måndag 1 mars 2010

Herakleitos, "den mörke filosofen"

ψυχῇσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι,
ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι,
ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται,
ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή

PSUCHÊISIN THANATOS HUDÔR GENESTHAI,
HUDATI DE THANATOS GÊN GENESTHAI,
EK GÊS DE HUDÔS GINETAI,
EX HUDATOS DE PSUCHÊ

Ty det är döden för själar att bli till vatten, och död för vattnet att bli till jord. Men från vatten kommer jord, och från vatten själ.

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή

HODOS ANÔ KATÔ MIA KAI HÔUTÊ

Vägen upp och vägen ner är en och densamma.

Herakleitos bevarade fragment - ädelstenar från antiken väl värda att meditera över.

...på grekiska och engelska (några av de numrerade länkarna är döda)


(Jag behärskar inte grekiska och transkriptionen är en övning, men efter ett par rättningar tror jag den blev korrekt.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar