onsdag 17 mars 2010

Gud är tankens tänkande över sig själv

"And life also belongs to God; for the actuality of thought is life, and God is that actuality; and God's self-dependent actuality is life most good and eternal"

(kai zôê de ge huparchei: hê gar nou energeia zôê, ekeinos de hê energeia: energeia de hê kath' hautên ekeinou zôê aristê kai aïdios)

Metaphysics 12.7; 1072b 25-27 (min emfas)

Utmärkt snabbintroduktion/repetition av Aristotels och hans Orörde Rörare av en tydlig professor i religionsfilosofi.

Det ser faktiskt ut som om också Aristoteles är en filosofisk idealist - ytterst betraktat. Men är inte säker på att han har rätt där han dissar Platons Former för att de, som verksamma orsaker, skulle förstöra hans fina metafysik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar