är som Postkodslotteriet  - ett gement och bakslugt företag. Faktiskt, han är allra minst intresserad av att det "sovande folket" ska vakna upp och se taktiken för avvecklandet av den välfärdsstat Reinfeldt av någon anledning kommit att hata så i sitt liv.

Alla medier som inte är helt köpta av högern har redan konstaterat att moderata propagandaminister Schlingmann försöker presentera regeringens partiella backande i sjukvårdsreformen som att den trots allt i huvudsak varit en framgång. Så talar människor utan kontakt med verkligheten. De har backat längst in i sitt ideologiska luftslott och producerar nu bara lögn.

Och missa inte hur nära kvartalssymboliken anknyter till Moderaterna som vägrar uppge vem de är köpta av, vem som gömmer sig i slottet och i lönndom betalar deras valkampanjer mot att få den politik som gynnar dessa mörkermäns intressen! Ämnet är nu uppe på dagordningen igen (AB). 

2011 kom att bli året då Reinfeldts moraliska bankrutt svämmade över. Vårens omen utspelar sig på hexagramsymbolens topplinje vilket i en senare tids tolkning kommat att förknippas med karma moget att skördas. 

Det var inget Reinfeldt kunde göra vid denna tidpunkt i livet, tidigare gärningar utmynnade med nödvändighet i denna, "den enda vägen": den fege slottsherrens karaktär var nu uppenbar för alla och envar i bygden. 

Bondeupproret var nu bara en tidsfråga.


*****


Om den orättfärdiga regeringen Reinfeldts vårbudget i medierna:

DN, SvD, AB, Expressen

Se även taggen Fredrik Reinfeldt för övriga astrologiska analyser av den underligaste ledare svenska folket någonsin valt sig. Vad säger detta om folkets mentala hälsotillstånd för närvarande?


Addendum

Ur visdomsperspektivet måste man betrakta statsministern som en figur svenskarna f.n. behöver spegla sig i. Det är våra gemensamma tillkortakommanden dessa inlägg handlar om!

Reinfeldt förefaller vara utvald (likt Hitler) att påminna sitt folk om dess blindfläckar - vår konflikträdsla, vår privatism och vår ensidiga materialism och anti-intellektualitet. Vi har fått precis den regering vi till följd av vår aningslöshet ("det sovande folket") förtjänade.

När förste kejsaren av Qin satte ett snarlikt system i rörelse, som manade folk till gemen själviskhet, lyckades han hålla sig kvar vid makten i tolv år. Må gudarna sätta stopp för Reinfeldts plan att bryta sönder den kollektiva soldaritet som bygger ett land långt innan Jupiter gått ett helt varv. Regeringens marknadsideologi är en destruktiv och människofientlig ideologi.

Se livet utan att först filtrera intrycken genom ditt intresse för pengar, så ska du se hur förskräckande tydlig bilden plötsligt blir av vad du sysslar med. Det sägs att efter döden, när våra kroppar plötsligt blir synliga som de gnistrande energiflöden de är, kommer alla att se vilka som är smutsiga och missfärgade av penningens makt.

Dessa själar kommer i skam att börja falla ner, ner, ner - - tills de känner att de är bland likasinnande och inte längre bryter av mot mängden. Den platsen där de kommer till ro är känd som Helvetet.


______

1. Omentexterna är antika men syntesen med den likaledes antika sexagenära kalendern kom till stånd först under Mingdynastin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar