fredag 6 november 2009

Ut ur Afrika-teorin utmanas (igen)

Eftersom en och annan detalj av trancemediet Edgar Cayces minst sagt oortodoxa skildringar av människans förhistoria verifierats, och den här minst sagt märkliga människan var mitt första möte med det "övernaturliga", reagerar jag en smula varje gång nya vetenskapliga rön stämmer in på det han sade.

Som t.ex. att mänskligheten inte utvandrade ur Afrika utan uppstod på flera ställen på jorden samtidigt i en "projektion in i" det tillgängliga humanoida materialet av en ny
Form.

Cayce låg alltså i djup trance och diskuterade evolutionära skeenden i termer av en antik grekisk, filosofisk världsbild som ingen människa längre använde i början av 1900-talet sedan Darwin kommit för att stanna. Det är notabelt att Cayce själv i "vaket tillstånd" var kristen (och bitvis tveksam över det material som flödade ur honom i trance) - och som en son av Bibelbältet i USA den siste att propagera platonsk Form-lära!

Nu ska man inte överdriva avståndet mellan Platon och kristendomen - den senare lånade tvärtom nästan allt till sin teologi från senantikens nyplatonism, och Kristus som LOGOS, som ett "gränssnitt" mellan skapelsens olika ordningar var ett kristet "lån" från nyplatonismen. I den filosofiska versionen existerade dock LOGOI på många nivåer - "Orden" var såsom portar som bryggade annars distinkta och slutna världar eller dimensioner.

I Cayces undermedvetet producerade skildring var det ett Logos som senare skulle bli känt som gudaväsendet Kristus som var denna informerande kraft som skapade det mainstream-perspektivet skulle kalla en distinkt mutation "i de fem raserna" som på olika håll på jorden genomgick en evolution. De som sett något av Teosofins läror känner förstås igen tanken om fem rotraser, så frågan som Cayce-forskare stött och blött kvarstår: hur mycket hade egentligen Edgar Cayce läst, där han enligt myten var tämligen obeläst (förutom i Bibeln). Ju mindre påläst, desto mer remarkabla hans utsagor!

Men problemet är betydligt mer komplext än så, för inför vittnen (bl.a. prästen och sedermera psykologen Harmon Bro) demonstrerade han ofta sin "röntgensyn" - vid ett tillfälle såg han rakt igenom en blandad kortlek och förutsade korrekt samtliga 52 kort. Givet den klarsynen i vaket tillstånd kan man få en aning om hur vittomfattande hans medvetande måste ha varit när han "lade bort egot" och gick in i det universella medvetandet!

Jag har själv snappat upp ett och annat verifierbart historiskt fakta jag rimligen inte borde ha känt till via drömmen, men det är ingenting mot den här mannen som talade flytande ur trance och där informationen bara flöt fram ur honom - inte alls trögt och tveksamt som man t.ex. sett dr Brian Weiss klienter som återberättar episoder från tidigare liv under hypnos.


Cayce behövde med andra ord inte ha läst någon bok av Teosoferna, materialet fanns spontant inom räckhåll för hans undermedvetna när det sökte material att besvara den uppriktigt informationssökande omgivningens frågor (och en och annan kuriös fråga med, för den delen). Cayce är och förblir ett fenomen vår "vetenskap" överhuvudtaget inte kan hantera, därtill har vi för snäva perspektiv på vad som är och inte är. Går man till det gamla Babylon hittar man däremot genast gallo-prästerna - specialister på att motta orakel (från gudarna) i sovande tillstånd. Det verkar som mänskligheten ibland blir ytligare och tappar förmågor, men i ett annat årtusende åter har fått åter kontakten med sitt inre och högre medvetande...

Det nya fyndet av skelettdelar är inte fullt så radikalt som Cayces vision, men varje rön som motsäger den fullständigt godtyckliga åsikten att människan skulle ha uppstått just i Afrika applåderas av undertecknad. Nu kommer varningssignalerna att åsikten kan vara just bara en åsikt via fynd i Kina. Cayce listade just "den gula rasen" som en av de fem som mottog den nya Formen och han placerade deras upprinnelse i det som nu är Gobiöknen men i denna avlägsna tid var bördigt land.

Källa.


(Notera att det dock likväl handlar om en modifierad "Ut ur Afrika"-hypotes.)

_____

Jag minns inte i vilken bok Harmon Bro, som bodde hemma hos familjen Cayce under Edgars sista levnadsår och studerade trancesessionerna, nämnde den spektakulära kortdemonstrationen från en plågad Edgar som ska ha sagt något i stil med, "Nu förstår du varför jag behöver hålla mig undan människor" (han badade i medvetet registrerade intryck av människors hemliga tankar). Men det bör ha varit antingen "E.C. on Dreams" eller "E.C. on Psychic Experience" (båda cirka 50 år gamla och sedan länge försvunna från markanden) - de enda jag läst av Bro.

Båda titlarna är högst intressanta, och filosofistudenten känner direkt igen delar av Cayces undermedvetet producerade kosmologi och filosofi från klassiska filosofiska tankar. Särskilt Cayces psykologiska modell av människan var betydligt mer raffinerade än den då dominerande freudianismen men går man åter till t.ex. Plotinus (200-talet) hittar man genast antika tankar (större!) som rimmar bättre med det Cayce sade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar