tisdag 16 mars 2010

Homo sapiens kom från AtlantisKlärvoajante Edgar Cayce placerade en gigantisk naturkatastrof på Atlantis för cirka 30.000 år sedan (en av flera) Katastrofen ledde till att den "röda rasen" spreds i alla riktningar.

Modern dateringsteknik placerar nu (tentativt) Cro Magnon eller homo sapiens oväntade och svårförklarliga uppdykande från Atlanten vid Spaniens kust någon gång mellan 30-40.000 år sedan.
Attributable to Homo sapiens are several perforated sea snail shells...denot[ing] the existence of a symbolic language and cognitive capacities for which there is no evidence during the Middle Palaeolithic
Källa

Exakt som Edgar Cayce sade under trance var den atlantiska rasen vid överlägsen andra rasen på jorden vid den här tiden, inklusive neandertalmänniskan.

En vild och ovetenskaplig hypotes jag har är att genetiska spår av den senare finns kvar i många västerlänningar idag. Det går att titta på europeer av idag och avgöra den saken. Kortvuxna människor med runda huvudet tillhör den indogena neandertal-typen, medan atlantierna, dvs cro magnon, är det vi idag kallar homo sapiens.

Efter vårt föga hedrande svenska rasbiologiska institut i Uppsala i början av det här landets social ingenjörshistoria (våra dagars biologism - en pseudoreligion), är det emellertid föga PK att ens spekulera i den riktningen... Hela begreppet evolution ligger snuddande nära dikotomt tänkae i "mer högtstående/lägre utvecklade" livsformer pga Darwins bidrag till det västerländska tänkandet. Men tänkandet genomsyrar all vetenskap och all mänsklig strävan och syns tydligt även i den arkeologiska artikeln. Ristningar på snäckskalen = högre kognitiva gåvor.

Likväl, så otroligt lite människan fattat av sitt förflutna, av hur folkslag har rört sig och blandats genom tiden! Artikeln ovan hävdar nu att homo sapiens och neandertal inte alls beblandades eller möttes i äktenskap, vilket inte verkar stämma med Edgar Cayces berättelser. 

Cayce i trance såg allt som utbrett i ett gigantiskt Panorama. Hans inre öga kunde skanna årtiotusenden och se migrationer, följa utvecklingen hos enskilda företeelser. På direkta frågor kunde han zooma in på enstaka objekt och t.o.m berätta var metallen i en säng utvunnits i för gruva, zooma in i lakanets bomullssfibrer och följa sin ande tillbaka till fältet där bomullen skördats!

Ju mer jag läser om honom, desto mer bisarr blir hans psykiska förmåga. Den tycktes helt gränslös.

Mannen uppgav sig själv vara en själ som inkarnerat på jorden från ett tidigare liv på Uranus! (Inte planeten vad jag förstår utan en dimensionalitet i solsystemet som astrologin kallar Uranus.) 

Cayce i trance - otvelaktigt inför en skara insatta metafysiker -  lägger ut en kosmologi som kom till honom i detta tillstånd, en föregångare till det svenska Ambres-fenomenet:
Q: May we assume that the term "entangle" means a soul's participation and immersion in a form or system of creative expression which was not necessarily intended for such participation and immersion, as the earth?


E.C.: To be sure, there are those consciousnesses or awarenesses that have not participated in nor been a part of earth's physical consciousness; as the angels, the archangels, the masters to whom there has been attainment, and to those influences that have prepared the way.

Remember, as given, the earth is that speck, that part in creation where souls projected themselves into matter, and thus wrought that conscious awareness of themselves entertaining the ability of creating without those forces of the spirit of truth. 

Hence that which has been indicated -- that serpent, that satan, that power manifested by entities that, created as the cooperative influence, through will separated themselves.

As this came about, it [immersion in the earth sphere?] was necessary for their own awareness in the spheres of activity. Thus realms of systems came into being; as vast as the power of thought in attempting to understand infinity, or to comprehend that there is no space or time.

Yet in time and space - in patience - you may comprehend.

Delar av "Reading" 5755-2, juni 1941.
Citerad i Jeffrey Furst - Edgar Cayce's Story of Jesus (1968)

Cayce sade sig i trance ha varit en äldre släkting till Jesus när denne levde ett tidigare liv i Persien, och han mötte nästan Jesus även i Det Heliga Landet vid Den Tiden (Vändpunkten, 0° Väduren). 

Som romaren Lucius konverterade "Cayce" till kristendom inte långt efter Jesus död pga de historier han hörde bland folk. Men Cayce hade också varit stråtrövare i ett tidigare liv, ett sjaskigt stycke lurendrejare i det unga Amerika som kommit från England. Själen gör sina erfarenheter på de märkligaste sätt! "In every little grain of sand."

Jag läser just nu hans opublicerade memoarer som grävdes fram ur Cayce-stiftelsens djup 1997. De hade legat undanstoppade i ett arkiv mer än ett halvsekel innan en journalist tog på sig jobbet att renskriva och snygga till. 

De flesta historierna har redan används i äldre biografier, och som författare är Cayce en smula plottrig. Mycket tid går åt till miljöbeskrivningar av de städer han bodde i under åren i tobaksodlande delstaten Kentucky. Likväl fascinerande att detta är HAN som själv berättar sin historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar