söndag 14 mars 2010

Pseudoreligion ger vanvett

En elev på KTH hotar enligt DN med skolmassaker, som den i Finland. Jag ser genast följande mönster: KTH är VoF:s främsta rekryteringsgrund, ni vet den där olustiga lobbygruppen som sätter dumstrut på folk som inte automatiskt accepterar den reduktiva materialism som särskilt ingenjörer lutar sig mot för sin rent praktiska verksamhet. Scientism är ett annat ord för det här, upphöjandet av metod till lära.

Samma dag har DN en rubrik som visar hur det svenska folket överlag är fientligt inställt mot religiösa friskolor.

Så här bottenlöst lågt har alltså nationen fallit, att den inte längre ser sin egen omänsklighet växa till en följd av årtionden av pseudoreligion av praktiskt ingenjörsslag.

Jag lovar, den gudlösa materialismen kommer när allt är sagt och gjort att framstå som ett värre historiskt misstag än något mänskligheten frambragt. För minns att 1900-talets största eländen har resulterat ur materialistisk-sekulära experiment, Nazi-Tyskland med dess biologiska trams om sig själv som ett herrefolk och Sovjetunionens vetenskapliga materialism. Eller var det "vetenskaplig socialism"?

När någon pratar för mycket om socialrealism och för lite om visioner och drömmar, då drar jag slutsatsen att det är en svårt skadad själ jag har inför mig.

SvD med samma nyhet.

22 kommentarer:

 1. Vilken oerhört obehaglig attityd du påvisar när du inför en möjlig skolmassaker drar en massa billiga poänger genom jämförelser med nazi-Tyskland. Lågt. Riktigt lågt.

  SvaraRadera
 2. men inte lika lågt som glocalnet..

  SvaraRadera
 3. monsieur Ingenieur14 mars 2010 16:24

  Jag håller med Dig Siwert, min ingenjörs-utbildning till trots:) Jag förstår vad Du menar men känner ändå att jag vill tillägga att även många etablerade religioner föder vanvett.

  SvaraRadera
 4. KTH sysslar med UTbildning.
  Religioner med INbillning.

  Jorden är platt, månen en ost och Islam är fred.

  /Ullis

  SvaraRadera
 5. "Det irrationella föds där du drar din gräns". Nej du din pretentiösa människa, det irrationella föddes när du började röka hasch.

  SvaraRadera
 6. På de gamla grekernas tid var filosofi och vetenskap ett och samma ämne. Platons dröm om det ideala samhället var på god väg att förverkligas redan för 100 år sedan. Det som hänt de senaste 100 åren är att vetenskapen förfinats ännu mer men tyvärr har filosofin fått träda tillbaka. Dagens ingenjörer är mästerliga vetenskapsmän, men för att fullborda Platons dröm måste vetenskapen krönas med filosofi. Det filosofiska tomrummet och den utbredda materialismen är ett gissel och det har Siwert insett. Jag är förhoppningsfull och tror att fler och fler kommer komma till samma insikt vad det lider. Dan Browns popularitet är ett tecken på att en ny våg av unga människor börjar intressera sig för dessa frågor. Även om det är skönlitteratur snuddar Brown vid de gamla frågorna om vetenskap och filosofi och han antyder i flera böcker att nya rön inom bl.a. fysiken kan återförena de två separerade lärorna i framtiden. Där tror jag Brown har rätt.

  SvaraRadera
 7. http://open.spotify.com/track/2TctpKMNZ1kJc945uWGtqE

  SvaraRadera
 8. Religion/filosofi och vetenskap är två helt olika saker, att förena dem går inte för en ingenjör. Problemet ligger härur:

  - De vetenskaper som en ingenjör baserar sig på
  i sitt arbete måste vara empiriskt bevisade
  på grund av det samhälleliga ansvar ingenjören
  har i sitt skapande. Det kan därför inte vara
  baserat på de rationellt "bevisade", eller
  allmänt antagna teser (såsom existentiella
  frågor mm.), för att dessa ej har en uppenbar
  verklighetsförankring, sålänge de ej är
  empiriskt bevisade. En ingenjör tvingas
  således till att vara vetenskaplig (eller
  enligt ditt synsätt: "materiell") i sitt
  arbete.

  förövrigt: Parallellen till nazi-tyskland vet jag inte ens hur du får ihop, och är helt ologisk....

  SvaraRadera
 9. "Religion/filosofi" + "Parallellen till Nazityskland." Jag utgår från att du är medveten om att du adresserar två olika tänkare här, även om ingen formell distinktion görs.

  Den nazityska parallellen är inte svår att förstå om du bara blickar bakåt i Sverige några årtionden, till det välkända myrdalska Folkhemmet med dess på "mätbarheten" grundade rasbiologi och behavioristiska människosyn.

  Idag skrattar vi bara åt det som då gällde för kunskap i den tidiga sociala ingenjörskonsten (frenologi, gemensam för Tredje riket och Sverige), och det är viktigt att även i dag, som vetenskapsman, ha en medvetenhet om de egna förehavandena. Det är därför, misstänker jag, som kommentatorn "Albert" introducerar ämnet filosofi - vetenskapsfilosofi och allmän...

  SvaraRadera
 10. läste inte det du skrev utan såg bara chansen att skriva nåt elakt till nån. here it goes. DU ÄR BÖG och.. SÄMST. FU

  SvaraRadera
 11. ni tror jag är ett troll, glöm det, sätt in hur mycket poliser som helst, ni kommer inte lyckas. död åt idioterna!

  SvaraRadera
 12. "Jag lovar, den gudlösa materialismen kommer när allt är sagt och gjort att framstå som ett värre historiskt misstag än något mänskligheten frambragt", hycklare!!

  SvaraRadera
 13. Att ingenjörer pga sin mentalitet (däremot inte pga sina yrkeskunskaper) utgör den huvudsakliga rekryteringsbasen för religiös extremism och terror är vetenskapligt välbelagt (se tex länken nedan). I en sekulär miljö är det förstås lätt hänt att de dras till pseudoreligiös extremism istället.

  www.nuff.ox.ac.uk/users/gambetta/Engineers%20of%20Jihad.pdf

  SvaraRadera
 14. Ett intressant sociologiskt "white paper" i kommentaren just ovan. Öppnar nya perspektiv på frågan om en ensidig förnuftstro skapar blindfläckar och öppnar för det irrationella.

  Som Carl-Gustav Jung (djuppsykologen) sade, "De gudar vi visade på dörren återvänder bakvägen som våra (mentala) sjukdomar". Citatet är inte ordagrant, men nästan.

  SvaraRadera
 15. "Anonym 22.35" du är inte ett troll, du är en Människa!! Så låt bli att göra nåt dumt...

  SvaraRadera
 16. Ingen fara, Siwert - många av oss teknologer hänger oss åt tillbedjan av allsköns seriefigurer och är således uppenbarligen på precis samma våglängd som dig!

  SvaraRadera
 17. @siwert,anonym 22.59:
  Den här diskussionen är ju absurd. Att referera till en undersökning där de tittat på vilken akademikergrupp som råkar ha majoritet i extremistgrupper, betyder väl förbövelen inte att man kan dra alla ingenjörer över en kant. Och att dra in filosofi i en ingenjörs yrke är fel på så många plan. Din syn på vetenskap och
  empiri är helt snevriden...

  @anonym 22.35
  antingen extremt dålig humor, eller
  så har du allvarliga problem.

  SvaraRadera
 18. "...att dra in filosofi i en ingenjörs yrke är fel på så många plan. Din syn på vetenskap och
  empiri är helt snevriden..."

  Håll isär vem som talar om vad. Filosofin introducerades av en annan kommentator. Jag instämde dock och sade att varje verksamhet kräver sin metadiskussion.

  Alla yrkesmän behöver kunna tänka kring sin verksamhet. Någonsin hört talas om Hannah Arendt och hennes analys av "den banala ondskan"?

  Ja, erfarenheterna från Nazityskland kan lära oss mycket om människor som fastnat INUTI sitt fack och inte längre kan tänka kring sina tankar och försanthållanden.

  Min syn på "vetenskap och empiri" kan inte entydigt härledas ur detta inlägg.

  SvaraRadera
 19. Det finns ingen motsättning mellan rationell vetenskap och filosofi. Tanken är att de ska komplettera varandra och leda vetenskapen till nya höjder. De som t ex har läst matematik på högre nivå känner till att även matematiken kan vara filosofisk. Titta t ex på matematikens resonemang om oändlighet (paradoxen om Hilberts Hotel eller boken Gödel, Escher, Bach av Hofstadter). Även sannolikhetslära är till sin natur filosofisk. Se kapitel 11 i följande bok för en fin sammanfattning om Francis Bacons dröm om filosofi och vetenskap.

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secret_destinyamerica/secret_destinyamerica03.htm#11.%20%20THE%20OBJECTIVE%20OF%20THE%20SECRET%20SOCIETY

  SvaraRadera
 20. Jag håller med Albert om, att ”Det filosofiska tomrummet och den utbredda materialismen är ett gissel och det har Siwert insett.” Vi måste ha en moralisk förankring i högre värden någonstans, främst inom oss. Principiella argument och inte bara ensidigt pragmatiska sådana, som är så dominerande i Sverige, måste då bättre begrundas. De förstnämnda har sin källa i friheten medan de pragmatiska är direkt kopplade ihop med verkligheten.

  Tydlig skillnad är det då mellan det förras förnuftslogik och det senares förståndslogik. Eller som
  Immanuel Kant uttryckte det: ”Förnuftet ger de riktningsgivande ideerna till förståndets verklighets-konstitutionerande funktion.” I Sverige, speciellt hos politiker och vetenskapare, är verklighets-anpassningen så total, att man blundar för det kontinentala förnuftet. Och benämner förståndet som
  egentillverkat ”germanskt” förnuft i alla lägen. Till och med då, även i Nobelprissammanhang.

  Svensk politik och mentalitet där visioner om framtida, andliga mål saknas, är som om man i den populära idrotten skidskytte, skjuter fel med sina skott hela tiden, och blir tvungen att åka en ”nästan evig” straffrunda. Det märkliga är att germanskt verklighetsfixerade politiker och objektvetenskapare i Sverige på 2000-talet, verkar acceptera denna straffrunda som sin framtid. Och att det är lite ensidigt förståndstugg som bara behövs, för att ”demokratiskt” debattera sig fram i diverse mediasoffor, eller lagstifta sig igenom i riksdagen. Någon nåd eller något förnuftigt evangelium ges inte på den straffrundan. Och den sekulära eliten vill helst inte veta av, att många av deras oempatiskt styrda medborgare, istället hittat sin andligt/konkreta utväg ur straffrundan mot andra bättre slutliga mål, att staka sig fram mot.

  Den 24.2.2010, verifierades på ett speciellt sätt, den svenska paradoxen i rumtiden, att vi är ett land av ”paradiso é inferno” samtidigt. Svenska herrarna på skidor 4x10km stafett, tog guld, och senare samma kväll i Kanada åkte det svenska ishockeylaget ut ur kvartsfinalen i sin turnering. Fast i Sverige var det då tidig morgon den 25.2. Samma natt och morgon visades tydligt också det svenska samhällsförfallet, när polisstationen i Kristianstad ockuperades av två män.
  Rolf A

  SvaraRadera
 21. Tack, Rolf, för innehållsrik kommentar där jag plötsligt inser att "germanskt förnuft" måste vara ett vedertaget begrepp eftersom det också används av amerikanske djuppsykologen James Hillman. och där han som Junginstitutets (Schweiz) ledare under tio år ofta jämförde kynnet norr och söder om alperna. Kant skulle alltså, sin nationalitet, tillhöra det "sydligare" (icke-germanska) kynnet? Det ligger kanske något i det, fastän jag inte är alltför påläst i de klassiska tänkarna.

  SvaraRadera
 22. Som icke-akademiker ser jag det som, att ensidigt logiskt, ”germanskt förstånd” verkar
  användas av politiker och vetenskapare norr om alperna som oftast. Så min kritik går ut på, att att politiker och humanfundamentalister inte skiljer mellan förnuft inklusive känsla i högra hjärnhalvan där vi har en värderande frihet som styr om hur vi upplever tillvaron, och verklighetsrelaterat logiskt förstånd som mer är vardagens nödvändiga konstitutionsbegrepp. Och bägge samverkar i våra hjärnhalvor, när de är som bäst.

  Christer Sturmark var ju ute och föreläste, där han använde förnuftet som högsta rubrik- och värdeord. Då skickade jag ett mail till honom med rubriken ”Förstånd är inte förnuft”. Dock kan jag tänka mig, att han ännu inte tillgodogjort sig den stora skillnaden mellan dessa människans två stora, mentala tillgångar.
  Rolf A

  SvaraRadera