torsdag 9 juni 2011

Lyft ur en läsarspalt

Kommentatören Paulka skriver snabbt och febrigt i AB på småtimmarna. Inlägget, som vid närläsning mer ter sig som en lista observationer än en sluten tankecirkel förtjänar, efter mild språktvätt, att räddas ur den omedelbara glömska som den verkningslösa kopia på demokrati som it:s "interaktiva medier" utgör.

Den digitala interaktiviteten i den här formen stödjer enbart Kapitalets antidemokratiska maktkoncentration genom att låta folk "ånga av sig" och sen lufsa på som tidigare. (Vem tjänar teknikerna? I allmänhet inte folket, så mycket är säkert.)

I Borgs taktik ingick det även att inför folket ge sken av en sannfärdig och demokratisk politik, baserad på vetenskaplig analys.

Moderaterna skulle i bluffen synas som ett nytt "sosseparti".

S:s värdegrund var ett lockbete för valseger [, en värdegrund] de sedan vill avveckla.

I Borgs tänkande döljer sig anarkismen, anarkokapitalismen, och avsikten att ställa om till ett extremt samhälle. Alla och allt reduceras till en "vara" på en oreglerad och fri marknad disponerad av privatsamhället.

Människans och samhällets äkta värdegrund kapitaliseras.

EU:s fyra friflöden visar på detta syfte, med termer som varor, arbetskraft, kapital och tjänster. En total union baserat på en fullständigt fri privatkapitalism över nationsgränser och folk.

En union baserad på en "finansmarxism". En extrem form av individualism, privatisering och kapitalism. Därför finns utförsäljningar.

Mycket låga ersättningar ska tvinga arbetslösa och sjuka att självmant att skaffa sig ett arbete. En utvecklad basfattigdom för att gynna konkurrens och till förändring. Arbetslösheten är en del i denna finansmarxism.

Allt detta skildras [falskeligen] som ett individproblem.

Demokratin kan inte vidmakthållas. Nyliberala Kina visar på detta.

M vilseleder och undviker därför alla naturliga åtgärder [för] att skapa arbeten när arbetsbrist varslas.

Välfärd ger arbeten och är i själva verket en utvecklingsmodell. Så byggdes också Sverige till ett känt och fantastiskt land.

Idag [110609] 03:11 


Dessa är, så vitt jag kan se (politisk idiot som jag är), i stort helt korrekta iakttagelser. Texten rinner ut i sanden mot slutet, men upprinnelsen sjuder av rättmätig indikation över det låga taskspel Nya Moderaterna spelat för att tillvälla sig makten över enkla svenska sinnen vilka i allt väsentligt låtit sig reduceras till konsumtionsinriktade zombiemedvetanden. Folk som vegeterar i konsumtionsträsket utan nämnvärd tankeförmåga, utan filosofi, utan något enda adelsmärke alls. 

Det skrämmer mig att tänka på att så många på gator och torg, på ytan som vilka medmänniskor som helst på insidan faktiskt är egoistiska privatister, kloner av Reinfeldt, den ultimata inre tomheten personifierad!

De gamla grekerna frånkände faktiskt materialisterna (ja, de fanns då också) genuin existens och stoikerna smädade dem med öknamnet hyliker. En väninna formulerade en gång en tillyxad motsvarighet när hon förtrytsamt kallade folk för "köttklumpar" - att frånkänna människan hennes andliga essens omvittnar förvisso det ultimata självhatet.

Se föregående inlägg om rekryteringsbranschens syn på individer som utbytbar stapelvara för ett exempel på hur arbetsmarknaden exempliferar denna västerlandets kapitala medvetandekorruption i dess nuvarande dödsryckningar under förment "värdeneutral" sekularism, fast det i själva verket är ren satanism - för den som är påläst nog att förstå ordets innebörd i den diskurs som motsätter sig det materialistiska paradigmet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar