torsdag 30 juni 2011

Låt oss förstå något om patraskets sort

"Filosofer har svårare att få jobb än ingenjörer, konstaterar Svenskt Näringsliv som vill att studiemedlens bidragsdel ska sänkas..."

SvD, DN, AB

Läsaren HELL på DN: 
Jag tror Svenskt Näringsliv skulle bli väldigt förvånade om de kollade upp vad som faktiskt ingick i etiketten "humaniora". Ett exempel från Lund som ligger under humaniora: http://www.lucs.lu.se/Research/

Låt oss direkt konstatera att Svenskt Näringsliv och deras medlemmar alla är personer, juridiska eller köttsliga, vilka förkroppsligar den mytologiska Satans välde på jorden genom deras ensidiga dyrkan av Penningen. 

Denna tillbedjan sker inom ett tankesystem som fråntagit människan hennes värdighet och reducerat henne till en produktions- och konsumtionsenhet. Till en gnagare i ett ekorrhjul. 

Detta scenario är uttrycket för en världsbild, en modell, men är naturligtvis inte verkligheten själv. Människan lever genom sitt språkliga gränssnitt. För att bäst kunna bedöma vilka modeller som representerar verklighetens förhållanden krävs dock ett "tänkande utanför lådan", en odogmatisk förmåga att intellektuellt bearbeta rådata. Här kommer de för det marknadsstyrda samhället "olönsamma" filosoferna in.

Naturligtvis är filosoferna livsfarliga! De lär gnagarna att upptäcka vad de har kommit att bli, intet ont anande och uppmuntrade av Svenskt näringsliv i rollen av reklambyrå att göda sina begär.

Judisk filosofi påminner om att människans två dispositioner, roten till gott och roten till ont, båda är nödvändiga - vi upplever trots allt världen som ett fenomen och behöver kontraster för att alls varsebli (och kanhända också förstå) något.

Problemet uppstår bara när den naturligt givna roten till ont (yetzer ha-ra) stimuleras ytterligare. Detta är vad också det sanna västerlandets portalfigur Platon kallade att falla ner till den lägre, irrationella själshalvan - begärsnaturen! Där går siktet nästan omgående förlorat på de eviga värdena, och t.o.m. så enkla (och kostnadsfria) ting som människans förmåga att tänka självständigt, utan försök till mental manipulation från Svenskt Näringsliv.

Dessa eviga värden förnekar för övrigt Svensk Näringsliv i rollen som den naturalistiska (ateistiska) mainstream-vetenskapen! Att tala om själens oförytterliga integritet och livskvalitet är inte populärt på en arena vissa söker definiera i enbart ekonomiska termer!

Vad framgår av dessa lösa tankar? Jo, att Satan - i rollen av Svenskt Näringsliv - styr hela den moderna västerlänningens tankemönster och därmed halvexistens.

Bra funderingar på Lasses blogg om den västerländska individualitetens vagga Grekland och dess värdefullaste tanke, den att ett initierat folk tillsammans styr sin framtid (demokrati): 
Appendix - tagning två.

Ur brevkorrespondens på morgonen, i vilken jag modifierar den livsfarliga idén om demokrati som i Sveriges fall omedelbart skulle leda till att t.ex. alla konstformer utraderades (minns pöbeln i samband med en eller annan konstskandal de senaste åren). Platon har alltjämt sista ordet i frågan om det goda men svårgenomförbara samhället - men inte omöjligt svårgenomförbart:

Se bara Svenskt Näringslivs närmast tragiskt korkade utspel idag om att filosofer har svårt att få jobb och att för Penningens skull (Mammon) Sverige bör försvåra "lyxstudier" på högskolor.

Jag har länge sett detta komma: det fullständiga vansinnet i ett land som valde att tänka i siffror istället för direkt genom sin intelligens.

Minns Platon: Han höll siffrornas värld för att vara en lägre realitet, blott ett representationsskikt av en högre verklighet där de riktiga styrande principerna existerar.

Det var filosofernas (humanisternas/humanioras) uppgift att hålla sikte på de eviga principerna och meddela dem ner till politikerna för implementation i samhället.

Lägst ner på rangskalan hittade man handelsmän och bönder - våra dagars "Marknaden". Det är samma Marknad vars lydiga springpojke Reinfeldt är, och som överhuvudtaget inte bryr sig om humaniora läggs ner. Bara pengar gäller nere på patraskets nivå.

Vi talar om en kamp inom den västerländska kulturen mellan de intelligentaste och de mest korkade. Jag har (snart) astrologiskt svart på vitt att Reinfeldt & Nya Moderaterna (åtminstone ledarskiktet) alla har katastrofhoroskop ur den antika världsbildens syn på vad som konstituerar intelligens respektive dumhet! (Ska samla ihop några fler namn bara, och sedan redovisa på bloggen.)

"Gatsmarta repliker" och logiskt baserad retorik utgör t.ex. inte intelligens i den äldre meningen. Intelligens var något mer "mystiskt", en slags förmåga att se tillräckligt många faktorer samtidigt och genom denna simultana kompositbild förnimma vad kineserna kallade Tao eller Vägen.

Denna "väg" hade en avsevärd moralisk komponent och det är ekot av denna Intelligens som än idag får gemene man (hur privatistisk, materialistisk eller intellektuellt loj han än är) att t.ex. förakta människor som tar ut ockerpriser på varor eller förfaller till en fundamentalistisk hållning.

(Varje politiker som talar om sin linje som "den enda" avslöjar sig tillhöra det korkade men tyvärr talrika bottenskrapet i ett samhälle. Med bildningsidealet återinrättat kan vi motse början på en ny högkultur på jorden istället för det infama lågvattenmärke som Svenskt Näringsliv söker sprida genom sin fördummande konsumism.)


*****

Utspelet från Svenskt Näringsliv kommer oerhört nära i tiden några tidigare inlägg på mina båda bloggar, bland annat det om hur Svenskt Näringsliv "bäddat in" en megafon i sitt organ SvD. 

Se även En falsk fan, där det fortgående studiet av horoskopet för fenomenet Reinfeldt uppdagade en intressant "evighetsslinga" som visar djupet av hans monetära fixering. Klistrade (bundna) i det omedvetna kan skönjas attityder till rika och fattiga vilka bidrar till förståelsen av den vidriga människosyn som då och då glimtar fram trots moderatledarens försök att ompaketera den i termer av nationalekonomiskt förnuft.


5 kommentarer:

 1. det jag mest sörjer över är "den vanliga människans" usla försvar mot ondskefull propaganda. tack för en bra analys.

  SvaraRadera
 2. Jag försökte skissera "den vanliga människans" räddningsplanka i ett svar på en läsarkommentar här

  SvaraRadera
 3. jäpp, en bra kommentar från din sida. låt mig reflektera:
  "Häri ligger då SAP:s verkliga utmaning, att engagera svenskarna i en realistisk men radikal världsbild som visar dem futtigheten i den gamla (socialdemokratiska) fixeringen vid enbart materiell välfärd."

  så sant - dock, det är över just detta jag lider - att det ska behövas en kraft som "engagerar svenskarna". det betyder ju nämligen som vi bägge så väl vet att dessa de styrande krafterna ges mer makt än vad de borde ha.

  dvs, om "den vanliga människan" inte hade ett så uselt försvar mot ondskan... skulle vi inte behöva välja fram AlliansHitler Reinfeldt gång på gång.

  SvaraRadera
 4. Här kan jag bara falla tillbaka på kristne prästen Richard Wilhelms åtminstone i stycken lyhörda översättning av den konfucianska klassikern I Ching (Förvandlingarnas bok).

  I kapitel 53, Gradualismen - en process normalt förknippad med konservatismen - noterade Wilhelm att de gamla kineserna utifrån sina naturstudier insett att varaktiga kulturbyggen och förvandlingen av ett folkkynne är en långsam process.

  Svenskarna har gjort några nybörjarmisstag på tröskeln mellan den gamla kollektivismen och den nya individualismen. Men "trial and error" brukar leda till förbättringar. Vad man ser är dock det typiska svenska beteendet att alltjämt som en flock ränna i en och samma riktning. Denna dag är dock monumental, nu när Borgs och Reinfeldts rena lögn om sjukvårdsförsäkring blivit huvudnyhet. Här kanske folkmedvetandet når kritisk massa och får ihop ekvationen soloseglats/gruppgemenskap. Hoppas det.

  SvaraRadera
 5. ha ha... du är bra, Siwert. jag hoppas också, även om jag nog i grunden har en något svartare syn på det hela.

  SvaraRadera